onsdag, mars 05, 2014

Skolans budget måste öka

Den rödgröna majoriteten försöker skylla dåliga lokala skolresultat på en nationell trend. Försöket haltar kraftigt.Andelen elever med underkända betyg har ökat stadigt senaste tio åren. En dryg tredjedel av eleverna i årskurs nio, cirka 1 000 elever per år, lämnar grundskolan utan godkända betyg. Så väl högpresterande elever som elever i behov av extra stöd får sämre betyg. 2013 hade Göteborg de lägsta meritvärdena på tio år, samtidigt har både Malmö och Stockholm positiva trender där resultaten lyfter. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina Stadshuskollegor Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) i en replik till den rödgröna majoriteten.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar