onsdag, mars 12, 2014

Skolan behöver trygghet och studiero


Sverige toppade en tabell i PISA 2012, den för sena ankomster. Det är bara ett exempel på att vi behöver göra mer för att få ordning och reda i svensk skola. Flera rapporter har visat på att svenska elever saknar studiero, t.ex. Skolverkets undersökning "Attityder till skolan" och SCB:s "Barnsupplevelser av skolan". I den analys av resultaten i PISA 2012 som OECD nyligen lämnade till regeringen pekas mer ordning ut som områden där Sverige måste bli bättre för att kunna vända kunskapsresultaten.

Det behövs ökad trygghet och studiero. Lugnare klassrum ger alla elever möjlighet att fokusera på sina studier. Därför har regeringen skärpt skollagen i ett par omgångar, där lärarna har fått fler befogenheter. Enligt Skolinspektionen finns det dock brister i hur skolor arbetar med att implementera de nya reglerna.
Därför är det positivt att regeringen nu uppdrar åt Metta Fjelkner att utreda frågor som har uppdrag att dels kartlägga hur ordningsregler ser ut på olika skolor och hur man jobbar med att stoppa ogiltig frånvaro.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar