tisdag, mars 11, 2014

Kraftfull satsning på lågstadiet

I dag presenterade regeringen satsningen Lågstadielyftet som innebär ett permanent statsbidrag på 2 miljarder kronor för att höja kvaliteten på undervisningen i lågstadiet. Skolorna får möjlighet att använda pengarna för att exempelvis minska storleken på klasserna, ha fler lärare i klassrummet, ha fler halvklasstimmar eller anställa fler speciallärare.

Skolan är ett kommunalt ansvar, trots det har den nuvarande regeringen tagit ett stort ansvar. I dag satsar staten cirka 7 miljarder kronor mer på utbildningsväsendet än 2006 när Ibrahim Baylan (S) var skolminister.

Lågstadielyftet är en välkommen satsning, särskilt här i Göteborg. Här har skolan länge varit underfinansierad i jämförelse med andra kommuner för Socialdemokraterna har valt att prioritera bort skolan. I Göteborg behöver skolpengen höjas, öronmärkas och skolan måste lyftas från SDN som har misslyckats med sitt uppdrag. Folkpartiet vill minska antalet elever i varje klass och samtidigt öka antalet lärare och speciallärare per elev i lågstadiet. Då får vi fokus på kunskap och skapar en skola med arbetsro.

Framtiden börjar i klassrummet och därför är tidiga insatser för att fånga upp och stötta alla elever oerhört viktigt. Vi ska ge alla elever nya utmaningar.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar