måndag, mars 24, 2014

Bra med betyg från fjärde klass

I dag presenterar Folkpartiet och Alliansregeringen tre viktiga skolreformer på DN debatt. Betyg från fjärde klass, minskad administration för lärare och ökat fokus på kunskap.

Med de satsningar 
som redan presenterats om lågstadielyft med 
- mindre klasser/fler halvklasstimmar, 
- fler speciallärare, 
10-årig grundskola, 
- obligatoriskt erbjuda läxhjälp och sommarskola mm är detta mycket bra!

Fokus på kunskap, höga förväntningar, nya utmaningar.
Tidigare betyg och betyg i fler steg bidrar till ökat fokus på kunskap. Det är i grunden positivt. Folkpartiet och regeringen vill nu införa betyg från årskurs fyra. Tidigare betyg och tidigare insatser bidrar till att fler elever når sin fulla potential.

Detta innebär att svenska fjärdeklassare får sitt första betyg till sommaren 2017, fortfarande sent jämfört med många andra europeiska länder. I och med att betyg kommer att ges i hela mellanstadiet föreslår regeringen att kraven på att upprätta individuella utvecklingsplaner med skriftliga omdömen bör avskaffas i dessa årskurser.

Digitala nationella prov med extern rättning
Under kommande mandatperiod är målet att gå över till ett system där de nationella proven digitaliseras och rättas externt i så stor utsträckning som det är möjligt och lämpligt. Det kommer innebära en kraftig minskad administration för lärare och mer undervisningstid i klassrummet.

Ett nytt mål om läsförståelse 
Alla elever i årskurs ett ska kunna läsa och förstå enklare texter för alla förstaklassare därför införs också ett nytt mål. Att kunna läsa är grundläggande för hela den fortsatta skolgången. Det är en fråga som Folkpartiet länge har drivit här i Göteborg. 

Vi behöver en skola med fokus på kunskap och studiero. Med rätt stöd tidigt, tydliga kunskapskrav, positiva förväntningar och fler utmaningar vänder vi vikande kunskapsresultat i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP, DN, AB, Svd, Ex, SR, SVT,

I bloggosfären: Lotta Edholm, Malin Danielsson,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar