onsdag, september 01, 2010

Göteborg behöver ett förskolelyft!


Under de år som jag har varit politiskt aktiv och förtroendevald i Göteborg stad har jag engagerat mig särskilt i förskole- och utbildningsfrågor. Göteborgs oförmåga att leva upp till barnomsorglagen - att erbjuda plats i inom fyra månader - är ett resultat av bristen på ledarskap av den rödgröna majoriteten i Göteborg. 16 år av lagbrott har lett till att Skollagen ändrats. Nu kan kommunen få vite om man inte erbjuder plats i tid.

Köerna har lett till regeländringar och begränsningar. Ex måste en familj köa till hela stadsdelen för att räknas "på riktigt", syskonförturen har slopats, tiderna begränsats för de barn vars föräldrar söker arbete och till slut har lösningen varit att knö in ännu fler barn i grupperna. Listan kan göras lång. Kön i sig skapar också kö. Föräldrar måste kunna lita på att det finns en förskoleplats när de behöver den. Klarar inte kommunen det ska föräldrarna få skadestånd. Inte i efterhand, som nu, utan under tiden de väntar så att de kan betala någon som hjälper dem med barnomsorgen. 

I dag presenterade jag rapporten, Göteborg behöver ett förskolelyft, som innehåller Folkpartiets 20 förslag för en bättre förskola och barnomsorg.

Vi vill öronmärka resurserna till förskolan genom att införa en förskolepeng som följer med varje enskilt barn till den förskola som familjen valt (och ett stödbelopp som varierar efter barnets behov av extra stöd). Ett sådant pengsystem skulle både vara mer rättvist och skapa bättre förutsättningar för vår personal att göra sitt viktiga arbete. Men det krävs fler reformer för att stärka och utveckla förskolans kvalitét.

Barngrupperna i förskolan har under de senaste åren vuxit så att det i praktiken är omöjligt för pedagogerna att stimulera varje barn. Förskolan ska vara en plats för lek och pedagogisk utveckling – därför måste vi minska barngruppernas storlek.
Folkpartiet vill införa ett maxtak på 14 barn i småbarnsgrupper och max 18 barn för de lite äldre barnen under mandatperioden. Det finns inte plats för fler vuxna på våra avdelningar – barnen i grupperna måste bli färre.

Vinner vi valet kommer förskolan få ett lyft som kan bidra till att utveckla Göteborgs förskolor till bäst i klassen. Rapporten kan du läsa här.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar