fredag, september 17, 2010

Är du nöjd med Göteborg?

Är det verkligen viktigt med ett maktskifte i Göteborg? Det korta och enkla svaret är: Ja!
Ett långt maktinnehav är inte bra. Efter 16 år av rödgrönt styre är det dags att Göteborgarna verkligen får chansen att avgöra viktiga saker själva, inte att politiker i olika rödgröna nyanser fattar beslut åt dem. Politiker vet inte bäst.

Men är det så viktigt att byta styre? Det går givetvis inte att jämföra med att "byta" tex kläder bara för att man kan. Demokratin är viktig att försvara. Vart fjärde år kan vi rösta in de personer vi tycker för den bästa politiken för vårt land, vår region och vår stad. Är du inte nöjd ska du tänka till!
  • Det är dags att vända vikande kunskapsresultat i skolan, en skola som möter elever med positiva och höga förväntningar, där stödet sätts in så fort det behövs. En skola som utmanar alla - även den som har lätt i skolan - där arbetsro är en förutsättning och där det råder nolltolerans mot mobbing.
  • Det är dags att bryta utanförskapet, se till att fler lämnar gymnasieskolan med en bra grund för högskolestudier eller yrkesutbildning med sig, inte som idag nära hälften hoppar av. Fler praktikplatser och motprestation införs för socialbidrag för den som är frisk och arbetsför.
  • Att ge alla äldre rätt att bestämma inte bara med vad, utan vem som ska komma hem och hjälpa dem när de behöver. Ut-och gå-garanti, välja-mat-garanti och parboendegaranti. Stötta anhörigvårdare och fler avlastningsplatser.
  • De 16 år långa förskoleköerna ersattes med rekordstora barngrupper...
  • Göteborg leder ligan med kommunala bolag. 137 st.
  • Göteborg halkar efter både Stockholm och Malmö när det gäller företagsklimat och som tillväxtregion
De rödgröna har styrt i Göteborg i 16 år. Är du nöjd med hur det ser ut, så ska du givetvis fortsätta rösta på dem. Är du inte nöjd och stolt med hur det ser ut? Rösta på Alliansen i Göteborg. Gärna på Folkpartiet!

Andra bloggar om:
Alliansen, folkpartiet, förskola, skola, Göteborg
Läs också:
GP GP GP

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar