tisdag, september 07, 2010

Göteborg kan bli en kunskapsstad i världsklass

Folkpartiets politik med tydliga kunskapskrav i skolan, ökade resurser, trygga klassrum och satsningar på lärarna är vägen till framtiden med tillväxt och välfärd. Kunskapsresultaten i Göteborg blir allt sämre, till skillnad från Stockholm och Malmö. Var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vi vill att skolan ställer höga kunskapskrav och har positiva förväntningar på alla elever. TV4 presenterade i går en undersökning som visar att göteborgarnas förtroende för skolpolitiken är i botten. Den svenska skolan reformeras av regeringen men det krävs förändring även i Göteborg. Folkpartiet gör skillnad.

Vi försvarar elevens och vårdnadshavarnas rätt att välja pedagogik och skola. För att stärka valfriheten och likvärdigheten i hela Göteborg vill vi införa en förskole- och skolpeng, som garanterar ett grundbelopp lika för alla elever och ett stödbelopp som varierar efter elevens behov. Vi vill så långt som det är möjligt erbjuda blivande gymnasieelever plats på sitt förstahandsval. I går intervjuades jag av TV4 Göteborg om vår skolpolitik. 

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar