fredag, september 17, 2010

Vad vill de rödgröna med Göteborg?

Jag tillsammans med Anders Flanking (C), Carina Liljesand (KD)
och Jan Hallberg (M).
Alliansen i Göteborg är enad och har presenterat en gemensam valplattform inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad vänsterminoritet som i olika konstellationer suttit vid makten i Göteborg i 16 år. I dag ställde vi följande frågor till de rödgröna i Göteborg:


1.      Kommer kommunalskatten att höjas?

2.      Kommer ni att bygga fler bostäder i centrala Göteborg?

3.      Vill ni att LOV, lagen om valfrihets system, ska införas?

4.      Vill ni sälja kommunala bolag?

5.      Ska Göteborgs stad etablera ett eget byggbolag?

6.      Ska kvinnor anställda i Göteborgs stad få starta eget?

7.      Inför ni en kommunal bostadskö?

8.      Ska det införas 6 timmars arbetsdag i Göteborg?

9.      Behövs Marieholmstunneln?

10.    Ska göteborgarna få välja förskola och skola?

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar