torsdag, september 02, 2010

På skolbesök i Lilla Edet

Från att ha varit en skola med låga meritvärden har Tingbergsskolan, i Lilla Edet, under senare år visat på mycket goda resultat med fler gymnasiebehöriga elever än riksgenomsnittet. En viktig framgångsfaktor är det fokus som lagts på läs- och skrivinlärning. Det var ett väldigt och intressant besök på Tingbergsskolan.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar