lördag, februari 23, 2008

Gömda flyktingar måste få rätt till vård!

GP's debattsida idag skriver jag och Ulf Nilsson ett inlägg om att även asylsökande och gömda ska ha rätt till vård. Dagens situation där människor nekas vård eller får skyhöga räkningar är inte värdig ett medmänskligt samhälle. Det är inte heller rimligt att den enskilde läkaren eller sjukhuschefen ska behöva "hantera" detta. Läkares etik ska alltid gå ut på att främja hälsa och rädda liv. Vår förhoppning är att regeringen under den närmaste tiden ska sätta igång ett arbete för att en lösning på problemet med gömdas och papperslösas behov av vård.

Hela artikeln kan du läsa här

eller om du vill här nedan

Fp: Gömda flyktingar måste få rätt till vård

Folkpartiet tar nu ställning för att gömda asylsökanden och papperslösa ska ha rätt till sjukvård. En människa måste ha en ovillkorlig rätt till hälsa även om hon befinner sig här olovligt. Regeringen bör under den närmaste tiden sätta igång ett arbete för att finna en lösning på problemet, skriver Helene Odenjung (bilden) och Ulf Nilsson.

Folkpartiet liberalernas partiledning och riksdagsgrupp tar nu ställning för att gömda asylsökanden och papperslösa också ska ha rätt till sjukvård. Dagens situation där människor kan nekas vård eller drabbas av mycket höga sjukhusräkningar är inte värdig ett medmänskligt samhälle. Sverige ska inte fortsätta vara ett av de länder som har de snålaste regelverken när det gäller gömda människors rätt till hälsa.

Regeringen håller just nu på att lagreglera på vilka villkor som asylsökande ska få sjukvård. Däremot finns det inga färdiga förslag om att förändra gömda asylsökandes rätt till vård. I dag har en gömd eller papperslös vuxen endast tillgång till akutvård på egen bekostnad. Sjukvården får ingen ersättning från staten om de behandlar gömda som inte kan betala.

Extrema sjukhusräkningar
I praktiken ger detta oacceptabla konsekvenser. Röda korset har till exempel rapporterat hur en person med diffusa trötthetssymtom inte haft rätt till akut vård för att senare få återkomma med en långt utvecklad tumör och förväntad kvävningsdöd som följd. Andra har nekats vård för blindtarmsinflammation och senare kommit tillbaka med livshotande tillstånd. I de fall där gömda människor fått vård har de i efterhand fått sjukhusräkningar på tiotusentals - ibland hundratusentals kronor.

Det finns i dag tusentals människor som uppehåller sig i Sverige utan tillstånd. Det handlar främst om människor som fått avslag på sin uppehållsansökan men också om människor som tagit sig till landet utan att överhuvudtaget ha någon avsikt att ansöka om uppehållstillstånd. Detta är ett problem. Ett land har full rätt att bestämma över sina gränser och att kontrollera vem som ska och inte ska få bosätta sig i landet.

Sverige godkände 15 639 ansökningar om uppehållstillstånd på grund av asylskäl samtidigt som man avslog 12 177 under år 2007. Dessa beslut bygger på definierade kriterier om vad som ger rätt till asyl och saken kan prövas i domstol. Med denna rättssäkra ordning är det rimligt att de som får avslag faktiskt lämnar landet. Men när så inte sker kan vi inte låtsas som att dessa människor inte finns i vårt land.

Sverige får internationell kritik
Vi måste konstatera att alla människor ska behandlas utifrån grundläggande humana värderingar om mänskliga rättigheter. Även den som lever gömd har rätt till vård. Sverige är i dag ett av de länder i Europa som ger gömda personer minst tillgång till sjukvård. FN:s särskilda rapportör för människors rätt till hälsa, Paul Hunt, har därför nyligen kritiserat Sverige för att inte leva upp till en grundläggande humanitär nivå. Även Läkarförbundet har riktat skarp kritik och socialstyrelsen har i en skrivelse till regeringen ställt krav på att frågan skyndsamt ska utredas.

Etiken skall inte behöva tänjas
Medmänsklighet och människors rätt till vård är grunden för att liberalisera regelverket för gömda människors rätt till vård. Ett ytterligare argument är att dagens regelverk ställer läkare och sjukvårdspersonal inför mycket svåra val som de egentligen inte borde behöva fatta. Vi vet att enskilda sjukvårdsenheter ibland medvetet förbiser att patienten saknar patientkort. Räkningar som knappast kan bedömas bli betalda tillåts ändå passera. Samtidigt blir andra hjälpsökande stoppade redan i receptionen. Den enskilda läkaren eller sjukvårdschefen ska inte behöva hantera ett sådant val. Läkarens etik ska alltid gå ut på att främja hälsa och rädda liv och kan inte vägas mot formella legala aspekter.

Kan inte blunda för problemet
Nyligen har folkpartiet klargjort att barn till personer som gömmer sig i Sverige ska ha rätt till utbildning. Huvudargumentet är att barn inte ansvarar för sina föräldrars val. Ett barn som växer upp som gömd måste få tillgång till ett så grundläggande verktyg som utbildning oavsett vilken situation föräldrarna har skapat. Nästa viktiga steg är att aktualisera vård för gömda och papperslösa människor. Även om dessa människor borde ha återvänt till sina hemländer kan vi inte blunda för att de lever här. En människa borde ha en ovillkorlig rätt till hälsa även om hon befinner sig här olovligt. Tillgången till vården ska inte vara ett migrationspolitiskt verktyg. Detta har Sverige bekräftat genom en rad internationella konventioner som vi anslutit oss till.

Rätt ledstjärna
Det är inte helt okomplicerat att finna en legal utformning för rätt till subventionerad vård för gömda personer men det är samtidigt en självklarhet att principen om rätten till liv och hälsa måste vara ledstjärnan. Socialdemokraterna nonchalerade under sin tid vid makten denna fråga. Vår förhoppning är att regeringen under den närmaste tiden ska sätta igång ett arbete för att finna en lösning på problemet med gömdas och papperslösas behov av vård.

Helene Odenjung
2:e vice partiordförande (fp)

Ulf Nilsson
riksdagsledamot och talesman i migrationsfrågor (fp)

------------------------------
intressant?
gömda flyktingar, vård, medmänsklighet, asylsökande, humanitär