onsdag, augusti 19, 2015

Kartlägg hederskulturen i Göteborg

Sommarlovet är över och en ny termin ska starta. Det har varit en ledighet som de flesta ungdomar sett fram emot, längtat efter och njutit av. Men för en del ungdomar har sommarlovet inneburit ett helvete.

Risken har funnits att mot sin vilja tvingas iväg från Sverige för att förlovas eller giftas bort med en man som de aldrig har träffat. Ungdomar som växer upp i hedersmiljöer får inte leva som sina jämnåriga. Det är vår uppgift att motverka hederskulturen och ge alla tonåringar rätt att leva som andra jämnåriga vänner.

I Göteborg görs ett bra arbete för unga som lever i hedersrelaterat förtryck. Men det finns ett stort mörkertal, både drabbade och unga i riskzon, som inte nås. En undersökning gjord 2009 i Stockholm stad visade att över 4 000 tonåringar i Stockholm lever i en hederskultur som bryter mot svensk lagstiftning.

Vi måste synliggöra dessa omfattande problem även i Göteborg. Oberoende av kultur och religion ska alla barn känna sig trygga och ha samma fri- och rättigheter. Folkpartiet liberalerna tar nu initiativ till att kartlägga hedersrelaterade problem i Göteborg. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina partikollegor Robert Hannah, Piotr Kiszkiel och Kristina Bergman Alme.