torsdag, oktober 02, 2014

Skolan kan fortfarande bli vinnare

Valet är avgjort och göteborgarna har röstat. Redan på valnatten kunde vi ana ett svårt parlamentariskt läge, där vare sig rödgröna partier eller Alliansen skulle kunna skrapa ihop de 41 mandat som behövs för en majoritet. I stället för ett tydligt resultat och förändringsmandat blev inte någon vinnare. Men skolan kan fortfarande bli vinnare. Det skriver jag på GP debatt i dag.

Under den gånga mandatperioden och i valrörelsen har utspelen duggat tätt om skolan. Vi är över alla partigränser eniga om att satsa på skolan, så även i Göteborg. Det är i grunden något positivt.

Folkpartiet är av uppfattningen att det behövs fler satsningar på skolan. Men vi är beredda att ta ansvar för skolan och hitta breda överenskommelser när det gäller skolans resurser, organisering, kring rektorernas förutsättningar samt lärarnas löner och minskad byråkrati.

Här är några områden som behöver lösas:

  • Såväl grundskolan som gymnasieskolan i Göteborg behöver ökade resurser.
  • En modern skolorganisation.
  • Lärarnas löner och yrkets status behöver höjas.
  • Satsningar på elevhälsan.
  • Fritidshemmen behöver stärkas.