onsdag, oktober 27, 2010

Dialogmöte om området kring Stena Line


I dag på kommunstyrelsen tog jag initiativ till ett brett dialogmöte med berörda parter om området kring Stena Line.

För närvarande pågår ett programarbete för Norra Masthugget som omfattar området som sträcker sig från Rosenlundskanalen i öster till Stigbergsliden i väster. I den östra delen avgränsas området av Järntorget och älven medan det i övrigt omfattar Första Långgatan till Oscarsleden. Visionen där är att Norra Masthugget skall bli en levande del av Centrala Älvstaden med en blandning av stadspuls och lokalt liv. Även om Danmarksterminalen och hamnområdet bara behandlas översiktligt i det programarbetet behöver frågan lyftas eftersom Stena Lines avtal med Göteborgs stad löper ut 2014.

Folkpartiet har varit pådrivande, inte minst i fullmäktige, om att ta ett samlat grepp om utvecklandet av Centrala Älvstaden. Sjöfarten är och ska förbli en viktig del av vår stad. Därför behövs en öppen och bred dialog kring hur vi ska forma den framtida Älvstaden – där ingår givetvis även placeringen av Stenas terminaler. Men också tankar som överdäckning av trafiken, om fler bostäder och tillgängligheten till vattnet för Göteborgarna.

Vår tanke är att samla de berörda nämnderna (byggnadsnämnd, fastighetsnämnd och trafiknämnd för att nämna några) Stena Line och givetvis även andra som har intresse och tankar kring området för att få en bild av vad som är möjligt att göra.


Glädjande nog tyckte resten av Kommunstyrelsen också att det var en bra idé.

tisdag, oktober 26, 2010

Förbättra säkerheten vid spårvagnshållplatser


Vi var nog flera som chockades över spårvagnsolyckan vid Wavrinskys plats i går eftermiddag. Även om spårvagnsolyckorna har blivit färre och antalet svårt skadade har minskat behöver vi fortsätta att förbättra säkerheten. Nyare vagnar med täckta fronter förbättrar avsevärt vid olyckor, men det finns fortfarande över 100 äldre vagnar i bruk som inte är lika säkra. Det finns också en hel del justeringar som kan göras i närheten av hållplatser, speciellt där barn och unga rör sig. Jag har under flera år passerat i rondellen runt Wavrinskys plats och kan konstatera att det finns åtgärder att göra. Vi ska vara rädda om varandra. En olycka kan ske på ett ögonblick. 

fredag, oktober 22, 2010

Gästbloggarna Layo och Elise: "Tänka efter noga och välja det du själv vill"

Under veckan som snart är slut har Layo Lemon och Elise Omer från ISGR praktiserat hos Folkpartiet på kommunstyrelsen. I dag gästbloggar de två om sina uppelevelser och intryck från Gymnasiedagarna som avslutades i går.

"Tänka efter noga och välja det du själv vill"


Vi går i nionde klass på Internationella skolan i Göteborgsregionen (ISGR), och som för alla andra nior närmar sig valet av gymnasium med stormsteg. Gymnasievalet är ett väldigt viktigt och svårt beslut som vi ska ta, och det stora urvalet av alla olika linjer och gymnasieskolor gör inte saken lättare. Men för att få tips och en bättre uppfattning om hur de olika skolorna fungerar, har vi besökt Svenska mässan under Gymnasiedagarna.

Vi besökte gymnasiemässan i onsdags tillsammans med en massa andra niondeklassare, och det första vi märkte när vi kom dit var att de flesta som lämnade byggnaden bar på Cybergymnasiets snygga kassar. Kassarna var svarta med skolans logga i silver, och man kan ju undra om dessa elever verkligen var intresserade av skolan, eller om de snygga kassarna helt enkelt var extremt lockande. Detta är helt klart ett sätt att locka oss förvirrade gymnasiesökande till att välja just deras skola. Ett annat sätt är att locka eleverna med bland annat bärbara datorer och lunchkort, och man kan ju lugnt säga att denna manipulation faktiskt fungerar hos dagens ungdomar.

När vi kom in i den enormt stora salen, förvånades vi av hur många gymnasier som det fanns att välja mellan, varutav hälften vi knappast hört talas om. Från det vi hört innan, antog vi att vi skulle bli påhoppade av de olika representanterna från skolorna, men när vi gick där var det mest vi som fick knoga för att få deras uppmärksamhet. Vid vissa montrar stod man bara där och väntade på att de skulle berätta om varför vi skulle välja just deras skola, men fick istället frågan ”Vad vill du veta?” och vad förväntar de sig att man ska svara på det? Meningen är ju att man ska få höra elevernas egna tankar och uppfattningar om skolan och inte bara det uppenbara som vad de har för intagningspoäng och om hur schemat ser ut. Detta tror vi är ett stort minus i och med att de inte lyckades fånga våra intressen.

Det var några få skolor som verkligen fångade vårt intresse och fick oss att vilja veta mer om deras skola. Detta tycker vi bland annat Samskolan lyckades med. Vi fick prata med en av eleverna och hon berättade väldigt inspirerande om vad hon tyckte och tänkte om skolan, och anledningar till varför hon valt den skolan.

Själva lutar vårt val mest mot International Baccalaureate-programmet, som finns på två skolor i Göteborg samt en i Kungsbacka. Ni kan läsa mer om programmet. Detta underlättar givetvis för oss i och med att det inte finns så mycket att välja bland. Den skolan som inspererade oss mest var IHGR som ligger i samma byggnad som vår nuvarande grundskola, ISGR. Både rektorn för IHGR samt en IB-elev berättade väldigt insiktsfullt om hur programmet ser ut och hur det är att gå på IB. I och med att vi båda planerar att läsa vidare utomlands efter gymnasiet skulle detta vara en bra grund att stå på, eftersom all undervisning sker på engelska.

Vårt råd till andra blivande gymnasister som inte gjort sitt val än är att tänka efter noga och välja det du själv vill, låt dig inte påverkas av andras val och tankar.

Layo Lemon och Elise Omer

torsdag, oktober 21, 2010

Viktigt beslut väntar för niondeklassare

I dag avslutades Gymnasiedagarna som arrangerades för elfte året i rad av GR Utbildning. Mässan har blivit en av de största mötesplatserna för gymnasieval och framtida yrkesliv. Blivande gymnasister och deras föräldrar får möjlighet att träffa elever, lärare och rektorer från nästan alla gymnasieskolor i regionen. När jag besökte årets mässa var det full fart i alla montrar. Sedan ett par år tillbaka kan alla 16-åringar i Göteborgsregionen välja vilken skola de vill gå på och det är helt rätt att eleverna får avgöra både vilket program och vilken skola de vill gå på.

tisdag, oktober 19, 2010

Lyft kunskaperna i matematik!

Skolinspektionen har granskat matematikundervisningen på flera gymnasieskolor i landet och konstaterar att elever lär sig utantill utan att förstå. Flera internationella undersökningar visar att svenska elevers kunskaper i matematik kraftigt har försämrats jämfört med andra länder och den trenden måste brytas. Att undervisningen uppenbarligen är bristfällig i flera klassrum är bara att konstatera.

En hög nivå på matematikkunskaperna hos barn och unga är en strategisk fråga för utvecklingen av framtidens teknologi och näringsliv. Folkpartiet gick till val på att erbjuda matematiklärare i Göteborg, genom Lärarlyftet och andra fortbildningsinsatser i nära samarbete med Centrum för matematikutbildning, fördjupad kunskap i ämnet. Redan 2009 inledde regeringen en bred satsning på matematik, naturvetenskap och teknik. Den kommer att fortsätta. Men rektorer, lärare och kommunpolitiker måste också ta sitt ansvar.

Granskningen som Skolinspektionen genomfört omfattar totalt 55 gymnasieskolor, 45 kommunala och 10 fristående, i totalt 49 kommuner. Göteborg är en av dessa kommuner. Inspektionen slår fast att framgångsreceptet är ”hög kompetens hos läraren om kursplanen, bra samarbete med andra lärare samt medvetna satsningar från skolan på kompetensutveckling i matematikdidaktik.”

Eleverna räknar i dag mycket på egen hand i läroboken och gör ofta systematiska fel. Vi måste få mer av problemlösning och kreativitet i klassrummen. Sen finns det goda exempel som måste spridas.

DN, GT,

måndag, oktober 18, 2010

Regeringen inför lärarlegitimation

I dag presenterade Jan Björklund förslaget om att införa en legitimation för förskolelärare och lärare. Från och med 2012 kommer endast legitimerade lärare kunna få fast anställning och endast legitimerade lärare ska få sätta betyg. I dag är nära 20 procent av lärarkåren obehöriga. Betydligt fler lärare ”kvackar” i andra ämnen än vad de har behörighet i. Det är något som vi verkligen behöver göra något åt på Göteborgs stads skolor. Genom att införa lärarlegitimation stärker vi kvalitén och kompetensen. Läraryrkets status förbättras samtidigt genom att återinföra lektorer. Det är bra att fler lärare ska kunna göra karriär. Införandet av legitimation stärker också rättssäkerheten för eleverna. Förslaget kommer att bli kvalitetsstämpel i arbetet för en bättre förskola och skola.

Fler bloggar om lärarlegitimation: Rasmus, Carina, Ann-Marie,

torsdag, oktober 14, 2010

Fullmäktige debatterade förskolan

I kväll har fullmäktige debatterat förskolan i samband med två interpellationer, den första handlade om syskonförturen och den andra om hur stora barngrupperna är i våra förskolor.

Under 2009 ökade antalet förskoleplatser i Göteborgs stad med cirka 1100 platser. Det är en positiv utveckling. Men det räcker inte. Stadens officiella statistik över förskolan ger inte heller någon positiv bild. 290 barn, hade den sista september, väntat i mer än fyra månader på en förskoleplats. Samtidigt sägs det att Göteborg stad har full behovstäckning...

Annan statistik (se bilden ovan) visar att vi har minst 13 avdelningar med syskongrupper som har mer än 26 barn. Vi har 67 småbarnsavdelningar med minst 17 barn i grupperna. Det behövs ingen Einstein för att förstå att det inte är möjligt att bedriva pedagogisk verksamhet i sådana stora grupper. Köerna har minskat på bekostnad av större grupper.

Vi behöver inte fler vuxna på våra förskoleavdelningar. Vi behöver färre barn i grupperna. Det kan vi lösa genom att bygga fler förskolor, erbjuda fler alternativ och planera bättre när vi bygger nytt. Folkpartiet vill exempelvis införa ett särskilt barntal vid nybyggnation och införa maxtak på barngrupperna. Avslutningsvis kan jag konstatera att staden behöver ett bättre uppföljningssystem som kan visa hur verkligheten ser ut.

onsdag, oktober 13, 2010

Tråkigt beslut om sprututbyte


I dag beslutade en majoritet i kommunstyrelsen att säga nej till ett sprututbytesprogram i Göteborg. Endast Folkpartiet och Miljöpartiet ville gå vidare med ett samarbete tillsammans med Västra Götalandsregionen. Vi har hela tiden hävdat att en ren spruta är bättre än en gammal spruta. Syftet att minska smittspridning och öka chanserna till motiverande samtal kan inte uppfattas som dubbla signaler, annat än av dem som inte vill göra allt för att få intravenösa narkomaner ur sitt missbruk.

Folkpartiet har hela tiden hävdat att ett sprututbytesprogram ska ses som en folkhälsoinsats där varje utebliven infektion är en vinst både ekonomiskt för samhället och hälsomässigt för den enskilde. Det är tråkigt att Göteborg inte vill ta ansvar - nu hoppas jag att andra kommuner i regionen gör det!

Goteborg.se behöver uppdateras

Göteborgs stads hemsida har utvecklats genom åren, dialogen med göteborgarna har blivit bättre. Stadens hemsida ska spegla Göteborgssamhället och informera om vad som händer och sker i kommunen samt ge invånarna en bra service. Men ett stort arbete återstår. Ett exempel på förbättring är det förslag som RFSL lyfter fram i GP. I våras presenterade vi rapporten, En regnbågsstad i världsklass, som bland annat lyfte fram förslaget om att Göteborgs Stad i sin marknadsföring ska synliggöra HBT-personer. Där ingår goteborg.se som en viktig del. Göteborgare som turister ska kunna göra medvetna och aktiva val - för att nå dit behövs en bra service som exmpelvis finns på nätet.