onsdag, december 04, 2013

Lyft skolan!

I går presenterades PISA 2012 som mäter elevers kunskaper inom matematik, naturvetenskap och läsförståelse i en rad olika länder. Resultaten fortsätter att försämras för svensk del. Nedgången har pågått i 20 år och det är just det som är bakgrunden till att den svenska skolan just nu genomgår den största omläggningen i modern tid.
 
Nedgången är allvarlig, den är allvarlig för de ungdomar som berörs, den är allvarlig för skolväsendet och den är allvarlig för Sverige. Men nedgången är förväntad.
 
Provet gjordes av eleverna i årskurs 9 i mars 2012, alltså för snart två år sedan. I debatten, som har stormat i sociala medier under dagen, är det viktigt att komma ihåg att Folkpartiet och Alliansregerings skolreformer inte har påverkat de elever som skrivit provet. Dessa elever är den sista årskullen i Sverige som gått igenom alla nio åren i grundskolan med den gamla läroplanen, de gamla kursplanerna med otydliga kunskapskrav och det gamla betygssystemet.
 
Vi har nu infört en ny lärarutbildning, lärarlegitimation (började gälla i söndags), nytt betygssystem med fler betygssteg och där eleverna i år 6 fick sina första betyg i somras, och karriärtjänster för lärare, ny skollag, ny läroplan, Lärarlyft, Mattelyft och Läslyft.

Listan på statliga satsningar kan göras längre.

Professor Per Thullberg, tidigare generaldirektör för Skolverket, konstaterade i en statlig utredning från i år att ”Ett visst genomslag i form av förbättrade studieresultat kan förväntas tidigast vid de internationella studier som kommer att genomföras i mitten av 2010-talet. Effekten bör sedan kunna förstärkas gradvis fram till slutet av 2020-talet, allt annat oförändrat.”

Det tar tyvärr tid innan alla reformer ger utslag och jag skulle gärna se att det gick fortare!
 
Ett par punkter i PISA har inte diskuterats så mycket, där ligger Sverige i topp. Det gäller skolk, sena ankomster och stökiga klassrum. Det säger sig självt att dålig närvaro hos eleverna gör det omöjligt för skolan att lyckas med sitt uppdrag. Bristen på lugn och ro i klassrummet är också en starkt bidragande orsak till de försämrade resultaten. Så ja, skolan behöver arbetsro!
 
Vad kan vi göra mer?
Svenska skolan behöver höga positiva förväntningar, kunskapskrav och ambitioner, mycket mer av lärarledd undervisning och tidiga insatser för elever som inte når målen. Skolan behöver också ett nytt statligt huvudmannaskap - kommunaliseringen var ett stort misslyckande - avskaffa dubbelkomandot!  
  
Men så länge skolan är kommunal har Göteborg en särskild resa att göra. Här fortsätter skolresultaten och den negativa trenden, trots våra varningar om sjunkande resultat har åtgärder inte sats in, utan istället har vi anklagats för att "svartmåla skolan". 
Göteborg ligger nu efter både Stockholm och Malmö. Men resultaten kan vändas. Landskrona och Stockholm är två bra exempel på att utvecklingen kan vändas till något positivt, där lyfter nämligen resultaten!
 • Lyft skolan från SDN - öronmärk skolans pengar!
 • Sök och tillsätt alla förstelärartjänster - permanent!
 • Delta fullt ut i Mattelyft och Läslyft!
 • Inför gemensamma rutiner för ökad närvaro, minska skolket.
 • Inför specialpedagogisk utredningsenhet så att elever får rätt insater.
 • Stärk rektorernas roll.
 • Rensa i adminstrationen för lärare.
 • Stärk elevhälsoteamen.
 • Nolltolerans mot mobbing. 


I går kommenterade jag undersökningen i P4 Västs Nyhetstimme och i GP. Idag i GT - att Göteborgs styrning är sämre än Stockholms.

 

torsdag, november 21, 2013

Göteborgs skolresultat dalar - lyft skolan!

En jämförelse mellan slutbetygen i storstädernas kommunala skolor i årskurs 9 visar att elevernas resultat i Göteborg har försämrats under de senaste tio åren. Trenden i Stockholm och Malmö är däremot positiva.

Statistiken talar sitt tydliga språk – nu krävs kraftfulla insatser för att lyfta skolan i Göteborg. Ambitionerna måste höjas, vi ska inte vara sämre än någon annan. Så länge skolan är kommunal är den rödgröna majoriteten ytterst ansvarig för de dalande siffrorna.

SDN har misslyckats med sitt uppdrag och ansvaret borde nu samlas i en central nämnd. Då kan man lättare sätta in åtgärder för olika skolor och elever i behov av stöd. Nu kräver jag i en interpellation i fullmäktige att den rödgröna majoriteten vidtar åtgärder.

onsdag, november 13, 2013

Nej, det duger inte!

I dag på kommunstyrelsen efterlyste jag den debatt som fullmäktiges ordförande Lena Malm (S) utlovade i samband med att Granskningskommissionen rapport, Tillitens gränser, som presenterades för fullmäktige i juni.
Granskningskommissionen tillsattes - och lämnade sin rapport på fullmäktige i juni. I den korta diskussion som blev lyfte jag upp bla upp meddelarfrihet och den "bolagisering av Göteborg" som skett - inte nog med att Göteborg är ledande i antalet kommunala bolag (galet) utan även förvaltningar förväntas skötas som bolag.

I förra veckan lyfte jag tillsammans med Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) krav på att rapportens rekommendationer och förslag ska bli verkliga (här). Fullmäktige behöver också få tillfälle att diskustera rapporten. Men frågan är om den rödgröna majoriteten verkligen vill det. Annars hade väl Mats Pilhem (V) inte sagt till GP i helgen att ”Vi har redan genomfört mycket av det som Granskningskommissionen rekommenderat”.

Det finns mycket att säga om rapporten. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi har en öppen och förbehållslös debatt i fullmäktige. Redan när vi väckte förslaget om att inrätta en kommission* hördes kommentarer som ”vi ska inte granska våra egna” – men det blev en kommission och den har verkligen levererat. Nu behöver vi plocka fram rapporten (mitt exemplar ligger redo på skrivbordet) och på allvar diskutera innehållet. 


Kommissionen menade i sin rapport att Göteborg utmärks av ett långvarigt maktinnehav men också av en stark maktkoncentration. ”Makten är samlad i en hand, om man så vill”, som Erik Amnå, kommissionens ordförande, uttryckte det. Det finns en rädsla bland medarbetare i Göteborg att protestera, att väcka sin talan, att ifrågasätta och också en rädsla att utmana makten. Det är inte acceptabelt!
Göteborg som stad kan inte bara "vända blad eller lyfta på enstaka stenar". Ska vi komma till rätta med den kultur som råder behövs mer göras. Arbetet som är gjort är inte tillräckligt. Göteborgarna och stadens anställda som gör rätt för sig har mer än rätt till det.

Det duger inte att vägra svara på frågor. Jag har idag också starkt ifrågasatt hur fd VD i Älvstranden Mats Andersson, som skickat in kvitto på "frukost" som visat sig vara alkohol mm, vägrat svara på frågor. I Uppdrag granskning hänvisar han till att han inte har något med kommunen att göra. Mats Andersson är polisanmäld för kvittot men beteendet gör att jag starkt ifrågasätter om han verkligen ska ha rätt till det avgångsvederlag han fått. 

I juni när fullmäktige fick Granskningskommissionens rapport på bordet avslutade Malm den korta diskussionen på sammanträdet med ”Vi funderar över en lämplig tidpunkt och kollar i almanackan.” Sedan dess har nya avslöjanden av bristande rutiner och kontroller uppdagats men inget initiativ från majoriteten. (Här är länk till yttrandeprotokollet)

-----------
*2011 föreslog vi mutkommission, etikkod, och förstärkt revision något som rödgröna protesterade emot http://odenjung.blogspot.se/2011/10/vanda-stenar-eller-vanda-blad.html men till slut ändå gick med på att tillsätta.

onsdag, oktober 30, 2013

Sociala medier är ett viktigt verktyg

Igår blev jag intervjuad av TV4 Göteborg om användandet av sociala medier, se inslaget nedan. En modern politiker kan inte välja bort det. Men det ena utesluter inte det andra, tvärtom leder ofta kontakter på sociala medier till möten i verkligheten. Jag ser twitter, facebook, bloggen och Instagram som en valstuga som är öppen 24/7. Vad tycker du?

måndag, oktober 21, 2013

Lärarnas arbetsbelastning måste förbättras

I dag har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt lämnat in en begäran enligt arbetsmiljölagen 6 Kap § 6a till samtliga stadsdelar i Göteborg. Förbunden kräver nu att få svar hur lärarnas arbetssituation ska förbättras. Redan i våras försökte facken få till en dialog med stadsdelarna – men fick då ingen respons. Det är inte okej.

Vi är väldigt bekymrade över skolan i Göteborg. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Det är de som avgör om våra elever lyckas eller inte. Därför måste de ges både möjligheten och tiden att fokusera på sin viktigaste uppgift - att undervisa.

Frågan om lärarnas arbetsbelastning måste tas på största allvar och det är uppenbart att något måste göras för att minska lärarnas arbetsbörda.


Göteborgs stad borde nu i nära samverkan med lärarfacken göra sitt yttersta för att minska lärares arbetsbörda. Vi kommer att ta initiativ i kommunstyrelsen för att lyfta frågan centralt.  Det är uppenbart att stadsdelarna har misslyckats som skolnämnder.  

I nyhetsflödet: GP, SR

onsdag, oktober 09, 2013

Skolraset fortsätter för Göteborg


I dag presenterade Lärarförbundet, för tolfte året i rad, sin ranking Sveriges bästa skolkommun och Piteå är årets vinnare, grattis! För Göteborgs del fortsätter raset på rankingen. Förra året placerades Göteborg på plats 206 och återfinns i år på plats 240. Göteborg tillhör även bottenskiktet i Västra Götalandsregionen.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén skriver i Aftonbladet att Alla kommuner borde vilja bli Sveriges Bästa skolkommun.” Det håller jag helt med om och Göteborgs stad har en hemläxa att göra. Rankingen bygger på en rad olika kriterier och det finns inga snabba lösningar – men det är fullt möjligt att börja genomföra satsningar och reformer för att vända trenden.

Vi har år efter år presenterat en rad förslag för att lyfta skolan i Göteborg som uppenbart behöver en nystart och en ny skolpolitik. Exempelvis flytta grundskolan ifrån SDN (vilket både Stockholm och Malmö gjort), höja lärarlönerna, tidiga insatser så att eleverna når målen, höga och positiva förväntningar på alla elever, stärka det pedagogiska ledarskapet och öka skolans resurser.

En hög närvaro i skolan är också avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål. I undervisningen ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Därför var det beklagligt att S, MP och V i dag röstade nej till vårt förslag (från januari 2012) om kommungemensamma rutiner för skolk. 

I nyhetsflödet: GP

onsdag, oktober 02, 2013

Den bilfientliga politiken är obegriplig

I Göteborg har vi något som gör andra städer gröna av avund. Här ligger två av världens främsta fordonstillverkare. De skapar tiotusentals jobb, avancerad teknikutveckling och stora sysselsättningseffekter, inte minst inom tjänstesektorn. Därför är den bilfientliga politik som de rödgröna driver helt obegriplig. Med Miljöpartiet i spetsen är budskapet att vi inte vill ha Volvo här – att industrin tillhör det förgångna. Det är inte konstigt att Volvo Cars ser rött av en broschyr från staden som har rubriken "Leave the car at home". Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Jonas Ransgård, David Lega och Rickard Nordin.

Satsa på teknikprogrammet!

Folkpartiet och Alliansen vill inrätta ett fjärde år på Teknikprogrammet i Göteborg eftersom den inriktningen saknas i Göteborgsregionen. Men de rödgröna partierna röstar emot. Teknikprogrammet, som finns på flera skolor i Göteborgsregionen, har med rätt satsningar alla förutsättningar att locka fler unga. Potentialen är stor, det skriver jag på GP debatt.

tisdag, oktober 01, 2013

Jag ställer upp till omval!

I november kommer Folkpartiet liberalerna i Göteborg genomföra provval till kommun, region och riksdag. Just nu är vi inne i nomineringstider. En nyhet denna gång är att vem som helst, även icke medlemmar, kan nominera göteborgare till vårt interna provval. Känner du någon lämplig kandidat – som är liberal - passa på och nominera! Jag har redan nominerat flera och i dag har jag också meddelat att jag själv ställer upp till omval.

Det är lätt att förälska sig i Göteborg. Men det finns så mycket i Göteborg som kan bli bättre. 
I snart 20 år har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt Göteborg. Hade de levererat bra resultat hade det varit svårare att argumentera för varför det behövs ett nytt ledarskap. Men listan över svikna vallöften och växande problem blir allt längre. Skolresultaten, näringslivsklimatet, segregationen, bostadsbristen... Vi behöver förändring!

* Satsa på förskolan och minska barngruppernas storlek (sätt maxtak), bygga bort köer och låta personalen verkligen få utrymme att vara pedagoger.

* Rusta elever för framtiden med fokus på kunskap, tidiga insatser och möta alla elever med höga och positiva förväntingar. Ge rektorerna ökade och öronmärka pengar till skolan och höj lärarlönerna! 

* Vi vill se ett växande Göteborg, där vi bygger fler bostäder så att fler kan flytta hit och fler kan flytta hemifrån. Sätt fart på byggandet!

* Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter i Göteborg. Jämställdhet är en fråga prioriterad för oss.

* Äldre ska vara trygga med att omsorgen finns där när den behövs. Då kan vi inte fortsätta att lägga ner fler äldreboendeplatser, ha sönderstressad hemtjänstpersonal eller förhindra individer friheten att välja själva.

* Bostadsbristen i Göteborg hämmar stadens utveckling. Utan fler bostäder blir det svårt att bygga nya kontor, förbättra kollektivtrafiken och utveckla de lokala torgen.

Utan nya kreativa människor i arbete blir det allt tuffare att behålla stadens studenter, utveckla barn- och äldreomsorgen, lyfta kvalitén i skolan eller erbjuda ett rikt och spännande kulturliv. Allt hänger ihop. Göteborg behöver tillväxt och fler i jobb. Annars stannar utvecklingen. Vi måste höja ambitionerna, förändra attityder och skapa en ny framtidsanda. Göteborg kan så mycket bättre.

Andra städer och regioner i vår närhet och i vår omvärld kommer inte att vänta på oss. Vi är en del i en allt mer globaliserad värld och ska vi lyckas hävda oss där krävs det att vi är på tå. Är man nöjd med utvecklingen i Göteborg och tror att den inslagna vägen är rätt – finns det andra partier att rösta på. Men vill man något annat med Göteborg - då är Folkpartiet liberalerna alternativet.

Alla relationer behöver vårdas och tas om hand.

Det är dags att vi tar hand om Göteborg, så fler får chansen att förälska sig i Göteborg. 
För att det ska bli möjligt krävs förändring! Ett nytt ledarskap, nya idéer för framtiden och ett maktskifte. Det arbetet vill jag vara en del av. Det behövs en liberal valseger i Göteborg 2014. Var med och bidra du också! Nominera senast 6 oktober.

onsdag, september 25, 2013

EU satsar på IKT i skolan

En undersökning visar att över 60 % av nioåringarna i EU inte använder digitala verktyg i sin lärprocess i skolan. I dag presenterade EU-kommissionen en handlingsplan för att fler elever ska få tillgång till digitala verktyg i skolan. Det är ett välkommet initiativ. För vi har en digital utmaning framför oss. Senast 2020 kommer digitala färdigheter att krävas i nio av tio jobb och det ställer krav på att inlärningsmiljön förändras i klassrummen. Som ett startskott lanseras en särskild webbplats som gör det möjligt för studerande, lärare och skolor att dela kostnadsfria öppna läroresurser - vilket är väldigt bra.

Samtidigt måste vi på hemmaplan fortsätta att utveckla informations och kommunikationsteknik i skolan. I Göteborg skiljer det sig kraftigt mellan skolor och stadsdelar. Det som oroar oss är att utvecklingen och den digitala kompetensen inte är en del för alla elever - utan för ett fåtal. Barn och ungdomar måste i dagsläget ha lite tur med var man bor och ha eldsjälar till lärare som brinner för nya pedagogiska metoder och så kan det inte vara.

fredag, september 13, 2013

Ett år kvar till valet – sju av tio vallöften uppfylls inte av (S) i Göteborg

En rapport från Alliansen i Göteborg om Socialdemokraternas vallöftenI dag har jag tillsammans med Jonas Ransgård (M), David Lega (KD) och Rickard Nordin (C) presenterat en Alliansrapport om Socialdemokraternas vallöften med anledning av att det imorgon är ett år kvar till valet.

En månad före valet 2010 presenterade socialdemokraterna tio
vallöften inför mandatperioden 2011-2014. Alliansen i Göteborg har nu följt upp och granskat hur det har gått med dem. Det visade sig att två redan var infriade när de gavs. Det tredje har inte infriats i Göteborgs Stad utan i Västra Götalandsregionen. Kvar är sju vallöften som inte uppfyllts med ett år kvar av mandatperioden.

Nästa år har socialdemokraterna suttit på makten i Göteborg i 20 år. Det är en lång tid att infria vad man lovat och att skapa det Göteborgssamhälle man vill ha. Bokslutet är sjunkande betyg i skolan, för stora barngrupper i förskolan och bristande kvalitet i äldreomsorgen. Det är tydligt att majoriteten i staden är trötta och klarar inte av att anta samhällsutmaningarna.


Mer kunskap och kvalitet i skolan


Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke och ska vi kunna stärka och lyfta yrket behöver fler studenter välja att söka sig till landets lärarprogram och fler lärare måste stanna kvar och undervisa i klassrummet. Nu förstärker regeringen satsningen på karriärtjänster för lärare, det presenterades nu på förmiddagen av Alliansens partiledare.

Från och med hösten 2014 skapas utrymme som sammanlagt motsvarar lönepåslag för ca 15 000 förstelärartjänster. Från och med hösten 2016 föreslås satsningen utökas ytterligare något till att omfatta lönepåslag för sammanlagt motsvarande ca 17 000 förstelärartjänster.

Signalen till lärarna är viktig. Det är en permanent satsning. Avsikten är alltså att det ska vara permanenta löneförhöjningar – inte tidsbegränsade förordnanden – och statsbidraget täcker hela kostnaden för löneökningen.

En del av satsningen på karriärtjänster är tänkt att kunna kopplas till skolor i utanförskapsområden. Det är naturligt att de skolor som har sämre förutsättningar har en högre andel lärare med karriärtjänster. Vi vill nu att Göteborgs stad börjar planerar för att tillsätta betydligt fler förstelärare i dessa områden. 

Under presskonferensen presenterades också satsningar på följande områden:
 • Utökad undervisningen i matematik så att elever i årskurs 4-6 får motsvarande en timme mer matematik i veckan.
 • Rätt för alla att läsa in högskolebehörighet på Komvux.
 • Fortbildning för lärare, bland annat genom Läslyftet som riktar sig framförallt till svensklärare för att stödja elevernas läs- och skrivutveckling.
 • Förlängning av fortbildningssatsningarna Lärarlyftet II och Rektorslyftet.
 • Det fjärde året på Teknikprogrammet, T4, permanentas.
 • 100 nya utbildningsplatser på speciallärarutbildningen tillförs.
 • Statsbidrag för att stimulera att skolorna anordnar läxhjälp och sommarskola, främst för elever i årskurs 6-9 och för de elever som riskerar att inte uppnå kunskapsmålen.

Ta del av alla förslagen.

torsdag, september 12, 2013

Framtiden börjar i klassrummet

Elever ska få det stöd och den hjälp de behöver för att klara kunskapskraven i skolan. För att öka måluppfyllelsen och likvärdigheten föreslår nu regeringen att elever ska få möjlighet till extra undervisning vid sidan av den ordinarie undervisningstiden.

I budgetpropositionen införs riktade statsbidrag dels för läxhjälp och dels för sommarskola och i viss mån undervisning på andra lov. Satsningarna riktar sig i första hand till elever i grundskolans årskurs 6–9 och då till de elever som riskerar att inte klara kunskapskraven.
 
"Den grupp som har absolut störst risk för arbetslöshet och svårt att hitta fotfäste i samhället, det är ju dem som inte når målen i nian, och vi måste göra mer för att fler ska nå de målen", det säger utbildningsminister Jan Björklund i en intervju med Ekot i dag. 

Regeringen avser därför att tillsätta en utredning som ska utreda förutsättningarna för en obligatorisk sommarskola för de elever som inte når behörighet till gymnasieskolans nationella program. För elever som även efter den obligatoriska sommarskolan inte har uppnått sådan behörighet ska utredningen utreda och ta fram förslag om förlängd skolplikt. Det är bra!

I nyhetsflödet: SvD, AB,