torsdag, januari 30, 2014

Gymnasieskolan prioriteras inte av de rödgröna i Göteborg

Gymnasieskolan i Göteborg är i jämförelse med andra kommuner underfinansierad och den låga skolpengen behöver höjas. Samtidigt krävs satsningar på lärarna och elevhälsan. I dag skiljer det tusentals kronor per elev och år, så kan det inte fortsätta.

Under flera år har vi (Alliansen) i våra respektive budgetförslag avsatt 30 miljoner kronor som ett första steg för att höja elevpengen i gymnasiet. Det kommer att krävas mer. Tyvärr fortsätter kunskapsresultaten att försämras även i gymnasieskolan. Andelen slutbetyg är nu nere i 78 procent vilket är den lägsta nivå som Utbildningsförvaltningen någonsin uppmätt. Det borde vara en tydlig signal till den rödgröna majoriteten om att det nu krävs åtgärder.

Läs mer om hur vi vill lyfta Göteborgs gymnasieskola i den artikel som vi har publicerad i dagens Göteborgs-Posten.

måndag, januari 20, 2014

Lyft ansvaret för skolan från stadsdelsnämnderna

Det är inget fel på Göteborgs elever. Inte heller lärarna underpresterar. Orsakerna till att stadens elever presterar sämre än i övriga landet har med styrningsstrukturen att göra samt hur pengarna fördelas. Det är hög tid att lyfta ansvaret för skolan från SDN och öronmärka skolans resurser! Det skriver jag på GP debatt i dag med Gunnar Valinder från Lärarnas Riksförbund och mina Allianskollegor Kristina Tharing (M) och David Lega (KD).

Skolan i Göteborg behöver en nystart. Läs gärna mer om hur Folkpartiet vill satsa på skolan i Göteborg.