fredag, januari 27, 2012

Rödgröna förskolepolitiken har havererat

I går var det en lång interpellationsdebatt om förskolan i kommunfullmäktige. Bland annat ställde jag flera frågor till Robert Hammarstrand (S) som jag inte fick svar på. Dels om hur barngrupperna beräknas och dels om det nya begreppet "garantiplats" som har dykt upp i hanteringen av förskolekön, men som inte finns med i regelverket. Lyssna gärna på debatten.

Debatten om förskolan fortsätter även på GP debatt i dag - då jag replikerar jag på Roberts svar om krisen i förskolan. Under 2011 klarade inte sex av tio stadsdelar lagkravet om plats i förskolan inom fyra månader. Samtidigt går drygt 6800 barn i för stora förskolegrupper.

onsdag, januari 18, 2012

Skolresultaten blir allt sämre i Göteborg

Niornas slutbetyg fortsätter att försämras och är ett av de sämsta resultaten på över ett decennium. Vi kan se att kunskapsresultaten sjunker i flera viktiga ämnen, som matematik, kemi och historia. Den negativa utvecklingen i Göteborg verifieras också i Lärarförbundets rankinglista från i höstas. I en interpellation till kommunfullmäktige vill jag veta vad den rödgröna majoriteten kommer att göra för att lyfta resultaten, vilket jag skrivit om i ett tidigare inlägg.

tisdag, januari 17, 2012

100 år sedan Raoul Wallenberg föddes – lyft fram stadens minnesmärke!

I år är det hundra år sedan Raoul Wallenberg föddes och hans insatser för mänskligheten behöver uppmärksammas. I slutskedet av andra världskriget ledde den svenska diplomaten, via den svenska beskickningen i Budapest, en framgångsrik räddningsaktion av judar i Ungern i nära samarbete med den amerikanska regeringen. Tusentals ungerska judar räddades genom Wallenbergs aktioner med skyddspass och identitetshandlingar från den nazistiska förintelsen.

I slutet av maj 2007 invigde FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan konstnären Charlotte Gyllenhammars monument över Raoul Wallenberg. Göteborgs stads minnesmärke över Wallenberg och hans insatser står på Haga Kyrkoplan.

Monumentet fyller en viktig funktion men skulle kunna uppdateras med exempelvis både med en GEO-tag och minnesplatta med mer information om Wallenbergs insatser under kriget och hans eget livsöde. Det kan också bidra till att göra monumentet till mer av en minnesplats. Staden skulle också kunna lyfta fram platsen under året via goteborg.se. Det är viktigt att vi som stad lyfter fram historien och berättar om det som har hänt.

Vem ska bestämma när festen är slut?

Göteborg har ett levande nöjes- och uteliv som är till glädje för alla som vill vara ute tillsammans med vänner för att dansa och umgås. För oss liberaler är det självklart att göteborgare ska bestämma själva när festen är slut. Politiker ska inte tvinga folk att gå hem tidigare.

Folkpartiet liberalerna vill behålla nuvarande öppettider och att alkoholtillstånden ska gälla fram till 05.00 - samtidigt som staden ska ställa höga krav på krogarna för ett tryggt nattliv i Göteborg. Vi är också kritiska till de rapporter som förslagen är grundade på, vilket Cecilia Wigström (FP) kommenterar i dagens Metro.

Några argument varför vi ska behålla nuvarande öppettider:


  • En mångfald av öppettider skapar bättre ordning.
  • Svartklubbarna hålls borta.
  • En växande storstad, med ambitioner som nöjes- och evenemangsstad, ska ha ett stort och rikt utbud.
  • Skapar bättre förutsättningar för krögarna kring Avenyn.
På krogen är det legalt att dricka alkohol. Tidigt stängda krogar leder till att festandet flyttar till svartklubbar, med billigare alkohol - troigen smuggelsprit, sämre kontroll och svarta pengar som resultat. Med en mångfald av öppettider och tillstånd, fler vakter och bättre kontroll får vi också en stad med ett levande och tryggare krogliv.

Betyder det att vi inte ser problemen med stöket på stan? Alls inte. Men vi tror inte på att lösningen är så enkel som att stänga alla krogar tidigare. Börja med att utvärdera de nya, mer stränga, reglerna för 5-tillstånden, ha fler poliser på stan och bättre kollektivtrafik nattetid är några exemel.

I nyhetsflödet GT1, GP1, GP2, GP3, GP4   

fredag, januari 13, 2012

"Orimligt och troligen olagligt att kräva att föräldrar köar till alla förskolor"

I dag skriver jag på GP debatt att förskolekrisen i Göteborg blir allt värre. Trots ökade resurser och kraftig utbyggnad av förskoleplatser i Göteborg klarade inte 6 av 10 stadsdelar att erbjuda förskoleplats inom fyra månader. Det är inte acceptabelt - den rödgröna majoriteten måste sluta dölja sina brister.

I slutet av 2011 fanns det drygt 1 240 förskoleavdelningar i Göteborg. Av dem har 664 avdelningar fler än 18 barn i grupperna. Det innebär att drygt 6 800 barn går i för stora grupper i Göteborg om Skolverkets rekommendationer ska följas. Det är en ökning med nära 450 barn sedan 2009. I stället för fler sagostunder som socialdemokraterna lovade i valrörelsen har förskolekön kompletterats med en kö till personalens knä.

Gruppstorlekar i förskolan – kommunal regi


          -15 barn
16-17 barn
18-20 barn
21-25 barn
26- barn
Totalt
Angered
68
31
36
28
0
163
Östra Göteborg
51
18
38
16
2
125
Örgryte-Härlanda
47
18
25
27
1
118
Centrum
17
22
22
22
0
83
Majorna-Linné
33
23
29
39
1
125
Askim-Frölunda-Högsbo
24
31
38
28
1
122
Västra Göteborg
39
17
71
12
1
140
Västra Hisingen
27
26
30
56
8
147
Lundby
30
5
31
18
5
89
Norra Hisingen
34
14
51
27
1
127
Göteborg
370
205
371
273
20
1239

Jämfört med 2009 har de stora barngrupperna fortsatt att öka, speciellt grupperna med 21 till 25 barn (258) och gruppen med 26 barn eller fler (16). Vi har krävt det innan och fortsätter kräva att statistiken över förskolekön kompletteras med antalet barn i barngrupperna. Statistiken visar också att antalet barn per pedagog har ökat.

I och med den nya stadsdelsreformen har gränserna bytts ut och avståndet till andra förskolor ökat kraftigt. Stadsdelsgränserna finns bara på kartan, i verkligheten kanske familjen bor eller arbetar väldigt nära en förskola i annan stadsdel och då ska de naturligtvis kunna söka dit, men föräldrar ska inte behöva tvingas göra det för att få räknas in i förskolekön. Nuvarande regelverk behöver ses över. Det är orimligt och troligen olagligt att kräva att föräldrar köar till alla förskolor i stadsdelen. För oss är det viktigt att tillgodose familjernas önskemål om typ av förskola, pedagogisk omsorg eller omsorg på udda tider.

I nyhetsflödet: GP,

onsdag, januari 11, 2012

Skolan behöver robusta och långsiktiga satsningar

Sedan tio år tillbaka utser Lärarförbundet varje år Sveriges bästa skolkommun. Rankingen ska ”inspirera kommuner att satsa på dem som skapar den goda skolan – elever, lärare och skolledare”. I början av oktober förra året utsågs Arvidsjaur för andra året i rad som landets bästa skolkommun och priset delades ut av utbildningsminister Jan Björklund. GP uppmärksammande igår förbundets lista i media som visar att Göteborgs stad fortsatte att rasa på listan över landets skolkommuner, vilket är en utveckling som pågått de senaste åren. Öppna jämförelser på utbildningsområdet som SKL genomför varje år visar liknande resultat.

I höstas presenterade Skolverket statistik över niornas slutbetyg. Totalt i Göteborg hade behörigheten minskat från 87,2 procent (2010) till 85 procent (2011), vilket är en försämring med 2,2 procentenheter och ett av de sämsta resultaten på över ett decennium. I en interpellation till kommunfullmäktige kommer jag lyfta frågan kring vikande kunskapsresultat och vad den rödgröna majoriteten i Göteborg tänker göra för att vända trenden.

Göteborg har haft vikande kunskapsresultat både i grundskolan och på gymnasiet under flera år och det är en trend som måste brytas. Ambitionerna på skolområdet behöver lyftas och för att lyckas med det behövs en ny skolpolitik samt robusta och långsiktiga satsningar på både undervisning och lärare. Lärarna gör ett fantastiskt arbete i klassrummen varje skoldag – men vi kan betydligt bättre. Göteborgs skolor, dess elever, lärare och rektorer måste få bättre förutsättningar. Folkpartiet har år efter år pekat på nödvändig förändring och alternativ. Tidiga insatser för elever som halkar efter, höga ambitioner och nya utmaningar till alla elever, höjda lärarlöner, satsning på elevhälsa och öronmärka skolans resurser för att nämna några...

Nu är det dags för den rödgröna majoriteten att leverera. 

tisdag, januari 10, 2012

Ta fram gemensamma rutiner vid frånvaro och skriv in skolk i terminsbetygen

Göteborgs-Posten konstaterar i dag att Göteborgs stad inte har en aning om hur många elever som skolkar i grundskolan. Granskningen visar att endast två stadsdelar kan redovisa statistik över hur närvaron ser ut i klassrummen. Det duger inte.

Skolk är en allvarlig varningssignal om att något inte står rätt till och den ska inte ignoreras. Staden är, som huvudman, skyldig att hålla sig informerad om hur det ser ut och nu krävs det ändring. Vi menar att skolket ska rapporteras hem till föräldrarna utan dröjsmål så att åtgärder kan sättas in omgående. Samtidigt kräver vi att staden tar fram gemensamma rutiner vid frånvaro och att den rapporteras in centralt varje månad. Vi vill också att skolk - eller ogiltig frånvaro - sammanställs och skrivs in i terminsbetygen.

Skolplikten innebär att skolan måste göra allt man kan för att få tillbaka en frånvarande elev till skolan. Därför är det angeläget att tidigt sätta in åtgärder och stöd till de elever som har hög frånvaro. Skolinspektionens skolpliktsbevakning visar att elever med stor frånvaro är ett utbrett problem, skolans åtgärder är inte tillräckligt effektiva, kommunerna saknar en samlad bild och ger ett otillräckligt stöd. Tillsynens resultat är självklart inte generella för alla kommuner i landet, men pekar på de problem som finns i Göteborgs stad.
Skolk är en varningsklocka - genom att lyssna på den kan många elevers situation avhjälpas mycket tidigare än idag!

Läs tidigare inlägg om skolket i Göteborg: Majoriteten blundar för skolket och Skolk är dyrt.