onsdag, april 27, 2016

Sopa inte brottsmisstankar om gode män under mattan

Senaste dagarna har SVT Nyheter granskat kommunernas gode män. Granskningen har begärt ut samtliga tillsynsrapporter från länsstyrelserna under åren 2012-2015. Totalt handlar det om svindlande 26 miljoner kronor som har stulits och förskingrats. Enbart i ett fall ska överförmyndaren ha gjort en polisanmälan. I SVT's granskning har det också framkommit att SKL anser att kommuner inte är skyldiga att göra polisanmälan om upptäckt oegentligheter. Det är fullständigt oacceptabelt
Personer som får gode män utsedda tillhör samhällets mest utsatta. De förmår inte utan andras hjälp förfoga över sin egendom eller sin rätt. Det kan handla om barn utan föräldrar, personer med funktionsnedsättning och om sköra, kanske dementa äldre som står ensamma kvar i livet. 
Blotta vetskapen om att misstänkt förskingring inte blir polissak riskerar att locka oärliga personer att bli gode män. Vi ska inte sopa brottsmisstankar under mattan i ambitionen att inte såra eller skrämma. Vi ska stå upp för de svagas rätt att inte bli utsatta för brott. Det skriver jag idag tillsammans med oppositionsborgarrådet Lotta Edholm på SVT Opinion.


Att inte anmäla skurkar riskerar dessutom att kasta en skugga över alla de gode män som gör fantastiska insatser för en annan medmänniska. Det behövs verkligen fler som är beredda att göra det.  

Liberalerna tog idag på kommunstyrelsen också initiativ till att vi får en redovisning av vilka rutiner Göteborgs överförmyndare tillämpar. Vi efterfrågar också en fördjupad granskning av både överförmyndare och revisionen

tisdag, april 26, 2016

Starta hockeygymnasium även för tjejer i Göteborg!


Sveriges största elitidrottsgymnasium ligger i Göteborg. På Katrinelundsgymnasiet finns 16 olika idrotter representerade, med över 550 idrottande eleverUtbildningen på skolan syftar till att ge eleverna en god grundutbildning och samtidigt kunna satsa på en elitkarriär inom sin idrott. 

I dag finns det 31 hockeygymnasier runt om i landet. Fyra av dessa är för tjejer. Hockeygymnasiet i Göteborg är mycket framgångsrikt och har fostrat flera världsledande spelare, några av dem var med och tog hem SM-guldet till Göteborg och Frölunda hockey i söndags! Här finns omfattande kompetens och erfarenhet som kan ligga till grund för ett ledande hockeygymnasium också för tjejer i Göteborg.

Damhockeyn växer i Sverige, därför ökar behovet att kunna kombinera en gymnasieutbildning med elitsatsning även i Göteborgsregionen.
Idrottsutbildningar måste godkännas nationellt, därför är det viktigt att dialogen med alla berörda startar snarast, för att ansöka om etablering av hockeyinriktning även för damer med start nästa höst.

I dag på utbildningsnämndens sammanträde har vi tagit initiativ till att starta dialogen 
med lokala klubbar och förbund med syftet att utreda förutsättningarna för att etablera ett hockeygymnasium för tjejer i Göteborg.

måndag, april 25, 2016

Göteborg faller i ny skolranking

I dag presenterade Sveriges kommuner och landsting (SKL) sin ranking, Öppna jämförelser Grundskola – 2016. Göteborgs kommunala skolor tappar flera placeringar och är nu på 231:e plats i rankingen.

Årets ranking är ytterligare en bekräftelse på att Göteborgs styre gör allt annat än rätt. Det blir allt tydligare att kommuner inte ska ha ansvaret för skolan och därför vill Liberalerna förstatliga. Den rödgröna skolpolitiken i Göteborg är ett misslyckande och nu krävs rejäla förändringar. Nu har Malmö passerat Göteborg. 


Det är uppenbart att stadsdelarna har misslyckats som skolnämnder och det är hög tid att lyfta bort skolan från SDN. Därutöver behöver vi öronmärka resurserna, stärka rektorerna, lyfta lärarna och skapa arbetsro i klassrummet. Göteborg borde lära av liberalt styrda Landskrona, som gjort en medveten satsning och det visar sig nu i både elevernas resultat och i SKL's ranking.