fredag, juni 08, 2012

Parkerar du din bil i centrala Göteborg?


Då vet du att den högsta parkeringstaxan hittills varit 25 kronor/timme. Stadens rödgröna majoritet tycker att det är för billigt och har därför beslutat att nästan dubbla avgiften till 40 kronor i timmen. Folkpartiet och Alliansen har kämpat emot - av flera skäl. Läs mer om det på GT debatt, där jag skriver om den nya höjda p-taxan tillsammans med Martin Wannholt (M) och David Lega (KD).

tisdag, juni 05, 2012

Nu är årets FP-budget här – den gör skillnad!

FP:s budget, Den liberala skillnaden
I går presenterades Folkpartiet liberalernas förslag till budget för Göteborgs stad 2013. Budgeten, Det liberala alternativet, prioriterar skolan, omsorgen av äldre och ett växande Göteborg.

Vi och Alliansen ser en rad brister som måste få nya svar. Det handlar om att få bort förskoleköerna och minska barngrupperna. Vi måste vända vikande kunskapsresultat och åtgärda kvalitetsbristerna i äldreomsorgen.

Folkpartiet föreslår därför att köerna byggs bort och att det införs maxtak på barngrupperna. Vi lyfter ansvaret för grundskolan från stadsdelarna, sätter in åtgärder tidigare och utmanar alla elever. För att stärka äldres rättigheter och frihet att välja utförare införs lagen om valfrihet och vi inrättar en äldreombudsman och skärper kvalitén genom äldreinspektörer.

Det måste också byggas betydligt mer i Göteborg. Vi vill sätta fart på byggandet genom att planera för 4 500 nya bostäder. I ett växande Göteborg välkomnas också fler företag och idéer – ett steg på vägen är att bygga ett Entreprenörernas hus som vi på sikt vill utveckla till ett helt kvarter. Utan nya och kreativa företag får vi det tufft i en allt mer globaliserad värld.


För oss är det viktigt att ge göteborgarna valuta för skatten och vi vill inte ta ut mer skatt än vad vi behöver, därför återställer vi den ”temporära skattehöjningen” med 25 öre. Samtidigt måste det bli en tydligare styrning och ledning av stadens verksamheter. Därför öronmärker vi resurserna för förskolan, skolan och till omsorgen av äldre.


Vi föreslår en rad reformer för att ge göteborgarna valfrihet. Det innebär en helt ny färdriktning för Göteborg, där vi lämnar över makten till göteborgarna att bestämma själva, det är det liberala alternativet till den rödgröna majoritetens budget.