tisdag, november 27, 2012

Göteborg borde vara först ut med jobbpakt för unga!


Under decennier har Sverige haft högre ungdomsarbetslöshet än flera jämförbara länder i Europa. Enligt arbetsförmedlingen finns det tusentals ungdomar i Göteborg som är arbetslösa. Det är av största vikt att ungdomar inte stängs ute från arbetsmarknaden och vi politiker har en skyldighet att se till att trösklarna till jobb för unga bli lägre. Därför har Folkpartiet föreslagit att det ska inrättas ungdomsjobb i Göteborgs stad. Förslaget har varit ute på remiss och bordlades i kommunstyrelsen förra veckan. Rödgröna är inte speciellt positiva...

Sedan vi lanserade förslaget har Volvo beslutat att införa ungdomsavtal där man ska anställa och utbilda 1200 arbetslösa ungdomar. Ett förslag som välkomnades brett, även av IF Metall som slutit avtal med Teknikföretagen om yrkesintroduktion. Utmärkt! Offentlig sektor har samma behov som industrin att locka till sig ungdomar för att i framtiden säkra kompetent arbetskraft. Göteborgs stad är en stor arbetsgivare och det innebär också ett stort ansvar.

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) och fackförbundet Kommunal har sedan en tid tillbaka förhandlat om att införa särskilda ungdomsavtal också i den kommunala sektorn. Förhoppningsvis är man snart överens och jag hoppas att förslaget påminner om det som Metall redan har slutit. Där erbjuds 75% av lönen + handledning och utbildning på området.
Självklart är det så att ungdomsavtal passar bättre inom vissa yrkeskategorier än andra och en sådan kartläggning behöver göras innan ungdomsjobben kan införas.
Det är bättre att unga arbetslösa får ett arbete med något lägre lön än ingen lön alls. Unga måste få känna sig behövda och samhället behöver deras kompetens. Det är bättre med riktiga jobb – än fler projekt av typen Upp! Göteborg borde vara först ut med att införa ungdomsjobb! Kanske tänker övriga om nu när regeringen och LO enats om liknande förslag och kallar det "jobbpakt".

fredag, november 16, 2012

Göteborg fortsätter att rasa på skolranking


I går presenterade Lärarförbundet sin årliga ranking av landets skolkommuner. Årets Bästa skolkommun är Vellinge, Grattis!

Göteborg fortsätter att rasa på rankingen och placerar sig nu på en 208:e plats, vilket är 24 placeringar sämre jämfört med förra året. Rankingen är bred med flera kriterier och Göteborg har egentligen inga bra resultat alls, förutom övergången till högskolan – men det är inte så uppseendeväckande i en storstad.

Skolkommunen Göteborg har varit omdebatterad den senaste tiden och det är bara konstatera att det finns mycket att göra och förbättra. Läs gärna Nu krävs krafttag och jävlar anamma!

Kommuner som har satsat på skolan har lyckats vända trender och förbättra sina skolresultat. Göteborg har inte lyckats. Nu behövs högre ambitioner och högre krav. Politiken måste helt enkelt se till att skolorna utmanar och stimulera alla elever att nå längre. Det behövs en nystart!

onsdag, november 14, 2012

Nej till larm och trygghetstelefon


I dag beslutade kommunstyrelsen att det inte blir några personlarm för utsatta tjejer och kvinnor i Göteborg. Det beslutades i samband med att vi fick en återrapport om varför pilotprojekt med personlarm inte har genomförts, trots att kontoret har haft uppdraget att verkställa kommunfullmäktiges beslut sedan 2009. Den hanteringen kan inte vara okej. Fullmäktiges beslut ska verkställas - oavsett hur majoriteten råkar se ut. Rödgröna sade också nej till förslaget om att undersöka möjligheterna till att införa en trygghetstelefon i Göteborg efter den framgångsrika modell som används i Stockholm. Tråkigt. Vi kan och borde göra mer för att öka tryggheten på gator och torg i Göteborg.

torsdag, november 08, 2012

Nu krävs krafttag och jävlar anamma!

Igår presenterade Skolinspektionen sin samlade kommunrapport för Göteborg stad. På flera områden är det en upprepning av kritiken för sex år sedan! 
  • Mer än var fjärde elev når inte målen i nian.
  • Det är anmärkningssvärt stora skillnader i kunskapsresultat, både mellan och inom stadsdelarna.
  • Ansvariga för skolan måste ta ett samlat grepp kring de förhållanden och processer i verksamheten som har betydelse för kunskapsresultaten och en hög kvalitet på utbildningen.
  • Det innebär bla att ge elever särskilt stöd på det sätt och i den omfattning som behövs
  • Anpassa undervisningen efter elevers förutsättningar och behov (dvs både den som behöver stöd och den som behöver extra utmaningar!)
  • Förbättra arbetet med nyanlända elever och utveckla det systematiska kvalitetsarbetet.

Svidande kritik och saker som vi i Folkpartiet och Alliansen påpekat gång, på gång, på gång men mötts av samma inställning ifrån de rödgröna. "Det är inte fullmäktige/kommunstyrelse (välj själv beroende på var vi lyft frågan) som ska diskutera det, det är SDN som är skolstyrelse".

Skolinspektionens uppdrag är att peka på brister som huvudmannen (kommunen) måste åtgärda och på kommunstyrelsen igår drog de flera exempel på där varken SDN eller kommunen sammanställer resultat från nationella prov eller betyg i lägre årskurser alls. Trots att det är en indikator (bland flera) på var stödbehovet finns! Man pekar också på att SDN har flera olika interna system för att fördela pengarna till skolan.
Rapporten ger verkligen inte majoriteten stöd att fortsätta på samma väg, vilket Robert Hammarstrand hävdar i dagens GP.

Det är dags att lyfta ansvaret från stadsdelspolitikerna som inte har lyckats med sitt uppdrag och inrätta en central grundskolenämnd samtidigt som resurserna till skolan öronmärks. Vi ser tydligt att de elever som är i behov av extra stöd och hjälp – är de som drabbas mest. Lika allvarligt är att studiemotiverade elever inte får tillräckligt med utmaningar. Också något som Skolinspektionen lyfte fram! Alla elever har rätt till stöd och mötas av höga förväntningar och nya utmaningar!

Den rödgröna majoriteten beslöt nyligen att stadens utvecklingsenhet Center för skolutveckling ska utredas och eventuellt flyttas från kommunstyrelsen för att placeras på en annan förvaltning. Vi var emot. Vi skulle hellre se utvecklingsenheten stärktes och utvecklades. Vi vill också återinföra den specialpedagogiska utredningsenheten som de rödgröna avskaffat. 
Det behövs en nystart och det behövs en ny politik – inte mer av samma. Så jo, Sarah Britz - skolan blir en valfråga även nästa val. Även om jag mellan raderna kan förstå din uppmaning till de rödgröna att tänka om, så har socialdemokraterna, vänstern och miljöpartiet styrt skolan och Göteborg i 20 år. Det går inte att skylla ansvaret för förskoleköer, bostadssegregation eller att man inte lyckats vända kunskapsresultaten och ge elever det de behöver på någon annan!
Nu krävs krafttag och jävlar anamma. Därför kommer vi fortsätta att lägga förslag på hur vi kan ge rektorer, lärare och eleverna bättre förutsättningar att lyckas.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7, Metro, Västnytt, SR

fredag, november 02, 2012

Varför sånt hysch-hysch om SGS?

I slutet av januari 2012 meddelande styrelsen för Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder (SGS) att verkställande direktören avskildes med omedelbar verkan från sin tjänst. Det efter att personen i fråga misstänks för bland annat ekonomiska oegentligheter. Trots styrelsens misstankar har det inte gjorts någon polisanmälan. I augusti annonserade SGS efter en ny vd men turerna kring SGS är fortfarande mycket oklara.

Stiftelsen Göteborgs Studentbostäder bildades 1951 och styrs av kommunpolitiker samt av representanter från Göteborgs Förenade Studentkårer och Göteborgs universitet. Majoriteten i styrelsen utses av organisationer med offentlighetsprincip.
Kommunfullmäktige har utsett ordförande, Klara Martinsson (S) och vice ordf från SGS två ledamöter och två suppleanter i styrelsen för SGS. 

Enligt styrelsens ordförande pågår fortfarande en process (som presidiet håller i) och ordföranden kan därför inte uttala sig om det som sker i bolaget. Enligt revisionsrapporten menar revisorerna att det är oklart om vd har agerat oaktsamt.


I ljuset av andra händelse i Göteborgs stad är det helt nödvändigt att samtliga arbetar aktivt med ökad öppenhet och transparens i all verksamhet, det gäller även i de stiftelser som kommunfullmäktige utser ledamöter till. Vi har alla kunnat följa turerna i West Sweden där den nya styrelsen till skillnad från SGS har haft stor öppenhet mot allmänhet och media. Agerandet som nu sker i SGS skadar både förtroendet för stiftelsen och för Göteborgs stad. Varför detta hysch-hysch?


I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, Svt, Spionen,

Skolplikten ska värnas!

Skolan ska vara öppen för alla. Domen i kammarrätten som tillåter konservativt religiösa föräldrar att undervisa i hemmet måste rivas upp. Det finns många barn som får sina speciella behov tillgodosedda. Dessutom ska ett aktivt antimobbningsarbete ske på varje skola. Det skriver jag i dag på DN debatt tillsammans med Lotta Edholm.

Jag skriver mer om fallet och domen i kammarrätten här. Laila Qaraee skriver även om fallet på Brännpunkt

torsdag, november 01, 2012

Chattade om skolan i Göteborg

Chatt med GP:s läsare
Under en timme i dag chattade jag och Robert Hammarstrand (S) på GP.se om skolan i Göteborg med anledning av Göteborgs-Postens granskning. Kul initiativ! Tiden gick för fort och väldigt många bra frågor ställdes. Jag fortsätter gärna debatten här på bloggen, facebook eller på twitter.

Missade du chatten kan du ta del av frågorna och svaren igen.