torsdag, november 21, 2013

Göteborgs skolresultat dalar - lyft skolan!

En jämförelse mellan slutbetygen i storstädernas kommunala skolor i årskurs 9 visar att elevernas resultat i Göteborg har försämrats under de senaste tio åren. Trenden i Stockholm och Malmö är däremot positiva.

Statistiken talar sitt tydliga språk – nu krävs kraftfulla insatser för att lyfta skolan i Göteborg. Ambitionerna måste höjas, vi ska inte vara sämre än någon annan. Så länge skolan är kommunal är den rödgröna majoriteten ytterst ansvarig för de dalande siffrorna.

SDN har misslyckats med sitt uppdrag och ansvaret borde nu samlas i en central nämnd. Då kan man lättare sätta in åtgärder för olika skolor och elever i behov av stöd. Nu kräver jag i en interpellation i fullmäktige att den rödgröna majoriteten vidtar åtgärder.

onsdag, november 13, 2013

Nej, det duger inte!

I dag på kommunstyrelsen efterlyste jag den debatt som fullmäktiges ordförande Lena Malm (S) utlovade i samband med att Granskningskommissionen rapport, Tillitens gränser, som presenterades för fullmäktige i juni.
Granskningskommissionen tillsattes - och lämnade sin rapport på fullmäktige i juni. I den korta diskussion som blev lyfte jag upp bla upp meddelarfrihet och den "bolagisering av Göteborg" som skett - inte nog med att Göteborg är ledande i antalet kommunala bolag (galet) utan även förvaltningar förväntas skötas som bolag.

I förra veckan lyfte jag tillsammans med Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) krav på att rapportens rekommendationer och förslag ska bli verkliga (här). Fullmäktige behöver också få tillfälle att diskustera rapporten. Men frågan är om den rödgröna majoriteten verkligen vill det. Annars hade väl Mats Pilhem (V) inte sagt till GP i helgen att ”Vi har redan genomfört mycket av det som Granskningskommissionen rekommenderat”.

Det finns mycket att säga om rapporten. Jag tror att det är oerhört viktigt att vi har en öppen och förbehållslös debatt i fullmäktige. Redan när vi väckte förslaget om att inrätta en kommission* hördes kommentarer som ”vi ska inte granska våra egna” – men det blev en kommission och den har verkligen levererat. Nu behöver vi plocka fram rapporten (mitt exemplar ligger redo på skrivbordet) och på allvar diskutera innehållet. 


Kommissionen menade i sin rapport att Göteborg utmärks av ett långvarigt maktinnehav men också av en stark maktkoncentration. ”Makten är samlad i en hand, om man så vill”, som Erik Amnå, kommissionens ordförande, uttryckte det. Det finns en rädsla bland medarbetare i Göteborg att protestera, att väcka sin talan, att ifrågasätta och också en rädsla att utmana makten. Det är inte acceptabelt!
Göteborg som stad kan inte bara "vända blad eller lyfta på enstaka stenar". Ska vi komma till rätta med den kultur som råder behövs mer göras. Arbetet som är gjort är inte tillräckligt. Göteborgarna och stadens anställda som gör rätt för sig har mer än rätt till det.

Det duger inte att vägra svara på frågor. Jag har idag också starkt ifrågasatt hur fd VD i Älvstranden Mats Andersson, som skickat in kvitto på "frukost" som visat sig vara alkohol mm, vägrat svara på frågor. I Uppdrag granskning hänvisar han till att han inte har något med kommunen att göra. Mats Andersson är polisanmäld för kvittot men beteendet gör att jag starkt ifrågasätter om han verkligen ska ha rätt till det avgångsvederlag han fått. 

I juni när fullmäktige fick Granskningskommissionens rapport på bordet avslutade Malm den korta diskussionen på sammanträdet med ”Vi funderar över en lämplig tidpunkt och kollar i almanackan.” Sedan dess har nya avslöjanden av bristande rutiner och kontroller uppdagats men inget initiativ från majoriteten. (Här är länk till yttrandeprotokollet)

-----------
*2011 föreslog vi mutkommission, etikkod, och förstärkt revision något som rödgröna protesterade emot http://odenjung.blogspot.se/2011/10/vanda-stenar-eller-vanda-blad.html men till slut ändå gick med på att tillsätta.