onsdag, december 17, 2008

Jag tror på Volvo - utan statlig ägare!

Anneli Hultén skriver på SVD debatt (17/12) att hon nu är öppen för att staten ska ta över ägandet i Volvo. Jag har skickat in ett svar som jag hoppas de publicerar, annars kan ni läsa det här.

Anneli Hultén menar att ledarskapet måste stå över dogmatiska principer och eget kortsiktigt tänkande. Om det är sådant ledarskap som väntar Göteborgs stad när hon tar över som kommunstyrelsens ordförande är jag oroad. Hennes partikollegor, Göran Johansson och Mona Sahlin är inne på samma spår och menar att AP-fonderna borde köpa upp företagen. Att riskera våra pensionspengar i kampen för att bli fordonsindustrins frälsare, är fel väg att gå. Johansson hävdade dessutom nyligen att regeringens ovilja för hans förslag berodde på att Göteborg styrs av socialdemokraterna. Läs mer här Den debatten hör hemma i sandlådan. För Göteborg vore det skadligt om staten gick in och tog över Volvo.

Jag har full förståelse för den oron hundratals varslade och uppsagda känner inför framtiden och jag har själv nära och kära som är anställda i branschen. Men att allt fler politiker nu försöker övertrumfa varandra i debatten om fordonsindustrin för att kortsikt vinna opinionen, skadar mer än det gör nytta. En viktig del av marknadsekonomin är att aktörerna ska spela på lika villkor och ta egna risker, det vill Hultén sätta ur spel.

Att istället underlätta för dessa genom sänkta skatter och regelförenklingar bör vara fortsatt prioritet samt att som regering nu gjort genom att gå in med garantilån och stärkt stöd till forskning och utveckling med 23 miljarder. Sverige kan aldrig vinna ett subventionskrig mot andra länder. Ett sådant scenario skulle leda till att den inre marknaden i EU skadas allvarligt, då nya gränshinder kommer att tonas upp med kvoter, tullar och prisregleringar. Det är inte vad ett litet och handelsberoende land som Sverige behöver, inte heller Göteborg.

Staten ska hjälpa varslade och arbetslösa genom utbildningssatsningar som gör att människor kan komma vidare och få jobb i andra branscher. Jag är inte främmande för att hitta kreativa lösningar med partnerskap för kompetensutveckling av anställda ockå i företagen. Samtidigt måste bankerna ta sitt ansvar för att enskilda individer som drabbats av varsel inte får gå från hus och hem. Bankerna måste också börja låna ut igen så att företagen kan göra affärer. Fordonsindustrin behöver förnyelse och tillverka bilar som kunderna vill köpa och som möter framtidens miljökrav. Jag tror på en svensk framtida fordonsindustri och jag tror på Volvo.

tisdag, december 16, 2008

Bästa reklamen just nu...

Igår flög jag till Stockholm. På stolsryggen brukar det finnas reklam som i mitt tycke brukar vara ganska dålig... Men framför mig fanns följande reklam (fritt ur minnet:

VART ÄR DU PÅ VÄG?

När du titta ut genom fönstret ser du
A. Ett glittrande hav
B. Ett grått töcken

I din packning finns:
A. Badkläder och tennisskor
B. En filofax och nässpray

Brevid dig sitter
A. Din entusiastiska familj
B. Din småsvettiga mellanchef Rune

När du kommer fram bjuds du på
A. En välkomponerad trerättersmiddag
B. En sprängfylld mailbox

Ikväll ska du
A. Ta en drink i en strandbar
B. Fila på din power point

Något du inte får glömma
A. Boka canyoningtur imorgon
B. Hämta kemtvätten imorgon

Veckans höjdpunkt kommer att bli
A. När du tar dykcert
B. Konferenskaffet

Känslan du har just nu är
A. Avkoppling och förväntan
B. Stress och tristess

Flest A
GRATTIS - Du är förmodligen på väg till ett semestermål

Flest B
SORRY - Du är förmodligen på ännu en jobbresa...

torsdag, december 11, 2008

Ska Göteborg bli en stad där man hatar bilar?

På kommunstyrelsens bord ligger ett förslag att utreda trafikavgifter. Förslaget från Martin Hellström (kd) är att göra en bred utredning för att analysera vad som är möjligt och lämpligt. Från Alliansen föreslog vi också att man skulle skicka frågan till övriga kommuner i Göteborgsregionen (GR) innan man fattar beslut om att utreda.

Under hösten gjordes en avsiktsförklaring mellan GR, Västragötalandsregionen, Vägverket och Göteborgs Stad om att vara med och avgiftsfinansiera en ny älvförbindelse. Detta retade upp v och mp ordentligt. Jag var - och är - väldigt glad över att vi äntligen har en regering som är beredd att satsa på en ny älvförbindelse och att projekteringen nu ska göras men jag är fortfarande skeptisk till att införa avgiftsfinansiering. Där har vi helt olika skräckscenarier Kia Andreasson och jag. Det värsta som kan hända enligt Kia är att vi får en ny älvförbindelse - men inga avgifter. För mig är det tvärtom!

Nu har tydligen s, mp och v bestämt sig för att - som svar på Martin Hellströms motion - införa trängselskatt också i Göteborg. De kallar dem för framkomlighetsavgifter och i sitt förslag (som vi ännu inte sett bara hört talas om) uttrycker man sig mycket negativt om bilismen.

Vi måste göra mer för att minska koldioxidutsläppen - det är helt klart. Men att börja hata bilen är fel väg. Att få fler att åka kollektivt måste ske genom att göra det bekvämare att ta buss och spårvagn, att tidtabellen hålls och att man får en sittplats. Det ska vara tryggt och säkert!

Men det får inte stå i motsats till att vi ska utveckla vår fordonsindustri - och därigenom rädda VOLVO. I framtiden kommer vi att se både el-bilar och andra betydligt bättre bränslen än bensin. Då kan inte Göteborg ha blivit en stad där man hatar bilar.