torsdag, augusti 22, 2013

Lärarnas arbete är värt att belöna med ett pris


I dag skriver jag på GT debatt om Folkpartiets förslag om att inrätta priset "årets pedagog" i Göteborg. Förslaget behandlades av kommunstyrelsen igår och den rödgröna majoriteten avvisade förslaget med motiveringen att det skulle vara märkligt att lyfta fram just lärare. Deras inställning till läraryrket är upprörande.

Läraryrkets attraktionskraft måste höjas i Göteborg. En kunskapsstad i världsklass behöver både locka nya studenter till lärarutbildningen och behålla de lärare vi redan har. Ett årligt återkommande pris kan vara ett sätt av många för att uppmärksamma lärare för deras särskilda insatser i stadens klassrum. Insatser som inte bara är avgörande för elevens framtid utan även för stadens utveckling. Varje dag gör tusentals pedagoger i Göteborg insatser som är värda att lyfta fram och hylla – det är inte märkligt!

tisdag, augusti 20, 2013

"Alla skolor ska vara bra skolor"

Tidigare i dag chattade jag och Robert Hammarstrand (S) med GöteborgsPostens läsare på GP.se om gymnasieskolan.

I chatten skrev jag bland annat så här om friskolor och elevernas möjlighet att välja skola:


"Alla skolor ska vara bra skolor, där eleverna möts av höga förväntningar, uppföljning, tidiga insatser och nya utmaningar.
"

"Jag vill inte tillbaka till ett system där kommunalrådet delar in barnen efter postnummer, den tiden är förbi.  Rätten att välja skola är etablerad och något självklart för de flesta. Det är en viktig valfrihetsreform."

Läs hela chatten.

Rödgröna har tappat greppet om skolan i Göteborg

Skolan är alltför viktig för att låta de rödgröna få fortsätta att missköta uppgiften i Göteborg. Vi kan inte svika våra unga på detta sätt. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med mina kollegor Kristina Tharing (M) och David Lega (KD).

Skolan i Göteborg behöver ett lyft både ekonomiskt och politiskt. Efter valsegern 2014 vill vi genomföra en rad reformer. Här är några av våra krav:
  • Se till att lärarna och rektorerna får använda sin kompetens och sina drivkrafter genom större ansvar och befogenheter över verksamheten.
  • Säkerställa skolornas ekonomi genom att öronmärka pengarna till skolan så att rektorn långsiktigt kan planera verksamheten.
  • Bättre möta elevernas behov av stöd, hjälp och stimulans.
  • Uppmuntra lärarna till fortbildning och större ansvar genom att använda och förstärka regeringens satsningar såsom Lärarlyft.
  • Höja lärarlönerna.
  • Ta ett centralt ansvar för skolan i Göteborg genom att införa en central nämnd för specialpedagogik och grundskola.
Tidigare i våras presenterade vi i Alliansen rapporten, Ny start för skolan i Göteborg, läs gärna det inlägget och ta del av rapporten.

tisdag, augusti 13, 2013

Göteborg behöver fler bostäder

Bostadsbristen i Göteborg hämmar idag stadens utveckling. Utan fler bostäder blir det svårt att bygga nya kontor, förbättra kollektivtrafiken och utveckla de lokala torgen. Utan nya kreativa människor i arbete blir det allt tuffare att behålla stadens studenter, utveckla barn- och äldreomsorgen, lyfta kvalitén i skolan eller erbjuda ett rikt och spännande kulturliv. Allt hänger ihop, de skriver jag i en krönika i senaste upplagan av Torgfört.