onsdag, april 20, 2011

Gör om! Gör omvalet rätt!

Den 11 mars föreslog vi (FP, M, KD) att Valnämnden i Göteborg skulle återkomma till kommunstyrelsen med redovisning om hur den lokala valmyndigheten avser att säkerställa valprocessen enligt vallagens bestämmelser.

I vårt förslag beskrev vi en rad klagomål och felaktigheter som anmälts till valprövningsnämnden efter höstens val. Röster som tappades bort, familjeröstning som förekommit utan att valförrättare ingripit, att valhemligheten inte kunnat säkrats då det inte funnits skärmar och att förtidsröstningen haft för få valförrättare på plats. Hela yrkandet finns här

När kommunstyrelsen behandlade ärendet förklarade majoriteten att de inte ställde upp på beskrivningen men ställde upp på förslaget att be Valnämnden att komma till kommunstyrelsen och redovisa. Samtidigt förklarade kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén sig jävig och lämnade rummet. (Hon är gift med Bill Werngren, som är chef på valkansliet)

På onsdag den 27 april är det tänkt att kommunstyrelsen ska få redovisningen - väl sent med tanke på att förtidsröstningen börjar den 5 maj!

I vallagen står det klart att : 7 § Väljarnas valhemlighet skall skyddas. I varje röstningslokal skall det finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna utan insyn kan lägga in sina valsedlar i valkuvert.

Till Dagens Nyheter (19/4) säger företrädare för Göteborgs stad att det inte finns behov av tydliga avgränsningar med skärmar. Enligt  (valprövningsnämndens) beslutet måste ett röstningsställe ”vara klart avgränsat, till exempel genom avskärmning eller på liknande sätt”. Men i Göteborg ser ansvariga för valet ingen anledning till att följa beslutet.
– Jag ser inte vitsen med det. Man kan inte bygga upp skärmar på alla ställen, säger Bill Werngren, chef för valkansliet i Göteborgs stad.
I Valmyndighetens egen handledning inför omvalet i Västra Götalands står att: "Möblera lokalen på lämpligt sätt om det inte redan är gjort. Placera valskärmarna så att väljarna kan stå bakom dem utan risk för insyn, varken inifrån lokalen eller utifrån genom något fönster".

Gör om - gör rätt!

Vi får inte vara så naiva och tro att inga fel kan begås, bevisligen har fel begåtts. Det är därför som 1,2 miljoner väljare ska rösta igen i Västra Götaland den 5-15 maj! Då är skärpta rutiner en grundförutsättning men vi måste också öppna för att ändra vallagen och säkerställa valsystemet. Cecilia Wigström och jag skrev en artikel på newsmill om detta 22 mars. Slutsatsen just nu är att om vi inte själva klarar av att genomföra fria och rättsäkra val är det dags att också öppna för att bjuda in internationella valobservatörer.

Vi lyfter nu förslaget både i kommunstyrelsen och i valnämnden i Göteborg. Demokrati är begärd - och ska verkställas!

I nyhetsflödet: GT, GP, DN1, DN2

fredag, april 15, 2011

Allt fler barn väntar på förskoleplats

Den 1 april hade 751 barn väntat mer än fyra månader i förskolekön. Av dessa hade 427 barn erbjudits plats någonstans i hemstadsdelen, men tackat nej. Kön till förskolan är rekordlång, skriver GP, som i dag publicerar den senaste statistiken från Stadskansliet. 

Skolinspektionen ska nu granska förskolorna i Göteborg och det är välkommet, det har inte gjorts sedan 2004. Förskolesystemet har havererat och det är tack vare dagliga hjälteinsatser från förskolelärare, förskolechefer och tålmodiga föräldrar som verksamheten trots allt kan rulla vidare.

Tyvärr är detta egentligen ingen nyhet. Socialdemokratiska kommunalråd har kommit och gått – men förskolekön har bestått. Folkpartiet och Alliansen ser däremot bristerna och vill ge stadens förskolor bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Bland annat vill vi öronmärka resurserna till varje barn. Ett förstärkt uppdrag väntar förskolan. Vi hade önskat bättre förutsättningar för att möta ett sådant kvalitetslyft. Har bloggat en del om förskola tidigare. Du hittar en del här

I förra veckan skrev jag tillsammans med Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) på GT debatt om situationen inom förskolan och alla löften om bättring. Artikeln är värd att läsa!

I nyhetsflödet: GP1, GP2,

tisdag, april 12, 2011

Alliansen vill att Götheborg seglar vidare

Alliansen i Göteborg kommer i Kommunstyrelsen föreslå fortsatt seglats för Ostindiefararen Götheborg. Alliansen vill att SOIC (Svenska Ostindiska Companiet AB) ges ett bidrag på 15 Mkr, samt en förlustgaranti på ytterligare 15 Mkr för att säkerställa att seglatserna till OS i London 2012 och USA 2013 genomförs. Tanken är att Göteborgs stad står för 2/3 av bidraget och förlustgarantin och att Västra Götalandsregionen står för resterande tredjedelen.


Om man minns hur mycket folk som tog emot Götheborg när hon kom tillbaka från Kina så förstår man hur mycket hon betyder för staden. Det är klart att hon ska få segla vidare. Samtidigt måste vi nu börja förbereda för var hon ska ligga mer permanent när hon är tillbaka.


Skeppet har ett enormt marknadsföringsvärde för Göteborg och det ska vi använda till OS i London nästa år och sedan under resan till USA.


I nyhetsflödet: GP, GT,

onsdag, april 06, 2011

Äntligen beslut om miljövänliga färjor!

Redan 2005 föreslog Folkpartiet att vi skulle ha miljövänliga färjor i skytteltrafik mellan norra och södra älvstranden. Läs hela förslaget här


Då hade S, V och MP bara gång- och cykelbron i tankarna och förslaget lades i malpåse. Hur det gick med GC-bron vet vi. En väldigt dyr utredning med överklaganden försenade en bra idé med 6 år. Synd. Hade ju varit värt att pröva färjorna under tiden GC-bron utreddes tycker jag.


Men idag är vi glada!
Att cykla är härligt och att fler och fler gör det mellan Lindholmen och Linnéstaden gör att vi nu är helt eniga om att ha skyttlar som klarar både passagerare till fots och med cykel. Även om MP fortfarande vill ha en bro...