onsdag, oktober 30, 2013

Sociala medier är ett viktigt verktyg

Igår blev jag intervjuad av TV4 Göteborg om användandet av sociala medier, se inslaget nedan. En modern politiker kan inte välja bort det. Men det ena utesluter inte det andra, tvärtom leder ofta kontakter på sociala medier till möten i verkligheten. Jag ser twitter, facebook, bloggen och Instagram som en valstuga som är öppen 24/7. Vad tycker du?

måndag, oktober 21, 2013

Lärarnas arbetsbelastning måste förbättras

I dag har Lärarförbundet och Lärarnas Riksförbund gemensamt lämnat in en begäran enligt arbetsmiljölagen 6 Kap § 6a till samtliga stadsdelar i Göteborg. Förbunden kräver nu att få svar hur lärarnas arbetssituation ska förbättras. Redan i våras försökte facken få till en dialog med stadsdelarna – men fick då ingen respons. Det är inte okej.

Vi är väldigt bekymrade över skolan i Göteborg. Lärarna är skolans viktigaste resurs. Det är de som avgör om våra elever lyckas eller inte. Därför måste de ges både möjligheten och tiden att fokusera på sin viktigaste uppgift - att undervisa.

Frågan om lärarnas arbetsbelastning måste tas på största allvar och det är uppenbart att något måste göras för att minska lärarnas arbetsbörda.


Göteborgs stad borde nu i nära samverkan med lärarfacken göra sitt yttersta för att minska lärares arbetsbörda. Vi kommer att ta initiativ i kommunstyrelsen för att lyfta frågan centralt.  Det är uppenbart att stadsdelarna har misslyckats som skolnämnder.  

I nyhetsflödet: GP, SR

onsdag, oktober 09, 2013

Skolraset fortsätter för Göteborg


I dag presenterade Lärarförbundet, för tolfte året i rad, sin ranking Sveriges bästa skolkommun och Piteå är årets vinnare, grattis! För Göteborgs del fortsätter raset på rankingen. Förra året placerades Göteborg på plats 206 och återfinns i år på plats 240. Göteborg tillhör även bottenskiktet i Västra Götalandsregionen.

Lärarförbundets ordförande Eva-Lis Sirén skriver i Aftonbladet att Alla kommuner borde vilja bli Sveriges Bästa skolkommun.” Det håller jag helt med om och Göteborgs stad har en hemläxa att göra. Rankingen bygger på en rad olika kriterier och det finns inga snabba lösningar – men det är fullt möjligt att börja genomföra satsningar och reformer för att vända trenden.

Vi har år efter år presenterat en rad förslag för att lyfta skolan i Göteborg som uppenbart behöver en nystart och en ny skolpolitik. Exempelvis flytta grundskolan ifrån SDN (vilket både Stockholm och Malmö gjort), höja lärarlönerna, tidiga insatser så att eleverna når målen, höga och positiva förväntningar på alla elever, stärka det pedagogiska ledarskapet och öka skolans resurser.

En hög närvaro i skolan är också avgörande för om eleverna ska kunna nå läroplanens mål. I undervisningen ger lärarna helheter och sammanhang, som aldrig kan prövas i prov och tester. Därför var det beklagligt att S, MP och V i dag röstade nej till vårt förslag (från januari 2012) om kommungemensamma rutiner för skolk. 

I nyhetsflödet: GP

onsdag, oktober 02, 2013

Den bilfientliga politiken är obegriplig

I Göteborg har vi något som gör andra städer gröna av avund. Här ligger två av världens främsta fordonstillverkare. De skapar tiotusentals jobb, avancerad teknikutveckling och stora sysselsättningseffekter, inte minst inom tjänstesektorn. Därför är den bilfientliga politik som de rödgröna driver helt obegriplig. Med Miljöpartiet i spetsen är budskapet att vi inte vill ha Volvo här – att industrin tillhör det förgångna. Det är inte konstigt att Volvo Cars ser rött av en broschyr från staden som har rubriken "Leave the car at home". Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Jonas Ransgård, David Lega och Rickard Nordin.

Satsa på teknikprogrammet!

Folkpartiet och Alliansen vill inrätta ett fjärde år på Teknikprogrammet i Göteborg eftersom den inriktningen saknas i Göteborgsregionen. Men de rödgröna partierna röstar emot. Teknikprogrammet, som finns på flera skolor i Göteborgsregionen, har med rätt satsningar alla förutsättningar att locka fler unga. Potentialen är stor, det skriver jag på GP debatt.

tisdag, oktober 01, 2013

Jag ställer upp till omval!

I november kommer Folkpartiet liberalerna i Göteborg genomföra provval till kommun, region och riksdag. Just nu är vi inne i nomineringstider. En nyhet denna gång är att vem som helst, även icke medlemmar, kan nominera göteborgare till vårt interna provval. Känner du någon lämplig kandidat – som är liberal - passa på och nominera! Jag har redan nominerat flera och i dag har jag också meddelat att jag själv ställer upp till omval.

Det är lätt att förälska sig i Göteborg. Men det finns så mycket i Göteborg som kan bli bättre. 
I snart 20 år har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt Göteborg. Hade de levererat bra resultat hade det varit svårare att argumentera för varför det behövs ett nytt ledarskap. Men listan över svikna vallöften och växande problem blir allt längre. Skolresultaten, näringslivsklimatet, segregationen, bostadsbristen... Vi behöver förändring!

* Satsa på förskolan och minska barngruppernas storlek (sätt maxtak), bygga bort köer och låta personalen verkligen få utrymme att vara pedagoger.

* Rusta elever för framtiden med fokus på kunskap, tidiga insatser och möta alla elever med höga och positiva förväntingar. Ge rektorerna ökade och öronmärka pengar till skolan och höj lärarlönerna! 

* Vi vill se ett växande Göteborg, där vi bygger fler bostäder så att fler kan flytta hit och fler kan flytta hemifrån. Sätt fart på byggandet!

* Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter i Göteborg. Jämställdhet är en fråga prioriterad för oss.

* Äldre ska vara trygga med att omsorgen finns där när den behövs. Då kan vi inte fortsätta att lägga ner fler äldreboendeplatser, ha sönderstressad hemtjänstpersonal eller förhindra individer friheten att välja själva.

* Bostadsbristen i Göteborg hämmar stadens utveckling. Utan fler bostäder blir det svårt att bygga nya kontor, förbättra kollektivtrafiken och utveckla de lokala torgen.

Utan nya kreativa människor i arbete blir det allt tuffare att behålla stadens studenter, utveckla barn- och äldreomsorgen, lyfta kvalitén i skolan eller erbjuda ett rikt och spännande kulturliv. Allt hänger ihop. Göteborg behöver tillväxt och fler i jobb. Annars stannar utvecklingen. Vi måste höja ambitionerna, förändra attityder och skapa en ny framtidsanda. Göteborg kan så mycket bättre.

Andra städer och regioner i vår närhet och i vår omvärld kommer inte att vänta på oss. Vi är en del i en allt mer globaliserad värld och ska vi lyckas hävda oss där krävs det att vi är på tå. Är man nöjd med utvecklingen i Göteborg och tror att den inslagna vägen är rätt – finns det andra partier att rösta på. Men vill man något annat med Göteborg - då är Folkpartiet liberalerna alternativet.

Alla relationer behöver vårdas och tas om hand.

Det är dags att vi tar hand om Göteborg, så fler får chansen att förälska sig i Göteborg. 
För att det ska bli möjligt krävs förändring! Ett nytt ledarskap, nya idéer för framtiden och ett maktskifte. Det arbetet vill jag vara en del av. Det behövs en liberal valseger i Göteborg 2014. Var med och bidra du också! Nominera senast 6 oktober.