tisdag, oktober 01, 2013

Jag ställer upp till omval!

I november kommer Folkpartiet liberalerna i Göteborg genomföra provval till kommun, region och riksdag. Just nu är vi inne i nomineringstider. En nyhet denna gång är att vem som helst, även icke medlemmar, kan nominera göteborgare till vårt interna provval. Känner du någon lämplig kandidat – som är liberal - passa på och nominera! Jag har redan nominerat flera och i dag har jag också meddelat att jag själv ställer upp till omval.

Det är lätt att förälska sig i Göteborg. Men det finns så mycket i Göteborg som kan bli bättre. 
I snart 20 år har Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet och Vänsterpartiet styrt Göteborg. Hade de levererat bra resultat hade det varit svårare att argumentera för varför det behövs ett nytt ledarskap. Men listan över svikna vallöften och växande problem blir allt längre. Skolresultaten, näringslivsklimatet, segregationen, bostadsbristen... Vi behöver förändring!

* Satsa på förskolan och minska barngruppernas storlek (sätt maxtak), bygga bort köer och låta personalen verkligen få utrymme att vara pedagoger.

* Rusta elever för framtiden med fokus på kunskap, tidiga insatser och möta alla elever med höga och positiva förväntingar. Ge rektorerna ökade och öronmärka pengar till skolan och höj lärarlönerna! 

* Vi vill se ett växande Göteborg, där vi bygger fler bostäder så att fler kan flytta hit och fler kan flytta hemifrån. Sätt fart på byggandet!

* Män och kvinnor ska ha samma rättigheter och möjligheter i Göteborg. Jämställdhet är en fråga prioriterad för oss.

* Äldre ska vara trygga med att omsorgen finns där när den behövs. Då kan vi inte fortsätta att lägga ner fler äldreboendeplatser, ha sönderstressad hemtjänstpersonal eller förhindra individer friheten att välja själva.

* Bostadsbristen i Göteborg hämmar stadens utveckling. Utan fler bostäder blir det svårt att bygga nya kontor, förbättra kollektivtrafiken och utveckla de lokala torgen.

Utan nya kreativa människor i arbete blir det allt tuffare att behålla stadens studenter, utveckla barn- och äldreomsorgen, lyfta kvalitén i skolan eller erbjuda ett rikt och spännande kulturliv. Allt hänger ihop. Göteborg behöver tillväxt och fler i jobb. Annars stannar utvecklingen. Vi måste höja ambitionerna, förändra attityder och skapa en ny framtidsanda. Göteborg kan så mycket bättre.

Andra städer och regioner i vår närhet och i vår omvärld kommer inte att vänta på oss. Vi är en del i en allt mer globaliserad värld och ska vi lyckas hävda oss där krävs det att vi är på tå. Är man nöjd med utvecklingen i Göteborg och tror att den inslagna vägen är rätt – finns det andra partier att rösta på. Men vill man något annat med Göteborg - då är Folkpartiet liberalerna alternativet.

Alla relationer behöver vårdas och tas om hand.

Det är dags att vi tar hand om Göteborg, så fler får chansen att förälska sig i Göteborg. 
För att det ska bli möjligt krävs förändring! Ett nytt ledarskap, nya idéer för framtiden och ett maktskifte. Det arbetet vill jag vara en del av. Det behövs en liberal valseger i Göteborg 2014. Var med och bidra du också! Nominera senast 6 oktober.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar