onsdag, april 23, 2014

Säkerställ PrevenTells framtid

Varje sexuellt övergrepp är en tragedi. Liksom mer än 90 procent av alla som begår sexuella övergrepp rör det sig om en person som inte tidigare är känd av polis eller socialtjänst. Det gör det svårt att förebygga att övergrepp begås, men det betyder inte att det inte är möjligt.

Sedan 2006 funnits på Karolinska Universitetssjukhuset och deras Centrum för Andrologi och Sexualmedicin, CASM. Där arbetar man preventivt med att hindra att personer med riskbeteenden begår sexuella övergrepp. För tre år sedan gav regeringen CASM extra projektpengar för att de skulle kunna utveckla och utvidga det arbetet. Sedan dess finns en stopptelefon, PrevenTell, dit personer med riskbeteende kan ringa innan de begår ett övergrepp. Nu behöver vi säkra verksamhetens framtid.

Sexuella övergrepp är ett problem som är så stort det inte finns några alternativ. Det är en självklarhet att fortsätta finansiera de preventiva åtgärder som finns. Det skriver jag i dag på på Aftonbladet debatt tillsammans med mina partikollegor Maria Arnholm, Birgitta Rydberg och Ewa Bertz.

torsdag, april 17, 2014

Bostadsbristen måste byggas bort

Nyligen släppte Statistiska centralbyrån sina preliminära beräkningar av påbörjade bostadslägenheter i Sverige 2013. Bostadsbyggandet ökade kraftfullt i landet, men i Göteborg minskade det. I Stockholm var ökningen av nya bostäder större än hela den samlade nyproduktionen i Göteborg. Totalt påbörjades över 5 000. Redan i dag väntar tiotusentals i kö för en bostad i Göteborg. Ökat bostadsbyggande är avgörande för stadens framtid och tillväxt. Göteborg behöver ny bostadspolitik. Det skriver jag i dag på GT:s debattsida tillsammans med Kjell Björkqvist och Kristina Bergman Alme.

fredag, april 11, 2014

Göteborg rasar på ny skolranking

I dagarna presenterade SKL sin ranking av grundskolan i Sverige som bygger på resultat för läsåret 2012/13. När landets alla kommuner rankas hamnar Göteborg i år på 245:e plats av totalt 289 kommuner, vilket är en försämring med ytterligare 16 placeringar. SKL:s jämförelser ligger helt i linje med den utveckling som vi länge har pekat på och 

Folkpartiet har lagt fram flera förslag för att möta utvecklingen som rödgröna avvisat. Tidiga insatser, höga förväntningar, höjda lärarlöner, fler speciallärare, rektors ledarskap, öronmärkt och höjd skolpeng - och lyft ansvaret för skolan bort från SDN. Flera statliga satsningar har Göteborgs rödgröna försenat som ex förstelärare.

Stockholm och Malmö är två städer som visat att de går att vända vikande kunskapsresultat med rätt åtgärder. I Göteborg fortsätter den rödgröna majoriteten med Socialdemokraterna i ledningen med mer av samma gamla politik som inte ger resultat.
Anna Johansson (S) menade nyligen i en debatt i fullmäktige att det är direkt meningslöst att jämföra resultat mellan storstäderna och att den negativa kunskapsutvecklingen i Göteborg är regeringens fel. Är det därför det går bättre i andra städer?

I den nya rankningen förbättras såväl Stockholm som Malmös resultat jämfört med förra årets ranking.
Stockholm lyfter sitt resultat med 21 placeringar och även Malmös resultat förbättras i mätningen med 9 placeringar och är nu inte långt borta från Göteborg, vilket har varit en tydlig trend i flera år. Göteborgs elever halkar efter.

Syftet med Öppna jämförelser är att bidra med ett stöd och väcka idéer till hur kommuner utifrån ett styrnings- och ledningsperspektiv kan bidra till att förbättra resultaten i skolan. Göteborg har mycket att lära av andra skolkommuner. Med fokus på kunskapsuppföjning och med rätt insatser så går det att vända skolresultaten. Tyvärr är Anna Johansson och övriga rödgröna mer fokuserade på att försvara sin egen resursfördelningsmodell och att skylla ansvaret på någon annan. Ta fram spegeln.