fredag, maj 27, 2011

Nolltolerans mot klotter

Förutom att nedklottringen i många avseenden förfular miljön är det också dyrt – väldigt dyrt. Stadens samlade kostnader för klottret var förra året 23 miljoner kronor. Pengar motsvarande kostnaden för 230 förskoleplatser läggs alltså på att reparera och återställa miljöer efter nedklottring. Värt att notera är att detta bara är kommunens kostnader. Till detta kommer fastighetsägares kostnader. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Jonas Ransgård (FP), David Lega (KD) och Kristina Tharing (M).

Vi i Alliansen vill ha nolltolerans och en regel där allt klotter saneras och skadegörelse åtgärdas inom ett dygn från det att det anmäls till stadens servicenummer.

tisdag, maj 24, 2011

Dags att lyfta Göteborgs företagsklimat

I jämförelse med övriga storstadsregioner har Göteborg lägst andel nyföretagande. Under 2010 hade Stockholm tre gånger fler nyregistrerade företag än Göteborg. De andra två storstäderna klättrar också i rankingen. Stockholm från plats 43 till 31 och Malmö från plats 72 till 51. Tyvärr saknas det hos vänstermajoriteten en politisk vilja att förenkla och uppmuntra företagande i staden. Exempelvis är upphandlings­processerna utformade så att det sällan lockar till deltagande från småföretag. Dessutom avfärdar den politiska majoriteten helst alla alternativa driftsformer inom såväl hemtjänst som skola vilket minskar utrymmet för företagande. Det skriver jag i dag på GT debatt tillsammans med Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD).

torsdag, maj 12, 2011

Fredrik, Jan, Maud och Göran kom på besök

I dag kom Alliansens partiledare Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund på besök till Göteborg inför valet på söndag. De fyra talade inför en fullsatt Kungsportsplats. Själv var jag konferncier och frågade ut de fyra partiledarna som alla var på strålande humör - precis som vädret. På söndag röstar vi för ett maktskifte i regionen!


Jan Björklund talar på scenen.

Jag hälsar alla välkomna till Kungsportsplatsen.


Det var många som hade samlats.


Ett viktigt budskap - går och rösta!


onsdag, maj 04, 2011

Desperat idé om storförskola i Frihamnen!

Lokalsekretariatet har tillsammans med Fastighetskontoret påbörjat ett arbete för att hitta ny mark att bygga förskolor på. Det är bra och borde ha gjorts för länge sedan. Men en del av förslagen är något desperata. En idé som prövas är att anlägga storförskolor med 10 till 15 avdelningar på strategiska platser runt om i Göteborg. Ett område som diskuteras är en tillfällig storförskola i Frihamnen. Ett annat är Heden.

På dagens kommunstyrelse ställde jag frågor om hur det var tänkt egentligen. 10-15 avdelningar på samma ställe skulle betyda mellan 200-300 barn, i åldern 1-5 år, på samma plats! Det bor väldigt lite barn i detta området, kommer familjer som erbjuds plats men bor i norra delen av Lundby tvingas acceptera en plats där för att räknas som köande? Självklart ser vi fördelar med att en förskola har flera avdelningar så att man kan samsas om ex kök och ha flexibla öppettider. Men dessa jätteförskolor - förlåt storförskolor hette det visst - är vi mycket negativa till! Var tog barnperspektivet vägen?
Till skillnad från majoriteten vill vi öppna för ökad mångfald och fler alternativ, vilket skulle underlätta såväl valfrihet i utbud som fler platser. Samtidigt blir det tydligare och tydligare att enda sättet att verkligen få fram fler platser och samtidigt minska barngrupperna är att öronmärka resurserna till förskolan.

Från folkpartiets sida har vi också lagt förslag om att införa ett sk barntal, så att det redan från början är klart hur många barn som får plats per avdelning och att det (givetvis) planeras in förskolor när man ska bygga nya bostäder. Men fler familjer väljer att bo kvar i ex Majorna/Linné när familjen växer så prognoserna haltar. Då ökar risken att SDN hamnar man i snabba, smått desperata och akuta lösningar. Förskolepeng hade löst det.

Vi behöver minska barngrupperna - inte skapa allt större avdelningar. Det är varken bra för barnen eller personalen såväl ur ett pedagogiskt-, trygghet- som hälsoperspektiv. Göteborg behöver ett förskolelyft där vi satsar på kvalitét och småskalighet.

Några ljusglimtar fanns också i rapporten. Nämligen att se om kan använda delar av äldreboenden till förskola. En tanke vi fört fram tidigare även när man ska bygga nytt, eftersom både barn och gamla blir gladare i varandras sällskap. 

tisdag, maj 03, 2011

Stärk rättigheterna för utsatta barn!

I dag har jag presenterat rapporten, Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, och den innehåller flera förslag för att stärka utsatta barn och ungdomar runt om i landet. I Göteborg finns fler än 1200 barn (enligt socialstyrelsen) och unga som är omhändertagna. Både Stadsrevisionen och Skolinspektionens granskningar av stadens verksamheter visar att det finns brister att rätt till. Därför har Folkpartiet även lagt en motion till fullmäktige med flera förslag på reformer för att säkerställa att utsatta barn får tillräckligt stöd.

Vi vill att stadsdelsnämnderna säkerställer att familjehemmen får den handledning och det stöd som de har behov av. Vi vill ha tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB, eller i ett familjehem. Placerade barn ska få veta sina rättigheter och stadsdelarna ska följa upp att det sker på ett sätt som barn förstår.

Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden ges också i uppdrag att göra en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning. Vi vill också att nämnderna i samverkan med Västra Götalandsregionen ska se till att varje barn som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsa fortsatt följs under placeringen.

Sedan tidigare har jag tillsammans med Cecilia Wigström lagt en motion om att ge alla placerade barn rätt till en ”egen” socialsekreterare och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för hur staden hanterar och följer upp placerade barn och deras skolgång. Vi måste vara uppriktiga och erkänna att vi som är politiker, oavsett politisk färg, inte har lagt tillräcklig politisk kraft på att komma till rätta med bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården. Vår uppfattning är att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att placerade barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Fler bloggar om rapporten: GL, Carina Sandor,

måndag, maj 02, 2011

Upptakt inför omvalet

I helgen samlades liberaler för valupptakt på Kungsportsplatsen i Göteborg. Jag samtalade med regionrådet Jonas Andersson och våra toppkandidater från Göteborg. Självklart lyste solen!

Du kan se hela valupptakten på bambuser eller delar av Jonas Anderssons tal nedan.