onsdag, juli 02, 2008

Ett väntat och välkommet beslut av miljödomstolen

I dag gav miljödomstolen besked att den tänkta gång- och cykelbron inte får byggas. Farleden i Göta Älv och hamnen är av riksintresse, och nackdelarna med bron överväger fördelarna.

Jag är egentligen inte förvånad över det beslutet.

Från folkpartiets sida har vi tidigare, genom en motion av Kjell Björkqvist, Lennart Duell och Helena Holmberg, föreslagit miljövänliga färjor mellan norra och södra älvstranden. Älven och sjöfarten är ett riksintresse och så länge det är så kan vi inte bygga lågbroar – det är domstolens besked.

Visst ska vi ha fler älvförbindelser men inte bara för gång- och cykeltrafikanter. Kollektivtrafiken är minst lika viktig. Nu kan vi lägga dessa pengar (närmare 500 miljoner) på en ny Göta Älvbro och satsa på färjor i skytteltrafik över älven istället. Göteborg är en sjöfartsstad - det ska vi fortsätta utveckla!

Socialdemokraterna och miljöpartiet har en överenskommelse om att projektera en gång- och cykelbro. Tyvärr ville de inte utreda idén om färjor parallellt när vi lade det förslaget men igår framfördes idén på nytt från Chalmers på gp-debatt och nu var Anneli Hulténs kommentar mer positiv. Jag tror inte att vare sig Hultén eller Göran Johansson är särskilt ledsna över domstolens beslut. Låt oss gå vidare med färjor i skytteltrafik nu!
-------------------
intressant?
älvförbindelse, gång- och cykelbro, färjor, miljödomstolen, chalmers