fredag, september 30, 2016

Krisen i skolan är knappast Jan Björklunds fel

Författarna till debattboken Björklund-effekten – Svartmålningen som blev sann hävdar att krisen i skolan började i och med att Alliansen tog plats i regeringen 2006. De menar att om det fria skolvalet begränsas, men troligen helt avskaffas, om friskolornas vinst förbjuds och om inte lärarlegitimationen införts skulle vi inte ha någon skolkris. Det är en mycket märklig slutsats som saknar faktastöd och rimlighet. Krisen i skolan och kunskapstappet har sitt ursprung i reformer som genomfördes för flera decennier sedan. Det skriver jag på GP debatt tillsammans med Christer Nylander.

torsdag, september 29, 2016

Minska förskolans barngrupper

Redan 2010 lyfte Liberalerna, då Folkpartiet, krav på ett maxtak på förskolans barngrupper. Sedan dess har förskolan byggts ut men Göteborgs kommunala förskolor brottas fortfarande med alldeles för stora barngrupper. Kravet på ett maxtak är lika berättigat nu som för sex år sedan. En förändring måste till. Det skriver jag på GT debatt i dag.

Förra året kom regeringens nya riktmärken. Enligt Skolverket är riktmärket för småbarnavdelningarna (1-3 år) mellan sex till tolv barn. I Göteborg har andelen kommunala småbarnavdelningar med grupper inom riktmärket minskat. Istället har andelen avdelningar med fler småbarn ökat. För de lite äldre barnen (4-5 år) är riktmärket nio till 15 barn. Närmare 70 procent av de kommunala förskoleavdelningarna ligger över riktmärket och den andelen har ökat enligt samma verk. Oasvett om vi jämför med andra storstäder eller riket totalt, så har Göteborg för stora barngrupper.

Forskning från Göteborgs universitet visar att barngruppens storlek har en större betydelse för kvalitén än personaltätheten. I den lokala förskolepolitiska debatten brukar det låta tvärtom. Visst är det så att det finns andra faktorer som ligger till grund för en framgångsrik förskola än enbart barngruppens storlek som staden måste jobba med. Det handlar om kompetens och utbildning hos personalen, om gruppens sammansättning, lokalernas förutsättningar och personaltätheten. Men det går inte att blunda för barngruppernas storlek

tisdag, september 20, 2016

Göteborgs företagsklimat måste bli bättreI dag presenterade Svenskt Näringsliv sin ranking över företagsklimatet i landets kommuner. Göteborg placerar sig på 168:e plats vilket är en bättre placering, men långt ifrån okej. Andra kommuner har nämligen blivit sämre. Det stora raset som har pågått sedan 2009 måste hämtas hem. Vi har fortfarande 98 kommuner som ligger före oss jämfört med stadens placering för sju år sedan.

Rödgrönrosa Göteborg ligger fortfarande hjälplöst efter när det kommer till faktorerna konkurrens från kommunen (250:e plats), service till företag (252:e plats) och kommunpolitikernas attityder till företagande (260:e plats). Här finns det att göra. Det är dags för att bjuda in företagen till samtal.

Utan företagare stannar välfärden, därför är det så viktigt att det finns ett företagsklimat som föder, stimulerar och utvecklar framgångsrika företag, företagare och entreprenör. Det är så vi skapar framtidstro och bygger en hållbar stad.

torsdag, september 01, 2016

Sprututbyte blir verklighet i Göteborg

Under flera år har Liberalerna drivit på och lagt förslag om att ett sprututbytesprogram ska inrättas i Göteborg. Nu blir det äntligen verklighet.

Socialstyrelsen har uppskattat att det finns cirka 8 000 personer som injicerar droger i Sverige. 57 procent av personerna finns i någon av de tre storstadsregionerna, varav ungefär 1 400 i Göteborg och Västra Götalandsregionen.

I dagsläget arbetar staden mot droger genom ett främjande och förebyggande arbete främst i stadsdelarna tillsammans med social resursförvaltning. Staden erbjuder bl a behandling, rådgivning, rehabilitering och boende för vuxna och unga som vill ta sig ur ett missbruk eller som behöver stöd i sin drogfrihet.

Nu kommer det tas ett viktigt steg i det fortsatta arbetet.

Sedan tidigare har Västra Götalandsregionen - i politisk enighet - beslutat att efterhöra stadens intresse för ett sprututbytesprogram. Tyvärr har motståndet varit kompakt vilket försenat införandet flera år eftersom kommunerna har haft veto i frågan. Just nu förbereds ny lagstiftning som innebär att kommunernas veto tas bort. Liberalerna är nu tillsammans med de rödgröna partierna överens om att lämna ett positivt besked till regionen och påbörja förberedelserna med att införa ett sprututbyte i Göteborg. 


Vi är övertygade om att ett program kommer att förhindra att en redan utsatt grupp dessutom drabbas av allvarliga sjukdomar. Missbrukare är ofta personer som inte hörs och som har allra minst frihet. För oss liberaler är det en självklarhet att alla göteborgare garanteras en värdighet och trygghet i att när behovet finns, så finns också stödet där. 

I dag är jag både glad och stolt.