fredag, maj 28, 2010

Göteborg föreslår högre åldersgräns för adoption

På folkpartiets initiativ gjordes ett förtydligande i remissvaret på utredningen "Modernare adoptionsregler"

Adoptionsreglerna ska moderniseras och åldersgränsen för att få adoptera ett utländskt barn förslås i utredningen höjas från 42 till 43 år. Alldeles för strikt, anser alltså nu Göteborgs Stad. I remissyttrandet till Justitiedepartementet föreslås istället ett riktmärke på 45 år och stor hänsyn till individuella förutsättningar.

Just nu pågår en översyn av adoptionsreglerna och det är barnperspektivet som står i fokus. Utredningen föreslår bland annat ett förtydligande i föräldrabalken att det är barnets bästa som ska vara avgörande för alla beslut om adoption av barn under 18 år. Förslaget innebär också en höjning av åldersgränsen för att få adoptera ett barn som bor i ett annat land. Idag får man vid ansökningstillfället inte ha fyllt 43 år, en åldersgräns som föreslås höjas med ett år.

Göteborg vill ha riktmärke istället för strikt gräns
Men en sådan ändring gör regelsystemet alltför stelt, anser Göteborgs stad. I ett remissyttrande framhåller man att tillämpningen av reglerna varierat runt om i landet och att individuell hänsyn är att föredra framför en strikt åldersgräns. De sökandes egna förutsättningar och barnets ålder bör istället vara styrande, menar Göteborgs stad, och föreslår att åldersgränsen ersätts av ett riktmärke på 45 år
 

torsdag, maj 27, 2010

Budget- och skuldrådgivningen - 10 årig långbänk.

För nästan 10 år sedan föreslog jag i en motion till kommunfullmäktige en utvärdering av stadens budget- och skuldrådgivningsverksamhet. Min farhåga var att det såg väldigt olika ut i stadsdelarna och jag ville helst att det skulle centraliseras. Motionen remitterades till samtliga stadsdelsnämnder och Konsumentnämnden. I april 2001 beslutade fullmäktige att genomföra en utvärdering, men trots beslutet sattes arbetet inte igång. Därför interpellerade jag i fullmäktige och frågade Göran Johansson om varför utredningen drog ut på tiden. Det visste han inte – men beklagade att det blivit så. 2004 presenterades till slut rapporten. Kartläggningen visade att det saknades övergripande samordning, vilket Göteborg var helt ensam om bland storstäderna och att likvärdigheten över staden var satt på undantag.

Igår beslutade en enig kommunstyrelse att säga ja ett reviderat förslag där stadens budget- och skuldrådgivning slås samman till en enhet med organisatorisk hemvist hos konsumentnämnden, vilket sker den 1/1 2011. När utvärderingen var klar motionerade nämligen Jonas Ransgård (M) och Kristina Bergman Alme (FP) om att slå samman verksamheten till en central enhet. Ibland kan det ta lite tid att få saker gjorda i opposition – men tio år är allt för lång tid! Däremot är jag övertygad om att verksamheten nu kommer att stärkas och vara till gagn för den enskilda göteborgaren som strävar efter att få en fungerande vardagsekonomi och kunna bli kvitt och sanera sina skulder.

onsdag, maj 12, 2010

HBT-festivalen sätter färg på Göteborg!

Idag startar årets upplaga av HBT-festivalen som avslutas på söndag. Programmet har bara sedan förra året utvecklats något enormt - vilket positivt och egentligen en självklarhet i en evenemangsstad som Göteborg. Det är nog få göteborgare som har missat regnbågsflaggorna runt om i stan. Själv ska jag på invigningen ikväll, delta i ett panelsamtal på lördag och gå i den första Regnbågspromenaden på söndag tillsammans med både andra folkpartister och glada göteborgare. Kom med i promenaden du också! Samling vid Göteborgsoperan kl 13 på söndag.

I samband med att festivalstarten presenterar folkpartiet liberalerna idag en HBT-rapport med en rad förslag som förbättrar vardagen för homo-, bisexuella och transpersoner i Göteborg. Det skriver jag bland annat om på GP debatthttp://fpgoteborg.wordpress.com/. Välkomna med nya idéer och förslag! idag. Jag är övertygad om att Göteborg skulle kunna bli Sveriges mest öppna stad om vi verkligen lyfte upp frågan på dagordningen. Rapporten är inte klar – utan ska nu tillsammans med alla som är intresserade utvecklas på vår idéutvecklingsblogg,
 
GP, SR, GT

tisdag, maj 04, 2010

Alliansens partiledare i Göteborg!

Här ingår jag, Kristina Tharing, Anders Flanking och David Lega i välkomstkommittéen ihop med ett 100-tal glada Unga Alliansare (LUF, MUF, CUF och KDU)


På scen vid Kungsportplatsen: Göran Hägglund, Jan Björklund, Maud Olofsson och Fredrik Reinfeldt. Trots en regnskur mitt i alltihop var Allianståget mycket uppskattat och en liten försmak av att valrörelsen rullat igång på allvar!
Andra om Allianståget: Expressen, GT, SvD,
Fler bilder från Alliansens Göteborgsbesök hittar du här

Sossarnas budget - en ganska blek produkt.

Socialdemokraternas Anneli Hulthén presenterade sin budget idag. Många vackra ord men få konkreta förslag om hur vikande kunskapsresultat ska vändas. Alla elever behöver mötas av utmaningar, därför behövs extra stöd sättas in tidigt men elever är olika därför behövs också särskilda spetsutbildningar typ Nobelklasser. Inte en rad fanns om detta i budgeten. Kanske inte så konstigt med tanke på att (S) i sin riksdagsmotion på nya skollagen vill förbjuda den typen av specialklasser.

Förskola och dagbarnvårdare satsar (S) extra på. Det är bra. Men.
Idag kom ny statistik som visar att förskolekön i Göteborg fortfarande existerar, (ca 500 har anmält sig, 240 väntat mer än 4 månader och 3 köat i hela stadsdelen). Trots detta skriver socialdemokraterna i sin budget att det råder full behovstäckning, då räcker inte deras satsning så långt. I 16 år har de styrt och lovat att kön ska försvinna. Varje år har de återvunnit samma löfte. De är de som knött in barn i grupperna, som avvecklat dagbarnvårdarna och som ändå inte klarat kön. Det är ett (S)ystemfel.

Folkpartiet öronmärker resurserna till varje barn, elev och student. Vi låter föräldrar och elever välja själva och det styr också vart pengarna går. Det är att skapa förutsättningar för att Göteborg ska bli en utbildningsstad i världsklass!
Ur mitt pressmeddelande:
- Människor måste få mer makt över sin vardag och kunna leva livet - hela livet! Anneli Hulthéns kollektivistiska syn på äldre som en homogen grupp måste brytas. Äldre är individer med egen fri vilja. De vill och kan bestämma själva. Inga äldre skall tvingas isär av inhuman byråkrati och avsaknad av lämpliga boenden, därför vill vi införa en parboendegaranti och ge äldre valfrihet, avslutar Helene Odenjung (FP).

Jag kommer att fortsätta kommentera fler områden framöver.

Uppdaterad med andra som skriver: GP, GT,

Göteborg klättrar 30 platser - Härryda bäst i väst!

Imorse presenterade Svenskt Näringsliv sin årliga rankinglista över företagsklimatet i Sveriges kommuner. Inbjudna för att diskutera  var representanter för partierna. Från Alliansen var förutom jag, Jan Hallberg (M), Martin Hellström (KD) och Anders Flanking (C) från de rödgröna kom Anders Nilsson (S) och Eva Ternegren (MP).

Göteborg har klättrat 30 placeringar. Bra! Men det finns så mycket mer att göra. Bäst bland Göteborgsregionens kommuner är Härryda på en hedrande 8:e plats. Grattis!

För att det ska bli genomfört krävs maktskifte i Göteborg och att Alliansregeringen får förnyat förtroende. Exempelvis är vissa branscher är helt eller delvis stängda för alternativ och företagande. Upphandlingen måste bli bättre så att fler små företag har en chans att lägga anbud. Lagen om valfrihetssystem (LOV) gör det möjligt för kommuner att öppna för fler företag att erbjuda tjänster och sedan låta människor avgöra vem som ska komma över tröskeln för att hjälpa till. 

Göteborg - och Västsverige - har klarat kriser förr. Både textil-, varvs- och nu fordonsindustrin har gått igenom stålbad men ur det har något nytt spirat. Göteborg kan inte enbart hoppas på att turister ska hitta hit - det är en viktig del - men för att vi ska kunna växa som stad måste vi ha en förskola och en grundskola/gymnasieskola och högre utbildning med hög kvalitet och en äldreomsorg som erbjuder det de gamla behöver. Det gynnar också företagsklimatet!

Som sagt. Maktskifte i Göteborg tack! 

Media om detta: GP