fredag, april 30, 2010

Maktskifte i Göteborg tack!

Idag skriver jag på GP debatt om socialdemokraternas 16-åriga maktinnehav i Göteborg tillsammans med Jan Hallberg (M), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C).

I höstens val finns det ett tydligt alternativ för Göteborg: Alliansen. Vi är eniga och redo att ta över ledningen av staden. Släppa loss kreativiteten, höja kvaliteten i skolan och ge göteborgarna makten att bestämma mer själva. En förskola där köerna inte löses genom att knö in fler barn i grupperna, en skola där alla elever möts av utmaningar att lära mer och en äldreomsorg där också de äldre får avgöra vad de behöver hjälp med och vem som ska komma innanför tröskeln och göra det.

Göteborg behöver fler blomstrande företag - inte bara i de traditionella branscherna!

Göteborg behöver en nystart!

fredag, april 16, 2010

Idag får förväntansfulla blivande gymnasister besked...

Den preliminära intagningen till gymnasiet i Göteborgsregionen är nu klar 10172 elever är intagna på sitt förstahandsval. Det är nästan 81.8%. En hög och bra siffra. Ju fler som tas in på sitt förstahandsval dess då större chans att de fullföljer sin utbildning och är bra motiverade.

2228 elever är inte intagna. Av dem är ca 1988 obehöriga - hälften av dem burkar bli behöriga under vårterminen eller sommaren. 240 elever är behöriga men inte intagna. De har valt naturvetenskapligt/samhällsvetenskapligt program på skolor med höga antagningspoäng och är därför reserver.

De kommunala skolorna med flest sökande per plats är:
Tjörns Gymnasieskola med 1,68 sökande per plats (60 platser)
Katrinelund/Bernadotte med 1,58 sökande per plats (464 platser)
Polhemsgymnasiet med 1,31 sökande per plats (363 platser)
Hvitfeldtska gymnasiet med 1,24 sökande per plats (610 platser)

Friskolorna med flest sökande per plats:
Sveriges Ridgymnasium med 2 sökande per plats (24 platser)
Mikael Elias Teoretiska gymnasium med 1,79 sökande per plats (132 platser)
Rytmus Musiker gymnasiet Göteborg med 1,5 sökande per plats (64 platser)
SKFs Tekniska Gymnasium med 1,46 sökande per plats (26 platser)


Flest elever söker fortfarande samhällsvetenskapligt och naturvetenskapligt program.
Intagningen är preliminär - först i juni gör definitivintagningen då slutbetygen är avgörande. Därför gäller det att ligga i och plugga det sista också om man vill försäkra sig om platsen eftersom många elever höjer sina slutbetyg.

Andra bloggar om
gymnasiet, skola, folkpartiet
Media rapporterar om intagningen: GP, SR

torsdag, april 15, 2010

En fråga om religionsfrihet - idag tas spadtaget!

Det finns drygt 50 000 göteborgska muslimer varav ca 10 000 är religiöst aktiva. Under lång tid har muslimerna i Göteborg tvingats att utöva sin religion i källare i och i gamla lagerlokaler.

I Göteborg byggdes den första separata moskébyggnaden i landet och den stod klar 1976, men Nasirmoskén som den heter är i jämförelse relativt liten och de flesta muslimer accepterar inte Ahmadiyyas lära som islam. För tusentals muslimer finns det därför ingen moské att gå till i Göteborg.

Det är en självklarhet att också muslimska göteborgare ska kunna utöva sin tro. Andlig frihet är en av grundpelarna i liberalismens samhällsbygge och innebär rätten att hysa och uttrycka politiska, religiösa och andra övertygelser. Att Sveriges muslimer ska hindras från att utöva sin religion är oacceptabelt och här måste liberaler tydligt ta ställning. Folkpartiet liberalerna har länge sagt ja till att fler moskéer, liksom andra religiösa helgedomar, byggs i Göteborg.

Trots att planerna för att bygga en moské vid foten av Ramberget pågått i nästan 20 år (!) har frågan blivit högaktuell nu eftersom det första spadtaget äntligen ska tas. Men märkliga protester från ännu märkligare grupperingar har pågått länge. I februari förra året låg två grishuvuden på tomten där moskén ska byggas och i helgen demonstrerade nationaldemokrater och andra moskémotståndare under samma paroll i området med argument som inte stämmer överens med verkligheten. De hävdade t ex att moskén skulle förstöra historisk mark och byggas i Keillers park. Tomten moskén ska byggas på är gammal industrimark nära en stor trafikled och inte i Keillers park.

Demonstrationen riktade sig också mot det företag som fått uppdraget att bygga moskén. Det är allvarligt när antidemokratiska krafter försöker utnyttja religiösa skillnader och genom uppenbara lögner skapar konflikt - något som ytterst undergräver vår demokrati.

Göteborg är en segregerad stad med ett stort utanförskap. Att förbjuda, försena eller stoppa bygget av en moské stöttar inte en bättre integration. Tvärtom behöver vi fler moskéer i Göteborg.

Vi liberaler måste stå upp för individens frihet och för dennes rätt att utöva sin tro, därför hälsar vi den nya moskén välkommen! I tisdags skulle spadtaget ha tagits men är flyttat till idag torsdag. Cecilia Wigström och andra liberaler är på plats.

Andra bloggar om
:
Moské, islam, religonsfrihet, folkpartiet

Nyhetsrapportering:
GP GP

tisdag, april 13, 2010

Årets majblommor börjar säljas!


Vid lunchtid i Nordstan idag gick startskottet för årets majblommeförsäljning. Mängder av ungdomar kommer att sälja majblommor de närmaste veckorna. Ett bra sätt att hjälpa utsatta barn.

Skänkte en tanke till göteborgaren Beda Hallberg som med sitt engagemang för barn som drabbats av TBC och sin lysande idé fortfarande hjälper barn. Gör en insats du också och köp en majblommma - eller två!

Göteborg behöver ett sprututbytesprogram!

GT debatt och i GP (tyvärr inte på webben) öppnar både jag och Jonas Andersson, regionråd (FP) idag för att Göteborg behöver ett sprututbytesprogram som en del av narkomanvården.

Svenska som internationella erfarenheter visar att ett fungerande utbytesprogram med sprutor ger effekt. Tunga aktörer som WHO, FN, UNAIDS med flera rekommenderar sprututbytesprogram som en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit.

I GP får vi också stöd av Smittskyddsenheten, Infektionskliniken och beroendekliniken vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Hivprevention i Västra Götaland. Medan socialdemokraterna och moderaterna är mycket negativa.

Jag är förvånad över det starka motståndet. Genom rena sprutor kan vi göra skillnad för en väldigt utsatt och bortglömd grupp. Tänk om!

Andra bloggar om:
sprututbyte, folkpartiet, HIV, hepatit

fredag, april 02, 2010

Folkpartiet lämnar lärarförhandlingarna i SKL

En förhandling mellan två parter måste bygga på förtroende, uttalar Lennart Gabrielsson 3:e vice ordförande i SKL:s styrelse. Något sådant förtroende finns inte nu mellan parterna. Det är nu tredje avtalsrörelsen som striden om lärarnas arbetstid återkommer. Det är djupt olyckligt och fördjupar krisen mellan lärarfacken och SKL.
 
Folkpartiet lämnar nu förhandlingarna vad gäller lärarnas avtal.
För de som vill göra en arbetstidsomläggning finns redan idag, i det centrala avtalet, möjlighet att göra lokala uppgörelser. Att centralt dirigera, i ständig strid med facken, har vi aldrig trott på.
 
Lärarna är skolans viktigaste resurs. (DN) Folkpartiets uppfattning är att de skall ha ett snabbt avtal och förhandlingarna skall ske så att förtroendet återskapas mellan parterna. Det var vår ambition vid förhandlingsbordet. Vi ser nu ingen snar lösning och avsäger oss ansvaret för den här formen av avtalsförhandling.
 
Vårt bestämda råd är att genomföra ett avtal som inte innehåller arbetstidsomläggning och efter avtalets tecknande aktivt arbeta för att återskapa förtroende parterna emellan, uttalar Lennart Gabrielsson.

Lotta Edholm beskriver Folkpartiets inställning väl i sin blogg.

Uppdatering:
Håkan Lindh kommer lämna rummet när förhandlingsdelegationen diskuterar läraravtalet. Lennart, jag och Birgitta Rydberg kommer att gå ut ur styrelserummet.

Andra bloggar om:
läraravtal, avtalsförhandlingar, lärare, skola