fredag, januari 28, 2011

Göteborg utbildar i mänskliga rättigheter

Igår på fullmäktige presenterade Seroj Ghazarian, chef på vår enhet för jämställdhet och mångfald, stadens arbete med mänskliga rättigheter för alla ledamöter och ersättare. Nyligen lanserade Göteborgs stad ett utbildningsprogram i mänskliga rättigheter som utgår från en serie avsnitt på en dvd, där deltagarna får göra ett antal ställningstagande och därefter fortsätter filmerna. Avsnitten och diskussionerna utgår från antidiskrimineringsgrunderna. Initiativet till utbildningsprogrammet i mänskliga rättigheter togs av Mikael Janson (FP) och Piotr Kiszkiel (FP) som motionerade i frågan till fullmäktige. Det är oerhört roligt att se att förslag i fullmäktige också blir till verkligen. Vi måste alla dra vårt strå till stacken för ökad demokrati och mänskliga rättigheter, det är vårt ansvar som demokratiska företrädare. Jag hoppas att alla som får möjligheten att ta del av utbildningarna tar chansen – för det gör nytta!

onsdag, januari 26, 2011

IT-satsning på Polhemsgymnasiet

På Utbildningsnämndens sammanträde igår godkände vi ett inköp av elevdatorer till Polhemsgymnasiet. Det är en välkommen satsning på fler moderna lärmiljöer och ökad digital kompetens bland elever och lärare. De senaste åren har vi gjort viktiga och strategiska förbättring i vår IKT-miljö med utbildningar, trådlösa nätverk, datorer till lärare inom ramen för program för digital kompetens – DIGG. Ett arbete vi måste fortsätta att utveckla på fler av stadens skolor.

Samtidigt finns det fortfarande mycket kvar att göra på andra områden inom Göteborgs stad. Stadens IT-strategi handlar fortfarande i mångt och mycket om system och för lite om nyttan för personal och medborgare. Ett faktum som blev oerhört tydligt på kommunstyrelsens sammanträde i dag när en diskussion fördes om våra gemensamma IT-system.

Alltför ofta hörs argument om att investeringar i IT är så dyrt, det skrivs dessutom av som om det vore kablar som ska dras eller möbler köpas in - istället för att i skolans värld mer se det som en del av undervisningen. På Konsum och Ica sköter vi själva våra inköp, vi betalar räkningarna genom att knappa in OCR-koder och göra jobbet åt banken medan vi fortfarande inte "äger" vår journal som patient därför att systemen inte talar med varandra. Det finns mycket kvar att göra för att underlätta för medborgare, patienter och naturligtvis också för verksamheterna.

Ett annat perspektiv som också måste lyftas är att nya verktyg måste bli en del av vardagen, inte bara för eldsjälar som brinner för ny teknik. Därför krävs en samsyn på den digitala framtidens möjligheter och det är något som jag fortfarande saknar i Göteborg.

torsdag, januari 20, 2011

Göteborg behövs i Stockholm

Alliansen behåller majoriteten i intresseorganisationen Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Detta är vi glada för, vilket jag kommenterade i ett tidigare inlägg. I ett ledarstick den 14/1 kritiseras göteborgspolitiker för att sitta på möten i Stockholm. Ledarredaktionen menar att det är bättre att jobba hemma istället för att åka till huvudstaden. Det håller vi inte med om. Det bästa är nog att jobba både hemma och borta. Det skriver jag i dag på GT debatt tillsammans med Jonas Ransgård och David Lega.

onsdag, januari 19, 2011

Ta fram strategier för jämställdhet inom förskola och skola

På kommunstyrelsen i dag behandlades en motion från Vänsterpartiet som resulterade i att staden ska ta fram ett verktyg för att jämställdhetsdiplomera stadens förskolor och skolor. Verktyget ska vara frivillig. Från Alliansens sida hade vi lagt ett motförslag som istället gick ut på att inleda ett samarbete med Nationella sekretariatet för genusforskning vid Göteborgs universitet med syftet att ta fram strategier för jämställdhetsintegrering inom förskola och skola tillsammans med Centrum för Skolutveckling (CFS). Arbetet ska sedan med hjälp av vår utvecklingsenhet spridas vidare till kommunala som fristående verksamheter. Vårt förslag ligger också i linje med de förslag som lagts fram av Delegationen för jämställdhet i skolan (DEJA). Delegationen slår fast att arbetssätt och metoder i skolan bör i högre grad än i dag bygga på evidens, på vetenskap och beprövad erfarenhet. Det är en åsikt som vi delar.

En betydande del av jämställdhetsarbetet som bedrivs inom förskolor och skolor är projektbaserade, så även inom Göteborgs stad. Delegationen menar att projekten ofta avslutas utan att lärdomarna tas tillvara på ett systematiskt sätt och utan att innehållet blir en del av den ordinarie verksamheten. Vi menar att jämställdhetsarbetet inom förskolan och skolan bör bedrivas enligt principen om jämställdhetsintegrering. Det är en långsiktigt hållbar väg där arbetet tar sin utgångspunkt i metodik och systematik. Vi behöver strategier inte fler verktyg!

tisdag, januari 11, 2011

Fortsatt Alliansmajoritet i SKL

Igår presenterades valresultatet till SKL:s kongress och Alliansen behåller majoriteten i SKL med Folkpartiet som tredje största parti. Under den gångna mandatperioden har jag varit ordförande för SKL:s programberedning om valfrihet och kunnat följa den utvecklingen där allt fler svenskar får ökad frihet att själva göra sina val i vardagen. Tyvärr är utvecklingen inte densamma i Göteborg, där den styrande majoriteten fortsatt vill göra medborgarnas val.

Nyligen publicerades slutrapporten från beredningens arbete och är värd att läsa. Själv säger jag följande i rapporten: Valfrihet är en självklar del av välfärdspolitiken! Jag tycker samtidigt att ett sätt att utveckla välfärden är att ta in människor som brinner för sitt område. Det entreprenörskap som finns inom andra sektorer, varför finns inte det inom de områden som vi har allra kärast – vård och omsorg?

måndag, januari 10, 2011

S sviker skollöften

Det dröjde inte länge innan de rödgröna svek sina löften. I valrörelsen lovades stora satsningar på förskolan och skolan. Tidigare i december kunde vi läsa i GP att socialdemokraternas kärlek till förskolan och skolan kom av sig. Hälften av stadsdelsnämnderna drar nu ned på anslagen. I SDN Västra Göteborg handlar det om 20 miljoner kronor. Så sent som den 4 januari uppmärksammades de stora barngrupperna i förskolan. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Kristina Tharing (M).