måndag, september 24, 2012

Karriärtjänster för lärare införs

I dag presenterade utbildningsminister Jan Björklund (FP) förslaget om att inrätta karriärtjänster för lärare inom grundskolan och på gymnasiet. Läraryrket är Sveriges viktigaste yrke och ska vi kunna stärka och lyfta yrket behöver fler studenter välja att söka sig till landets lärarprogram och fler lärare måste stanna kvar och undervisa i klassrummet. Den absolut viktigast åtgärden är att börja höja lärarnas löner som har halkat efter. Reformen innebär att två nya karriärsteg införs för lärare, förstelärare och lektor.
  • Yrkesskickliga lärare ska kunna bli förstelärare som i allt väsentligt ska fortsätta undervisa, men också ska kunna coacha kollegor, arbeta med att förbättra undervisningen, vara huvudlärare i ett ämne eller ansvara för lärarstuderande.
  • Personer med lägst licentiatexamen i ett ämne eller ämnesdidaktik ska kunna bli lektorer. Lektorer ska utöver undervisning kunna sprida ämneskunskaper till andra lärare eller bedriva forskning som gynnar undervisningen.
Genom reformen kommer ungefär 10 000 lärare kunna göra karriär inom sitt yrke och kraftigt höja sina löner. Yrkesskickliga lärare måste kunna göra karriär inom sitt yrke, utan att behöva sluta undervisa. Att behålla de bästa lärarna i klassrummen är viktigt för att förbättra resultaten i svensk skola. Jag hoppas också att Göteborg kan möta upp statens satsning på läraryrket.

Folkpartiet i Göteborg, har som enda parti i kommunfullmäktige, avsatt resurser för att höja lärarnas löner i Göteborg. I budgeten för 2013 förstärkte vi vår lärarlönesatsning med ytterligare 30 miljoner kronor. Det handlar om prioritera och det har vi gjort. 

I nyhetsflödet: Svd, SR, GP,

torsdag, september 20, 2012

Socialdemokraterna kallar mig ansvarslös…


Socialdemokraten Pelle Berglund kallar mig i dag ansvarslös på GP debatt i en arg reaktion på artikeln som publiceras igår. Pelle viftar i luften och menar att vi inte står upp för omorganisationen av stadsdelsnämnderna. Nu var inte han med i de överläggningar som ledde fram till reformen, men redan då förde Folkpartiet fram tanken på att lyfta skolan från stadsdelsnämnderna utan framgång men ändå.

Folkpartiet var med och införde stadsdelsnämnderna i Göteborg och vi har inte ändrat inställning till vikten av närdemokrati. Däremot menar vi att staten ska ta över huvudmannaskapet över skolan från kommunerna. Ett förstatligande av skolan lär inte ske inom den närmsta framtiden och därför är ett naturligt steg för oss att lyfta ansvaret från stadsdelsnämnderna. Det är ett beslut som Stockholm redan har gjort och Malmö har precis följt efter. Jag har inte hört Pelle kalla sina partikamrater i Malmö ansvarslösa, men det kan jag ha missat. I valet mellan att försvara SDN som system eller elevernas rätt till likvärdig skola i Göteborg är det enkelt för mig. Det är skolan!

Kunskapsresultaten i Göteborg har varit vikande under det senaste decenniet. Det är en oroande utveckling som vi vill bryta. Det kommer krävas fler förändringar i Göteborg för att vända utvecklingen och stärka likvärdigheten både inom och mellan stadsdelarna. Vi vill öronmärka resurserna och skapa bättre förutsättningar för lärare och rektorer att göra sitt jobb. Helt centralt att utgå ifrån varje elevs förutsättningar, inte var de råkar bo eller vilken stadsdel skolan råkar ligga i.

Socialdemokraterna har just nu ett svar på problemen och det är att inrätta lokala skolutskott i varje stadsdel. Om Pelle och hans kollegor tror att ännu en nivå i skolorganisation, som dessutom är politisk och utan befogenheter, kan förbättra resultaten så har han inte lyssnat på dem som faktiskt arbetar i skolans värld. Men vill man inte ta ansvar på central nivå, så vill man inte.

onsdag, september 19, 2012

Ta ett helhetsgrepp om skolan

I dag skriver jag tillsammans med Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) på GP debatt om vårt förslag att inrätta en centralgrundskolenämnd i Göteborg. Socialdemokraterna vill istället att det ska inrättas skolutskott i varje stadsdel.

Kommunallagen är tydlig med att ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet inte får delegeras från huvudmannen. I praktiken innebär förslaget att ansvaret sprids ut än mer och att utskotten kommer att bli lokala diskussionsklubbar. Är det fullmäktige, det ansvariga kommunalrådet, stadsdelsnämnden eller skolutskottet som i framtiden kommer att ansvara för skolan i Göteborg?

Folkpartiet vill ge grundskolan i Göteborg en nystart och det genom att vi tar ett helhetsgrepp. Därför vill vi se en centralisering av ansvaret, inte mer av decentraliserade beslut och samma gamla trötta (s)kolpolitik.  

Samtidigt som frågan om en grundskolenämnd utreds, vill vi inrätta en politisk styrgrupp direkt under kommunstyrelsen. Styrgruppen får i uppdrag att dels följa utredningen och dels följa upp Skolinspektionens omfattande kritik och vidta åtgärder.

Folkpartiet vill ha en skola i Göteborg som möter och stimulerar alla elever till att nå längre i sin kunskapsutveckling. Genom ökad likvärdighet mellan stadsdelarna, öronmärkta resurser, ett fungerande systematiskt kvalitetsarbete och bättre förutsättningar för lärare och rektorer kan vi utveckla Göteborg till en utbildningsstad i världsklass.

torsdag, september 13, 2012

Ett nystartskvarter kan bli verklighet i Göteborg

På kommunstyrelsen i nästa vecka kommer Axel Darviks och min motion om att skapa ett nystartskvarter att behandlas. Motionen har varit ute på remiss och samtliga remissinstanser är glädjande nog positiva till förslaget om att ta fram en plan för att skapa ett nystartskvarter.

Tanken är att kvarteret ska bidra till att stimulera entreprenörskap och tillväxt i Göteborg. Ska vi lyckas skapa nya framgångsrika företag i staden behövs en kombination av bra idéer, kapital och entreprenörer. Ett nystartskvarter kan bidra till att skapa bättre förutsättningar för nytänkande, underlätta företagande och samarbete mellan olika små eller medelstora företag och företagare.

Göteborg kan bättre. Tillväxt är nödvändigt för utvecklingen av vår region. Göteborg behöver fler företagare!

Folkpartiet vill börja nu, med ett Entreprenörernas hus som kan utvecklas till ett nystartskvarter. Remissinstanserna är positiva. På onsdag får vi se om de rödgröna också säger ja.

Uppdatering 20/9. Motionen blev bordlagd av Miljöpartiet och kommer behandlas i mitten av oktober. Metro skrev om förslaget häromdagen och jag vill lugna alla med att förslaget inte handlar om några subventioner.

måndag, september 10, 2012

Regeringen stimulerar barnomsorg på kvällar, nätter och helger


Regeringen satsar sammanlagt 108,5 miljoner kronor under åren 2013 till 2016 för att öka tillgången till omsorg på obekväm arbetstid. Satsningen, som Nyamko Sabuni presenterade i dag,ska stimulera kommunerna att i ökad omfattning erbjuda barnomsorgpå kvällar, nätter och helger.

Arbetslinjen rör inte bara de som jobbarnio till fem. Även de föräldrar som arbetar i branscher med andra tider måsteha rätt till en god barnomsorg på andra tider. 
Nyligen öppnade Göteborgs tredje förskola med öppet dygnet runt i Västra Frölunda och det behövs fler liknande lösningar, som syftar till flexiblare öppettider, runt om i staden. Det är viktigt att utgå ifrån barnens behov i kombination med föräldrarnas omsorgsbehov. En del föräldrar erbjuds passning några timmar hemma på kvällen vilket givetvis också är en utmärkt lösning.

Förhoppningsvis kan regeringens stimulansmedel bidra till att och underlätta så att fler kan förena föräldraskap och förvärvsarbete på kvällar, nätter och helger i Göteborg.

I nyhetsflödet: AB,

fredag, september 07, 2012

Fyra nya år med Obama


Har ikväll lyssnat på USA:s nuvarande och nästa president. Barack Obama lyckades i sitt tal skapa ett vi. Där han inkluderade, pekade på eget ansvar och framtidens möjligheter. Kommer att reflektera mer när jag sovit lite. Men upplevelsen kommer jag bära med mig länge. Jag är helt upprymd.

torsdag, september 06, 2012

Bill Clinton imponerade


Redan innan Bill Clintons entré på konventet kokar lokalen och det blir ett öronbedövande jubel när Bill Clinton introduceras med film. Något hes, inleder han sitt långa tal som kommer att bli en klassiker. "We love you Bill!" skriks från läktaren och han lyckas kanske bättre än någon annan förklara varför Barack Obama borde väljas till USA:s nästa president.

Han är en skicklig talare och får konventet att resa sig och applådera flera gånger. Men applåderna, jublet och glädjen blir än större när kandidaten själv kommer ut på scenen och tackar för talet. Taket lyfte. Stunden är svår att förklara, det är häftigt, påminner om en riktigt bra sportupplevelse. De två presidenterna förenades i en “POTUS hug”. 

"There is a special place in hell for women who don't help each other!"

Birgitta, Madeleine och jag.
Birgitta Ohlsson och jag deltog på Women in politics lunch till Geraldine Ferraro's ära, som var den första kvinnan att nomineras till ämbetet som vicepresident 1984. När hon nominerades hyllades hon av åtta minuter långa applåder, fotstamp och tårar! Ferraro gick bort förra året, men är fortfarande en förebild.

Madeleine Albright, som är ordförande för NDI, sade under lunchen att "There is a special place in hell for women who don't help each other!" Truth!

onsdag, september 05, 2012

Dag 3 på Demokraternas konvent

I dag fortsätter programmet på NDI - International Leaders Forum i Charlotte. Vädret i Charlotte gör att Obama kommer att flytta sitt tal inomhus imorgon. 65.000 åskådare är förstås väldigt besvikna. Det är många som hoppas på storbildstv...

Tystnaden som uppstår när en deltagare på IFLNDI-seminariet ställer långa frågor på franska och så imponerade vi alla blir när moderatorn både uppfattade dem alla och själv översätter för panelen. Trés bien!

Lyssnar på ett givande och intressant samtal om kampanj på nätet. Noterar.Vilket tal av Michelle Obama!

Michelle Obama höll ett strålande tal inför konventet igår och det är helt fantastiskt att få uppleva detta på plats!

En reporter på MSNBC kommenterar talet med: "I've been to 50 of these konvention nights. This was the best night ever." Mäktigt! Michelle Obama! WOW!

Flera talare hyllade tidigare under kvällen sina mödrar, döttrar, systrar. Detta var kvällen om kvinnor, för kvinnor, av kvinnor. Oerhört starka tal, där kan Guvernören i Massachusetts Deval Patrick, Nancy Kenan - womens right och Borgmästaren i San Antonio, Texas strålande Julian Castro nämnas.

Det var också gripande att höra berättelsen om en
hjärtsjuk liten flicka, berättad av mamman Stacy Lynn som också kom in på scenen med hela familjen och givetvis Lilly Ledbetter och hennes kamp för rättvisa löner. Starka berättelser om vad Obamacare och Lilly Ledbetter fairpayact har betytt för dem.

När jag vaknade upp till amerikansk morgon-TV imorse fick jag torka tårarna igen när de visade utdrag ur talen från konventet. Starka berättelser framförda från hjärtat har den effekten på mig...

måndag, september 03, 2012

Besöker Demokraternas konvent i USA

Tillsammans med Birgitta Ohlsson, Olle Schmidt, Nina Larsson, Johan Britz och Fredrik Svensson är jag på demokraternas konvent i Charlotte, North Carolina, där Barack Obama ska väljas till presidentkandidat. Expressen skriver om resan. Via twitter, Instagram (Hodenjung) och Facebook kan du följa FP-delegationenkonventet. Det blir också lite uppdateringar här på bloggen.


Här kommer President Obama hålla sitt tal på fredag.
Vi kommer att vara på plats!
Lyssnar till Nancy Pelosi,
ledamot av USA:s representanthus och tidigare talman
.  

Nina Larsson och utsikten på studiebesöket på Duke Energy, Charlotte

Madeleine Albright, USA:s första kvinnliga utrikesminister under Clinton,
hälsar oss välkomna till International Leaders Forum