måndag, oktober 24, 2011

"Det går inte att hålla på så här längre"

I dag inleder Göteborgs-Posten en granskning av den rödgröna majoritetens vallöften. Först ut är förskolan. GP konstaterar att under de 17 år som socialdemokraterna har haft makten har inte mycket hänt. Löftena har, precis som försvarstalen och köerna, bestått.

För mer än åtta (8) år sedan interpellerade jag Frank Andersson (S), då kommunalråd med förskoleansvar, om den aktuella kösituationen till förskolan. Andersson svarade i fullmäktige att:

”Det åligger de enskilda stadsdelarna att hantera frågan. Vi menar att man på detta sätt garanterar att de som har bäst kunskap om de lokala förutsättningarna också är de som fattar de beslut som är bäst för den enskilda stadsdelen.”

”Då det ligger på stadsdelsnämnderna att ansvara för förskolan kommer kommunstyrelsen inte att ålägga dem en centralt plan för att komma till rätta med kön till förskolan.

Sedan dess har ett antal kommunalråd, med ansvar för förskola/skola, bytts ut. Svaren på våra frågor har nästan kopierats och klistrats in. Under lång tid ifrågasattes även barnomsorgslagen (att alla ska erbjudas plats inom fyra månader), man hittade på egna tolkningar som att för att räknas måste man köa till alla förskolor i stadsdelen, man sa nej till fristående förskolor och dagbarnvårdare osv.

Den stora nyheten i GP är att Frank Andersson (S) nu öppnar för att öronmärka resurserna till förskolan på riktigt och menar att "det går inte att hålla på så här längre". Det är välkommet, men jag tror dessvärre att han är ensam om det i rödgröna gänget.

De "satsningar" som de S, V och MP gjort i budgeten har i realiteten varit pressmeddelandepengar. Det har inte blivit satsningar på förskolan i verkligheten eftersom pengarna fördelas på SDN som sedan kan använda dem till annat.

Vill man minska barngruppernas storlek, få bort köerna, höja kvaliteten och valfriheten i förskolan så måste man öronmärka resurserna! Vi har nu 17 års bevis på motsatsen...

Några andra inlägg om
situationen inom förskolan i Göteborg: 1,2,3, 4,5,6,7.
I nyhetsflödet: GP, GT,

onsdag, oktober 12, 2011

Ompröva beslutet om sprututbyte

Både svenska och internationella erfarenheter visar att sprututbytesprogram är en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit. Hiv-epidemier kan snabbt ta fart och för oss är det viktigt att sätta in tidiga åtgärder innan det är för sent. Vi är övertygade om att ett sprutbytesprogram i Göteborg skulle förhindra att en redan utsatt grupp drabbas av allvarliga sjukdomar. Det skriver jag i dag på GP debatt och menar att kommunstyrelsen borde ompröva beslutet om ett sprututbytesprogram i Göteborg. Nu lyfter jag frågan i en interpellation

fredag, oktober 07, 2011

Majoriteten backar - nu införs en granskningskommission!

I går förhandlade gruppledarna i kommunstyrelsen om nya åtgärder för att minska risken för oegentligheter. Förhandlingarna föll ut väl med de förslag som vi i Alliansen sedan tidigare har fört fram. Framförallt handlar det om att det nu införs en oberoende granskningskommission direkt under stadsrevisionen.

Som jag skrev igår är det viktigt att utreda vad som har skapat grogrund för den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg under decennier. Nu får kommissionen möjlighet att vända på stenar och verkligen granska det som har varit. Vi fick också igenom att det ska införas en kommungemensam kod med fokus på etik och moral, ett viktigt komplement i värdegrundsarbetet i staden. Majoriteten köpte också vårt förslag om att stadsrevisionen ska stärkas för att identifiera brister och förhindra oegentligheter.

Det som hänt i Göteborg visar med all önskvärd tydlighet att det finns en kultur att göra upp med. Vi har tusentals medarbetare i staden som gör ett fantastiskt arbete varje dag. Våra anställda ska också vara stolta över att ha Göteborg som sin arbetsgivare. För att komma dit behöver vi granska det som har varit, inte bara vända blad och går vidare. Det kommer säkert att komma fram nya saker när granskningen och kontroller görs - det är utmärkt! Nu har vi tagit flera viktiga steg med att göra upp det som har varit.

Jag och Folkpartiet liberalerna utesluter inte att det kan behövas fler insatser för att stärka öppenheten i Göteborg. Ett exempel är den så kallade lojalitetsklausulen, som tolkats så att anställda förbinder sig att vara lojala, dvs att inte yppa omständigheter av betydelse för arbetsgivaren, kan det ha bidragit till en sluten stad? Det tydligt att öppenheten och meddelarfriheten på sina håll har fått stå tillbaka för lojaliteten med sin arbetsplats och ledning. Det här behöver ses över.

Bolagiseringen av staden - Göteborg har flest kommunala bolag i hela landet - har vi länge kritiserad och ifrågasatt. Även där har vi fått igenom att en översyn ska göras.

Göteborgarna älskar sin stad men det är tydligt att Göteborg stad behöver ett stålbad!

torsdag, oktober 06, 2011

Vända stenar eller vända blad?

Flera fall av misstänkta mutbrott, bedrägerier andra oegentligheter har avslöjats inom Göteborgs stad, det kan inte ha undgått någon. Senast igår polisanmäldes en person på Higab. Händelserna har bidragit till att allvarligt skada förtroendet för staden och dess företrädare. Har man ambitionen att "vända på varje sten", vilket vi har, behövs en oberoende granskningskommission som också utreder vad som har skapat grogrund för den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg. Då duger det inte att säga att detta troligen förekommer i andra städer också. Det är lika fel var det än förekommer!

Sedan oegentligheterna uppdagades har fullmäktige beslutat om ett handlingsprogram för att stärka öppenheten och den interna kontrollen. Programmet innehåller en rad olika insatser och nya arbetssätt. Vi har ställt oss bakom flertalet av åtgärderna men är av uppfattningen att mer måste till för att stärka öppenheten inom staden och förändra den kultur som fått råda. 

Alliansen har lagt förslag om att införa en oberoende granskningskommission, ta fram en 
kommungemensam kod som fokuserar på etik och moral och utreda hur stadsrevisionen kan förändras för att bättre kunna avslöja och förhindra oegentligheter.


Men hittills verkar intresset väldigt svalt ifrån S, MP och V.
Kia Andreasson (MP) avfärdade exempelvis vår granskningskommission till GP såhär:
"Vi har spenderat jättemycket pengar på detta redan. Vi känner att vi vill se till att det bli en bra organisation framåt".


Även ledande socialdemokrater har varit skeptiska till stickprovskontroller med något dunkla anledningar som att "vi vill inte granska våra egna".


För oss är det viktigt att det arbete som nu pågår förstärks ytterligare och då måste man också granska bakåt för att förhindra att det händer igen.


Vi vill vända stenar - inte blad!


I nyhetsflödet: GT, GT2, GP, GT3,GP2, GP3,

söndag, oktober 02, 2011

Inför ett sprututbyte i Göteborg

I kväll kommenterar jag, i SVT:s Västnytt, behovet av ett sprututbytesprogram i Göteborg. För drygt ett år sedan beslutade en majoritet i kommunstyrelsen att säga nej till ett program i Göteborg. Folkpartiet och Miljöpartiet var ensamma om att rösta för ett införande.

Västnytt visar i sin granskning att beslutsunderlaget i kommunstyrelsen också var felaktigt, personer har smittats av HIV genom smutsiga sprutor. Det kan förhoppningsvis vara en öppning för att ändra ståndpunkt hos flera partier i kommunstyrelsen. Folkpartiet har hela tiden varit för ett införande och att kunna förhindra spridning av HIV är ett bärande argument. Se gärna inslaget nedan som har gjorts med anledning av ett reportage i senaste Faktum