måndag, februari 25, 2013

Det ska löna sig att vara lärare!


Folkpartiet och regeringen gör nu en omfattande satsning för skolan, på lärarna och deras möjlighet att göra karriär i klassrummet. Lärarna är den avgörande faktorn för resultaten i skolan och om vi ska kunna behålla och locka de bästa personerna till läraryrket måste läraryrket ha hög status.

Från och med i höst kommer landets kommuner kunna ta del av statliga bidrag för att finansiera karriärtjänsterna, Förstelärare och Lektor. Fullt utbyggt handlar det om 880 miljoner som satsas per år och kommer innebära att drygt 10000 lärare får möjlighet att göra karriär. Det är drygt vart tionde lärare. För Göteborgs del innebär det ett hundratal tjänster.

Satsningen är ett viktigt steg för att stärka och utveckla läraryrket. Samtidigt är det viktigt att även använda det nya läraravtalet. Folkpartiet har som enda parti i Göteborg avsatt resurser, under de senaste två åren, för att höja alla lärares löner.

Vi har sedan tidigare krävt att Göteborgs stad ska börja planera och förbereda för de nya karriärtjänsterna i stadsdelarna som kommer att finansieras fullt ut av staten. Nu får vi en stor möjlighet att utveckla det pedagogiska arbetet och den möjligheten ska vi ta. Det ska löna sig att vara lärare i Göteborg!

onsdag, februari 20, 2013

Rödgrönas satsning på skolor räcker inte

Det är positivt att den rödgröna majoriteten skjuter till extra pengar till skolan. Det är något som Folkpartiet och Alliansen länge har krävt. Det stora problemet är att det inte räcker och att satsningen riskerar att slå fel.

Grundproblemet är att grundskolan i Göteborg är underfinansierad i jämförelse med andra kommuner och att pengarna inte är öronmärkta. Skolan i Göteborg behöver långsiktiga satsningar - inte tillfälliga projekt och ”pressmeddelandepengar”. Den rödgröna majoriteten borde göra om och göra rätt!

Vill man komma till rätta med problemen måste alla eleversom som är i behov av extra stöd kunna få stödet de har rätt till. Därför borde satsningen rikta sig till alla elever i behov av extra stöd istället för att välja ut ett antal ”problemskolor”. Elever som är i behov av extra stöd och hjälp – är de som drabbas mest i Göteborg, stadsdel eller val av skola är inte det viktiga. Det vet vi och det har även Skolinspektionen slagit fast.

Elever som inte når målen finns på nästan alla skolor över hela Göteborg. Så varför är vissa barn viktigare än andra? Det är en fråga som de rödgröna borde svara på. Vi tycker att alla elever har rätt till stöd och ska mötas av höga positiva förväntningar och nya utmaningar. Det är så vi skapar framtidstro och lyfter vikande kunskapsresultat. 

Jag kommenterar även förslaget i TV4Nyheterna Göteborg.

onsdag, februari 13, 2013

Upprörande registrering av hyresgäster

I dag berättar SVT:s Västnytt om hur flera kommunala bostadsbolag i Göteborg har registrerat och lagrat känsliga personuppgifter om sina hyresgäster. Redan 2005, i samband med att Malmös kommunala bostadsbolag, MKB, avslöjades med att ha en ”svart lista” väckte jag frågan i fullmäktige omdet fanns liknande listor i Göteborg.

I interpellationsdebatten med Göran Johansson (S) sa jag att:”Ett angiverisystem där grannar eller, som det rent av var, bostadsvärdar skvallrade på varandra och där människor efter ganska udda anmärkningar hamnade på svarta listor är någonting som jag självhelt tar avstånd från. Samtidigt är jag lite orolig och osäker över den dokumentation som du säger förekommer bland bostadsbolagen här i Göteborg.” Beskedet från den dåvarande ordföranden i kommunstyrelsen var att det inte förekommer något liknande i Göteborg.

Nu visar det sig att bostadsbolag har registrerat information om sina hyresgäster i ett decennium. Det skulle innebära att det också skedde i samband med att jag väckte frågan!

Nu är systemet utbytt och det ska inte finnas några uppgifter av den här typen registrerade. Det är bra.

Jag kräver att vi följer upp det nya systemet och säkerställer att PUL och eventuella sekretessregler följs samt att ingen onödig information registreras. Samtidigt bör också säkerställas vem, hur och när information registreras. Hyresgäster borde också kunna begära ut och ta del av den informationen som finns registrerad, det är en viktig princip, inte minst av rättssäkerhetsskäl.  

Kommenterar även nyheten i VästnyttI nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GT1, GT2, GT3, SR, DN1, DN2, SvD, AB,

torsdag, februari 07, 2013

Mindre byråkrati – mer tid för undervisning

I går presenterade Jan Björklund två förslag som syftar till att minskalärarnas arbetsbelastning. Dels slopaskravet på den individuella utvecklingsplanen (IUP) och skriftliga omdömen helt och hållet i årskurserna 6-9 och dels behöver skriftliga omdömen inte ges varjetermin i de lägre årskurserna utan minst en gång per läsår. Det är ett välkommet besked.

Lärare ska undervisa, inte drunkna i administration. Fokus ska vara på undervisningen. Därför är det positivt att Folkpartiet och regeringen nu ser över möjligheterna att ge lärarna mer tid till undervisning, mer tid till eleverna. Det är också en naturligt steg att ta nu när tidigare betyg har införts. 

Det är bara att konstatera att kraven på dokumentation har blivit för långtgående. Förhoppningsvis kan också den utredning som nu är tillsatt bidra till att minska lärarnas administrativa börda än mer.