torsdag, december 15, 2011

Stöd Musikhjälpen och flickors rätt till skolgång!

I år sänds Musikhjälpen från Göteborg och Gustaf Adolfs torg. Som granne med sändningarna har vi kunnat följa allt som händer - framförallt den stora medmänsklighet som lyssnare och tittare bidrar med genom att skänka pengar till Radiohjälpen och flickors skolgång. I tisdags var EU-minister Birgitta Ohlsson på plats och idag Bitr Utbildningsminister och Jämställdhetsminister Nyamko Sabuni med i direktsändning. Just nu har det samlats in över 3 miljoner kronor. Fantastiskt!

Barnkonventionen garanterar att varje barn har rätt till utbildning och att den ska vara gratis. För många flickor världen över är skolgången inte en del av vardagen. I Etiopien är det bara hälften av alla flickor som börjar skolan som faktiskt går ut grundskolan, istället tvingas flickorna arbeta både i och utanför hemmet. Tyvärr väljer familjer att prioritera pojkars utbildning framför flickors. Samtidigt visar forskningen att utbildning för flickor och kvinnor är avgörande för ett samhälles ekonomi. Därför är det viktigt att vi som har möjlighet att stödja och bidra till en förändring i arbetet med flickors rätt till skolgång också gör det.

Därför kommer jag att skänka 1 krona per följare som jag har på twitter till Musikhjälpen. I skrivande stund är det 2040 kronor. Igår utmanade jag gruppledarna i Alliansen i Göteborg och Rödgrönt i Göteborg att hänga på!
Jonas Ransgård (M) var snabbast att svara på utmaningen: Jag är med!
Sedan följde Thomas Martinsson (MP) vice gruppledare: Har inte så många följare som Odenjung men lägger gärna 2500:- Nu väntar jag på att fler ska anta utmaningen!
 
Idag på eftermiddagen kom hälsningen i direktsändning från Kofi Annan, uppläst av Sue Edwards (båda pristagare av årets Göteborgspris för hållbar utveckling).
 
Alla bidrag räknas, stora som små! Hur hjälper du insamlingen till flickors rätt till skolgång?

onsdag, december 14, 2011

Kofi Annan och Sue Edwards årets pristagare av Göteborgspriset

Göteborgspriset för hållbar utveckling 2011 delades ut till FN:s förre generalsekreterare Kofi Annan och Tigrayprojektet i Etiopien, företrätt av Sue Edwards. De fick ta emot årets pris för sitt arbete med hållbar matproduktion. Sedan starten 1999 har Göteborg och sponsorer delat ut pris till personer och organisationer som gör skillnad.


Att få möjligheten att möta och diskutera Afrikas utmaningar med både Annan och Edwards är en förmån och det var inte svårt att ryckas med i deras kamp för en bättre och hållbarare kontinent.


Under samtalet på lunchen berättade jag om Musikhjälpens insamling för flickors rätt att gå i skolan och Kofi Annan lovade att försöka hinna skicka en hälsning. De två prisbelönta projekten har antagit utmaningen i att kraftigt öka livsmedelsproduktionen, samtidigt som produktionen blir ekologiskt hållbar och förmågan hos Afrikas småbönder stärks. Det måste göras mot bakgrunden av att befolkningen i Afrika väntas öka från drygt 1 miljard människor till 3,6 miljarder under detta sekel.

Förhoppningsvis kan Göteborgspriset bidra i det fortsatta arbetet med att utveckla jordbruket och livsmedelsförsöjningen. Det är inte bara en utmaning för Afrika utan för hela världen.

onsdag, december 07, 2011

Granska fler projekt i Göteborg

I dag föreslår Alliansen, efter den senaste tidens avslöjanden kring projekt Upp, att liknande projekt i staden ska granskas. Totalt handlar det om projekt för närmare 50 miljoner kronor .

Sedan våren 2009 har Socialdemokraterna, Miljöpartiet och Vänsterpartiet, genom sina kompletteringsbudgetar delat ut närmare 50 miljoner kronor till olika projekt som har till syfte att minska utanförskap och ungdomsarbetslöshet. Samtidigt har kommunstyrelsen inte fått något beslutsunderlag för projekten. Det visar en granskning som Alliansen har gjort.

Det som avslöjats om Upp visar på att de rödgröna brister i sin kontroll, resultat och styrning. Vi är oroade och vill därför ha en särskild granskning av liknande projekt. Läs mer om förslaget på Alliansen i Göteborgs blogg eller i GP

tisdag, december 06, 2011

Se UPP! med skattebetalarnas pengar!

De senaste dagarna har Göteborgs-Posten i ett flertal artiklar granskat arbetsmarknadsprojektet "UPP!". Granskningen visar bla att projektledningen för Upp systematiskt redovisat uppgifter om antalet deltagare som inte är korrekta. Dessa siffror har också redovisats till Europeiska socialfonden som delfinansierar projektet. Det är stor skandal!

Projektet sjösattes med buller och bång av den rödgröna majoriteten i Göteborg 2009 som svar på att staten inte tar sitt ansvar för arbetslösa ungdomar. De nyrenoverade lokalerna besöktes och användes i det socialdemokratiska skyltfönstret av Mona Sahlin i valrörelsen 2010 och Mats Arnsmar (S) som var ansvarigt bitr kommunalråd skrev en förklaring i söndags på de rödgrönas blogg (även Anneli Hultén passar på att försvara Upp! på samma blogg. Lite konstigt att inte Mats Pilhem (V) och nu ansvarig har bloggat än. Eller Kia Andreasson som i GP idag säger att "vi har ju delegerat detta till tjänstemän"...)

Nu glömmer Mats Arnsmar givetvis att berätta att staten faktiskt satsade extra på kommunerna under dessa krisår men det må vara hänt. (Hur mycket Göteborg fick kan man se här)

Frågorna kring projektet "Upp!" hopar sig och idag ska Personal- och Arbetsmarknadsutskottet få redovisning och jag förväntar mig att också kommunstyrelsen får det imorgon. Målgruppen var som ni kanske minns 18-24 år. Nu är det upp till bevis!

  • Hur många deltagare har faktiskt fått hjälp och gått vidare till arbete, praktikplats eller studier via "Upp!"?
  • Hur förklaras de märkliga utgifterna?
  • Vilket kursutbud och vilka aktiviteter har erbjudits? (Yu-Gi-Oh kort har en väldigt begränsad målgrupp och kanske inte konstigt att det lockade en 11-åring...)
  • Stämmer uppgiften att "Upp!" informerar på gymnasieskolor om sin verksamhet? (På gymnasiet är man inte arbetslös!)

Förutom uppblåst deltagarantal kan man verkligen ifrågasätta kursutbudet där en del av vad jag sett får mig att tänka vuxendagis...
När Folkpartiet i valrörelsen presenterade förslaget om fler praktikplatser och motprestation för socialbidrag som ett led i att bekämpa arbetslösheten lyftes bl a projektet "Upp!" upp som motvikt från rödgrönt håll. Och det gör de faktiskt även nu när förslaget från Ingela Ferneborg och Hampus Magnusson båda (M) ska behandlas i kommunstyrelsen imorgon så här skriver (S), (V) & (MP):
Staden bedriver redan en omfattande verksamhet för att täcka upp för statens reträtt inom detta område som är statens ansvar. Det handlar såväl om projektet Upp! som insatser och aktiveringsprogram inom socialtjänsten i stadsdelarna.
Hepp! Så aktsam är man alltså med skattebetalarnas pengar att man inte ens har koll på sitt eget prestigeprojekt.
Frys genast utbetalningarna till Upp!

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4, GP5, GP6, GP7

tisdag, november 22, 2011

Öka informationen eller ren sponsring?

På kommunstyrelsens bord ligger förslaget om i vilka tidningar som kommunfullmäktiges sammanträden ska utannonseras. Ett ärende som inte brukar vålla så mycket delade meningar.
I kommunallagen står det angivet (5 kap § 10) vad som menas med ortstidning:
en skrift som kommer ut så kontinuerligt att den kan uppfattas som en tidning och som dessutom har en inte alltför obetydlig spridning inom orten
Stadsledningskontoret föreslår att vi ska fortsätta med GP (486 000 läsare per tidning) och Metro (376 000) för kungörelsen. Båda kommer ut kontinuerligt och har stor spridning inom orten.

Tidigare år har frågan ställts i fullmäktige om inte Göteborgs Fria tidning (av MP) och GT (av FP) också skulle omfattas. Det har avvisats med argumentet att de inte har tillräcklig spridning.

Nu vill de rödgröna komplettera annonseringen till ytterligare några tidningar med ett Göteborgsperspektiv och kopplar det till vilka tidningar som får presstöd. De föreslår därför att annonser även ska införas i tidningarna Göteborgs Frida tidning, ETC lokaltidning Göteborg, Ny tid Göteborgsområdet och Göteborgs-Tidningen. Alla tidningar utom GT har väldigt små upplagor. GT's upplaga är ca (55 000)

Enligt Tidningsstatistik AB har tidningarna följande upplagor:
Göteborgs Fria tidning, 2 200
ETC lokaltidning Göteborg, 2 000
Ny tid Göteborgsområdet, 2 000

Samtidigt finns det faktiskt ytterligare en tidning som har större upplaga (och tar del av presstödet) som inte är med i deras förslag och det är Kommunistpartiets Marxist-Leninist-Proletären (3000) som för övrigt har sin centralredaktion placerad här i Göteborg. Den har man råkat glömma bort i sin iver att förse med tidningar med lokal anknytning lite extra annonspengar?

De rödgröna inte nämner att ETC är en lokal nyhetstidning med ett rödgrönt perspektiv och att Ny tid är en socialdemokratisk nyhetstidning för Göteborgsområdet. Lite märkligt. Det är veckotidningar så visst kan man anse att de kommer ut kontinuerligt men upplagan är alldeles för liten för att den ska rymmas i kommunallagens tolkning. Men det har de rödgröna tänkt på.

De rödgröna skriver i sitt yrkande att kommunallagen medger att
"kungöranden i mål och ärenden hos myndighet mm får kungörande ske även i annan form eller i större utsträckning än den föreskrivna om det finns särskilda skäl till det och kostnaden inte blir större än som är försvarligt med hänsyn till intresse tillkännagivandet skall tillgodose."

Om man nu på allvar vill "öka intresset för kommunfullmäktiges sammanträden och antalet medborgare som besöker sammanträdena" som de skriver i sitt förslag så finns det andra sammanhang och plattformar man kan använda - om dessutom når betydligt fler göteborgare - utan att töja på tolkningen av kommunalagen än annonsering i några lokala partitidningar. En upplaga på 2000 i en stad med över 500 000 får nog anses som "alltför obetydlig spridning inom orten". Så vilka är de särskilda skälen?

onsdag, november 09, 2011

Inför lärlingsprovanställningar - det ger jobb åt unga

En av våra viktigaste utmaningar är att få fler ungdomar i arbete. Om unga människor går rakt ut i arbetslöshet, efter fler år i skolan, är det lätt att de tappar fotfästet och tron på framtiden. Enligt arbetsförmedlingens statistik från september fanns drygt 4 500 unga som var öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd i Göteborg. I en jämförelse med de andra länderna i EU visar det sig att Sveriges ungdomsarbetslöshet ligger över EU27-snittet och så har det tyvärr varit i decennier.

Genom lärlingsprovanställningar och fler praktikplatser i verktygslådan kan vi i kommunerna fortsätta att minska ungdomsarbetslösheten och skapa jobb för unga. En anställning handlar inte bara om försörjning - att få ett arbete ger kunskaper och erfarenheter, ett socialt sammanhang och ett kontaktnät som är nödvändiga för det fortsatta yrkeslivet. Det skriver jag i dag på GT debatt tillsammans med Ann Catrine Fogelgren.

måndag, oktober 24, 2011

"Det går inte att hålla på så här längre"

I dag inleder Göteborgs-Posten en granskning av den rödgröna majoritetens vallöften. Först ut är förskolan. GP konstaterar att under de 17 år som socialdemokraterna har haft makten har inte mycket hänt. Löftena har, precis som försvarstalen och köerna, bestått.

För mer än åtta (8) år sedan interpellerade jag Frank Andersson (S), då kommunalråd med förskoleansvar, om den aktuella kösituationen till förskolan. Andersson svarade i fullmäktige att:

”Det åligger de enskilda stadsdelarna att hantera frågan. Vi menar att man på detta sätt garanterar att de som har bäst kunskap om de lokala förutsättningarna också är de som fattar de beslut som är bäst för den enskilda stadsdelen.”

”Då det ligger på stadsdelsnämnderna att ansvara för förskolan kommer kommunstyrelsen inte att ålägga dem en centralt plan för att komma till rätta med kön till förskolan.

Sedan dess har ett antal kommunalråd, med ansvar för förskola/skola, bytts ut. Svaren på våra frågor har nästan kopierats och klistrats in. Under lång tid ifrågasattes även barnomsorgslagen (att alla ska erbjudas plats inom fyra månader), man hittade på egna tolkningar som att för att räknas måste man köa till alla förskolor i stadsdelen, man sa nej till fristående förskolor och dagbarnvårdare osv.

Den stora nyheten i GP är att Frank Andersson (S) nu öppnar för att öronmärka resurserna till förskolan på riktigt och menar att "det går inte att hålla på så här längre". Det är välkommet, men jag tror dessvärre att han är ensam om det i rödgröna gänget.

De "satsningar" som de S, V och MP gjort i budgeten har i realiteten varit pressmeddelandepengar. Det har inte blivit satsningar på förskolan i verkligheten eftersom pengarna fördelas på SDN som sedan kan använda dem till annat.

Vill man minska barngruppernas storlek, få bort köerna, höja kvaliteten och valfriheten i förskolan så måste man öronmärka resurserna! Vi har nu 17 års bevis på motsatsen...

Några andra inlägg om
situationen inom förskolan i Göteborg: 1,2,3, 4,5,6,7.
I nyhetsflödet: GP, GT,

onsdag, oktober 12, 2011

Ompröva beslutet om sprututbyte

Både svenska och internationella erfarenheter visar att sprututbytesprogram är en effektiv metod för att minska smittspridningen av hiv och hepatit. Hiv-epidemier kan snabbt ta fart och för oss är det viktigt att sätta in tidiga åtgärder innan det är för sent. Vi är övertygade om att ett sprutbytesprogram i Göteborg skulle förhindra att en redan utsatt grupp drabbas av allvarliga sjukdomar. Det skriver jag i dag på GP debatt och menar att kommunstyrelsen borde ompröva beslutet om ett sprututbytesprogram i Göteborg. Nu lyfter jag frågan i en interpellation

fredag, oktober 07, 2011

Majoriteten backar - nu införs en granskningskommission!

I går förhandlade gruppledarna i kommunstyrelsen om nya åtgärder för att minska risken för oegentligheter. Förhandlingarna föll ut väl med de förslag som vi i Alliansen sedan tidigare har fört fram. Framförallt handlar det om att det nu införs en oberoende granskningskommission direkt under stadsrevisionen.

Som jag skrev igår är det viktigt att utreda vad som har skapat grogrund för den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg under decennier. Nu får kommissionen möjlighet att vända på stenar och verkligen granska det som har varit. Vi fick också igenom att det ska införas en kommungemensam kod med fokus på etik och moral, ett viktigt komplement i värdegrundsarbetet i staden. Majoriteten köpte också vårt förslag om att stadsrevisionen ska stärkas för att identifiera brister och förhindra oegentligheter.

Det som hänt i Göteborg visar med all önskvärd tydlighet att det finns en kultur att göra upp med. Vi har tusentals medarbetare i staden som gör ett fantastiskt arbete varje dag. Våra anställda ska också vara stolta över att ha Göteborg som sin arbetsgivare. För att komma dit behöver vi granska det som har varit, inte bara vända blad och går vidare. Det kommer säkert att komma fram nya saker när granskningen och kontroller görs - det är utmärkt! Nu har vi tagit flera viktiga steg med att göra upp det som har varit.

Jag och Folkpartiet liberalerna utesluter inte att det kan behövas fler insatser för att stärka öppenheten i Göteborg. Ett exempel är den så kallade lojalitetsklausulen, som tolkats så att anställda förbinder sig att vara lojala, dvs att inte yppa omständigheter av betydelse för arbetsgivaren, kan det ha bidragit till en sluten stad? Det tydligt att öppenheten och meddelarfriheten på sina håll har fått stå tillbaka för lojaliteten med sin arbetsplats och ledning. Det här behöver ses över.

Bolagiseringen av staden - Göteborg har flest kommunala bolag i hela landet - har vi länge kritiserad och ifrågasatt. Även där har vi fått igenom att en översyn ska göras.

Göteborgarna älskar sin stad men det är tydligt att Göteborg stad behöver ett stålbad!

torsdag, oktober 06, 2011

Vända stenar eller vända blad?

Flera fall av misstänkta mutbrott, bedrägerier andra oegentligheter har avslöjats inom Göteborgs stad, det kan inte ha undgått någon. Senast igår polisanmäldes en person på Higab. Händelserna har bidragit till att allvarligt skada förtroendet för staden och dess företrädare. Har man ambitionen att "vända på varje sten", vilket vi har, behövs en oberoende granskningskommission som också utreder vad som har skapat grogrund för den tystnads- och beslutskultur som fått råda i Göteborg. Då duger det inte att säga att detta troligen förekommer i andra städer också. Det är lika fel var det än förekommer!

Sedan oegentligheterna uppdagades har fullmäktige beslutat om ett handlingsprogram för att stärka öppenheten och den interna kontrollen. Programmet innehåller en rad olika insatser och nya arbetssätt. Vi har ställt oss bakom flertalet av åtgärderna men är av uppfattningen att mer måste till för att stärka öppenheten inom staden och förändra den kultur som fått råda. 

Alliansen har lagt förslag om att införa en oberoende granskningskommission, ta fram en 
kommungemensam kod som fokuserar på etik och moral och utreda hur stadsrevisionen kan förändras för att bättre kunna avslöja och förhindra oegentligheter.


Men hittills verkar intresset väldigt svalt ifrån S, MP och V.
Kia Andreasson (MP) avfärdade exempelvis vår granskningskommission till GP såhär:
"Vi har spenderat jättemycket pengar på detta redan. Vi känner att vi vill se till att det bli en bra organisation framåt".


Även ledande socialdemokrater har varit skeptiska till stickprovskontroller med något dunkla anledningar som att "vi vill inte granska våra egna".


För oss är det viktigt att det arbete som nu pågår förstärks ytterligare och då måste man också granska bakåt för att förhindra att det händer igen.


Vi vill vända stenar - inte blad!


I nyhetsflödet: GT, GT2, GP, GT3,GP2, GP3,

söndag, oktober 02, 2011

Inför ett sprututbyte i Göteborg

I kväll kommenterar jag, i SVT:s Västnytt, behovet av ett sprututbytesprogram i Göteborg. För drygt ett år sedan beslutade en majoritet i kommunstyrelsen att säga nej till ett program i Göteborg. Folkpartiet och Miljöpartiet var ensamma om att rösta för ett införande.

Västnytt visar i sin granskning att beslutsunderlaget i kommunstyrelsen också var felaktigt, personer har smittats av HIV genom smutsiga sprutor. Det kan förhoppningsvis vara en öppning för att ändra ståndpunkt hos flera partier i kommunstyrelsen. Folkpartiet har hela tiden varit för ett införande och att kunna förhindra spridning av HIV är ett bärande argument. Se gärna inslaget nedan som har gjorts med anledning av ett reportage i senaste Faktum


fredag, september 30, 2011

Alliansen i Göteborg blir med blogg

I dag har Alliansen i Göteborg blivit med blogg, facebook och twitter. De tre kanalerna ingår i ett gemensamt förnyelsearbete inför valet 2014. Vi hoppas nu kunna förbättra och stärka dialogen om utvecklingen i Göteborg och förbätra vår politik.

Var gärna med på resan från start och tyck till om vår politik och det som händer i Göteb
org.

Debatt om friskolor i P1

Den morgonpigge kunde höra mig imorse (06.15) debattera friskolor med Rosanna Dinamarca (V) i P1morgon. Det med anledning av att friskolan Fredens Skola i Göteborg stängdes av skolinspektionen, eftersom skolmiljön visat sig vara extremt dålig för barnen. Lyssna gärna på debatten. Mer debatt i samma ämne kommer det snart att bli i fullmäktige med anledning av min interpellation som gäller Römosseskolan. 

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GT,

tisdag, september 27, 2011

Öronmärka – ska det vara så svårt?

Nyligen hanterade kommunstyrelsen 2010 års kvalitetsredovisning för utbildningsområdet och det var tyvärr en rätt dyster läsning på flera områden. Rapporten konstaterar att de resurser som tillfördes förskolan under hösten 2010, som syftade till att stärka kvalitén och minska barngrupperna, inte har haft någon effekt. Det går inte heller se någon ökad personaltäthet i barngrupperna. Istället har antalet barn i grupperna ökat jämför med tidigare år och personalen upplever problem i den fysiska miljön och att kvaliteten har försämrats.
Till SR Göteborg säger Anneli Hulthén att: ”När vi säger att vi satsar mycket pengar på förskola och skola vill vi också kunna visa för medborgarna att det händer.” Frågan är hur länge Anneli kan upprepa samma svar. GP följer upp inslaget i dag.

Det kommer inte att 
bli någon förändring om inte majoriteten skrotar sin resursfördelningsmodell och öronmärker pengarna som Folkpartiet och Alliansen länge krävt. Det är inte bara förskolan som råkar illa ut när stadsdelarna fyller upp svarta hål i sin ekonomi, även grundskolan och fritidshemmen drabbas. Ett annat exempel på att Socialdemokraterna inte kan styra sin stad är Hulthéns vallöfte om att toaletterna på stadens skolor behövde rustas upp. Majoriteten satsade då 50 miljoner på en upprustning. Tiden gick och sen kunde vi åter konstatera att pengarna hade gått till annat. Då var Annelis reaktion den samma.
Jag kan inte förstå att det ska vara så svårt att öronmärka pengarna till våra barn och ungdomar. Speciellt i en stad som säger sig vilja lyfta barnperspektivet.

måndag, september 19, 2011

Göteborg behöver fler bostäder – inte en bostadskö

På kommunstyrelsens sammanträde på onsdag kommer förslaget om att återinföra en bostadskö i Göteborg att hanteras. Folkpartiet och Alliansen kommer att rösta nej. För redan i dag förmedlar vi fler bostäder, via Boplats Göteborg, än vad Stockholm gör med sin kö. Det är ett koncept som vi skulle vilja förbättra och utveckla. Jag har full förståelse för den frustration flera kan känna inför att inte få en bostad. Det finns fall där man kan misstänka diskriminering och det är inte acceptabelt. Det ska vara öppna kort.

Det har tidigare funnit ett kösystem i Göteborg men då klarade man ändå inte av att förmedla tillräckligt många lägenheter. Sen ska man komma ihåg att det inte är alldeles säkert att den som stått längst i kön har störst behov av en bostad. Utan en kö kan istället skapa en orättvisa för exempelvis studenter som söker sig till Göteborg eller andra som flyttar hit för att arbeta. Vi löser inte bostadsbristen i Göteborg genom att återinföra en kö och byråkratisera systemet. Det görs genom att bygga fler bostäder (och det snabbare) för då har man också något att förmedla.

fredag, september 16, 2011

Inför en mutkommission, ta fram en etikkod och stärk revisionen

Fullmäktige har sedan tidigare antagit ett program med fokus på konkreta åtgärder för att minimera risken för oegentligheter och stärka den interna kontrollen. Programmet innehåller bland annat en obligatorisk självdeklarationsmodell, en gemensam byggprocess, en mottagarfunktion för visselblåsare, översyn av regelverk samt utbildning för anställda och förtroendevalda.

Folkpartiet liberalerna har ställt sig bakom flertalet av åtgärder men vi anser tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna att mer måste till för att stärka öppenheten inom staden och förändra den kultur som bidragit till oegentligheter.

Vi föreslår följande förslag i dag:

  • Ett inrättade av en oberoende granskningskommission direkt under Stadsrevisionen. Kommissionen ska få i uppdrag att utreda vad som har skapat grogrund för oegentligheter i Göteborg. Kommissionen ska även lämna förslag på hur förtroendet kan stärkas för den demokratiska processen och lyfta fram goda exempel från omvärlden.

  • Vi vill också komplettera arbetet med att skapa en gemensam värdegrund, med att Stadsledningskontoret återkommer med förslag på en kommungemensam kod, likt de som finns inom näringslivet. Koden ska ha fokus på etik och moral.

  • För att stärka det långsikta arbetet vill vi utreda möjligheterna till hur Stadsrevisionen kan förändras för att bättre kunna avslöja och förhindra oegentligheter inom Göteborgs stads bolag och förvaltningar. För det är stadens organ för granskning av all verksamhet och ytterst medborgarnas instrument för den demokratiska kontrollen

Liberala kvinnor har gjort skillnad

I en debattartikel i GP försökte Lena Sommested (S) igår gå till attack mot Folkpartiets jämställdhetsarbete. Hon passade även på att förvränga historien. I dag svarar jag tillsammans med Nyamko Sabuni på hennes inlägg. Av utrymmesskäl kunde inte vår artikel bli längre, men det finns mycket att ta upp om vad liberala kvinnor har gjort för Sverige genom åren.

För svensk politisk historia är fylld av liberala kvinnor som haft en avgörande betydelse i många frågor. Det började med Anna Maria Lenngrens kamp för ökad frihet genom hennes satiriska texter i Stockholms Posten på 1700-talet. På 1800-talet stred Fredrika Bremer för kvinnors rätt till utbildning. På 1900-talet segrade Selma Lagerlöf efter 20-års kamp för kvinnlig rösträtt.

En annan ledande kvinna var Kerstin Hesselgren som blev den första kvinnan att ta plats i riksdagens första kammare och som utsågs av stadsfullmäktige här i Göteborg. Kerstin var när hon valdes in i riksdagen en av landets ledande experter på arbetslivets sociala och hälsomässiga aspekter. Hon var mellankrigstidens mest betydelsefulla kvinna inom politiken.

Hon medverkade exempelvis i arbetet med arbetarskyddslagen som infördes av den liberala statsministern Staaff. Under perioden 1926-1934 var Kerstin ledamot för Örebro län, men petades bort efter kohandel mellan Socialdemokraterna och Bondeförbundet, vilket Sommestad inte nämnde i sin artikel. Kerstin återkom dock till riskdagen 1937 för Folkpartiet i Stockholm. Hon blev sedermera även den första kvinnliga vice ordförande i ett riksdagsutskott. Hon drev frågor som kvinnors löner, pensioner och utbildningsmöjligheter. Hon arbetade för ökad sexualupplysning, legaliserade preventivmedel och friare abortlagstiftning.

torsdag, september 15, 2011

Stärk meddelarskyddet

I en motion till SKL:s kongress föreslår jag tillsammans med Jonas Ransgård (M) att landets kommuner och landsting uppmanar regeringen om se över lagskyddet för den som avslöjar allvarliga oegentligheter och korruption. Den mottagarfunktionen som införts inom Göteborgs stad omfattas av bestämmelserna om allmän handling och kan som huvudregel inte sekretessbeläggas. Det finns således inte någon garanti för anonymitet för de uppgiftslämnare som väljer att uppge sitt namn och ”vissla” om oegentligheter i verksamheten. Det vill vi rätta till. Vi vill ha en riktig whistleblowers-funktion.

Vi menar att det behövs ett kraftfullare lagskydd för den som avslöjar allvarliga missförhållanden. Det är hög tid att inse att meddelarskyddet behövs i all offentlig finansierad välfärdsverksamhet, även den som bedrivs av privata företag. Modet att avslöja missförhållanden behöver stärkas. Det är extra tydligt efter det som har hänt i Göteborg.

Satsa på elevhälsan!

Det kommer allt fler rapporter om att ungdomar mår sämre. Exempelvis har var tredje flicka ångest, vilket är en tredubbling sedan 80-talet och allt fler rapporter pekar på att även unga pojkar mår sämre. Det handlar om typiska stressymptom som huvudvärk och magont, men också om psykiska problem som till exempel ätstörningar, ångest och depressioner. Ungdomar som mår dåligt får också i allmänhet svårigheter med skolarbetet. Elevers hälsa påverkar deras studieresultat. Därför är det centralt att alla elever har en god tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och specialpedagoger. Här har Göteborg en resa att göra vilket jag kommenterar i dagens Metro

Elevhälsan har en viktig roll och därför har Folkpartiet med stöd av Alliansen värnat verksamheten vid Humlan när socialdemokraterna försökte lägga ner verksamheten. Vi har betydligt högre ambitioner för elevhälsan och det krävs fortsatta satsningar. Regeringen ställer upp med miljoner för att lyfta elevhälsan – men majoriteten med S, MP och V måste också prioritera frågan. För i Göteborg har taket blivit golv och det har fått konsekvenser för våra elever.

onsdag, september 07, 2011

Företag behöver bättre förutsättningar i Göteborg

I dag presenterade SKL sin nya ranking av företagsklimatet i landets kommuner som bland annat gjorts tillsammans med Business Region Göteborg. Det är första gången som en öppen jämförelse görs av företagsklimatet av SKL och det är mycket välkommet. Rätt använt kan det bli ett viktigt verktyg för att kunna förbättra företagsklimatet i Göteborgsregionen.

För Göteborgs och västsveriges framtid är det helt avgörande att vi har ett starkt och välmående näringsliv. Centralt i ett sådant arbete är att staden underlättar och förenklar för näringsidkare i kommunen. Utan tillväxt kan vi inte finansiera vår gemensamma välfärd, därför är resultaten oroande och måste tas på största allvar.

På senare tid har det kommit flera olika undersökningar, bl a från Svenskt Näringsliv, som har bekräftat att det finns en hel del att förbättra i Göteborgs företagsklimat. Svenskt Näringslivs undersökning, som de gjort i över 10 års tid, brukar socialdemokraterna - ivrigt påhejade av miljö- och vänsterpartiet - ifrågasätta med att det är fel frågor som ställs och det är fel personer som svarar. Ett ganska strutsaktigt beteende om man vill underlätta för företagande.

Också i SKL's ranking får Göteborg sämre resultat än genomsnittet. Områden där staden sticker ut mest negativt är bygglov och serveringstillstånd. Från Folkpartiet och Alliansen har vi redan föreslagit att en företagslots ska införas i Göteborg för att underlätta kontakterna mellan kommunen och företagare.

På dagens seminarium - listigt nog döpt till INSIKT - framfördes dessutom hur viktigt attityder, service och effektivitet är för att förbättra företagsklimatet.  Det blir allt tydligare att det behövs nya idéer i Göteborg - att gå från ord till handling!

tisdag, september 06, 2011

Ge göteborgarna frihet att välja

”Varför undrar ingen vilket liv jag lever och hur jag vill ha det, vilken hjälp jag behöver”. Det undrade Margareta Hulthén i en intervju med GP i slutet av augusti. Att Margareta inte får bestämma vem som kommer hem till hennes bostad och ska duscha henne är något som jag beklagar. Jag tycker att det är ett högst privat beslut att fatta. Det tycker inte Anna Johansson (S) som är högst ansvarig politiker i Göteborg.

Valfrihet har varit en debatterad fråga i Göteborg. Sossar, miljö- och vänsterpartister som styr i Göteborg har varit skeptiska eller rent av fientligt inställda till att lämna över makten till göteborgarna. Sedan några år tillbaka kan kommuner få stimulanspengar för att utreda möjligheten att införa valfrihetssystem. Förra gången Göteborg hade chansen sade majoriteten nej. Nu vill S, MP och V ansöka om medel för att titta närmare på om hur staden kan släppa in den sociala ekonomin i verksamheten och det görs med en rad reservationer.

Majoriteten har sedan tidigare valt att införa den så kallade Göteborgsmodellen för ökat självbestämmande. Notera att modellen handlar om ökat självbestämmande - inte om att göteborgarna ska få bestämma själva. Men det räcker för majoriteten.

Vi tycker att valfrihet är en självklar del av välfärdspolitiken. Det är ett sätt att utveckla välfärden och att ta in människor i verksamheten som brinner för sitt område. I ett sådant system är det är inte priset utan kvaliteten som kommer att avgöra vem som får den enskildes förtroende att utföra tjänsterna. Är det något att vara rädd för? Nej, det tycker inte jag.

Ett införande bidrar också till att utveckla politikerrollen. Vi ska medborgarnas bästa för ögonen inte krampaktigt hålla kvar i ett system som tillhör det förflutna. För oss är det en självklarhet att göteborgarna ska få göra sina egna val, hela livet.

torsdag, september 01, 2011

Nu lyser Götaplatsen

I slutet av oktober 2009 föreslog göteborgsliberalen Kerstin Ekman fullmäktige om att stadens nämnder skulle ta fram förslag på hur Götaplatsen kunde lysas upp. I en kommentar till sitt förslag sade hon att: ”Det är dags att lysa upp Götaplatsen, så att vi får en trygg och vacker plats som vi kan vara stolta över.”

Ikväll invigs den nya belysningen på Götaplatsen. Kerstin finns inte längre bland oss – men någonstans kanske Kerstin nickar, ler och konstaterar att hennes förslag, som möttes av gillande i fullmäktige, också har blivit till verklighet.

Mer fokus på kunskap och undervisning

Namnge dokumentetStadsledningskontoret presenterade igår den senaste betygsstatistiken för grundskolorna i Göteborg, vilket jag i dag kommenterar i GP (finns inte på webben).

Att andelen elever med minst godkänt betyg i samtliga ämnen fortsätter att minska är en trend som måste vändas. Behörighetskraven till gymnasiet har skärpts vilket är bra för att det höjer gymnasiets status. Det kan vara en delförklaring. Enligt Framtidsvägen, gymnasieutredningens betänkande, skulle andelen elever med dagens betyg som inte når gymnasiebehörighet öka från 11 till 12 procent. Men att andelen obehöriga till gymnasiet har ökat så kraftigt visar att fler insatser måste till för att hjälpa eleverna att nå målen.

Det är genom att mäta och utvärdera elevernas kunskaper som vi på ett tidigt stadium kan fånga upp de elever som behöver extra stöd och hjälp. Därför behöver vi mer av tidiga insatser och kontrollstationer men även mer av sommarskola, läxhjälp och extra undervisning.

onsdag, juni 29, 2011

Göteborg behöver tillväxt för jobbens och miljöns skull

I dag skriver jag på GP debatt tillsammans med mina gruppledarkollegor Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD) om att Göteborg behöver tillväxt för jobbens och miljöns skull. Grunden till ett välmående Göteborg med en kvalitativ välfärd ligger i att göteborgare har jobb och att staden har en bra tillväxt, såväl ekonomisk som befolkningsmässig.

Användningen av ändliga resurser och utsläpp som är skadliga för miljön måste minska. Men de värsta miljöproblemen är inte resultat av teknik och välstånd, utan brist på teknik och välstånd. Hållbar tillväxt genom miljöteknikutveckling gör det möjligt för framtida generationer att ha en bättre levnadsstandard samtidigt som man lever mer miljövänligt än i dag. Tillväxt och utveckling är ett måste för att möta globaliseringens utmaningar - även i Göteborg. Därför är det oroande att Miljöpartiet bromsar stadens utveckling. 

onsdag, juni 01, 2011

Nu flaggar vi i regnbågens färger!

Idag hissades Regnbågsflaggan för första gången på paradstängerna vid Gustav Adolfs torg i solskenet och med underhållning. Jag är väldigt stolt och full av kärlek!

Här är mitt tal:
För mig symboliserar det faktum att vi hissar Regnbågsflaggan här i dag att vi gör upp med det gamla. Den unkna historien Göteborg har som "bögknackarstaden". Det handlar om kärlek mellan människor!
Redan 1948 slog FN fast att ”Alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter”. Även om det har gått 63 år sedan dess, finns det mycket kvar att göra för att stärka individers rättigheter och värde här i Göteborg.

Visst har Sverige har kommit långt. Bäst i Europa när det kommer till lagstiftning för att säkerställa homo-, bisexuella och transpersoners rättigheter. Men det klart att jag funderar över hur det hade sett ut om liberalen Selma Lagerlöf "kommit ut" redan i början av 1900-talet när hon engagerade sig i rösträttsrörelsen.

Folkpartiet liberalerna har alltid stått upp för hbt-personers rättigheter - också när det inte varit populärt. Den liberala övertygelsen om människors lika rättigheter förpliktar till handling, även när det blåser motvind. Vi har gått i bräschen för varje HBT-reform som har genomförts.

Men stora utmaningar återstår fortfarande. Vi måste fortsätta arbetet med att minska ohälsan bland unga hbt-personer, bekämpa hatbrott, attityder och okunskapen. Vi måste förbättra lagstiftningen (bland annat för transsexuella) och inte minst stödja hbt-personer i länder som inte alls kommit lika långt.

Här i Göteborg tog Folkpartiet liberalerna (Stefan Landberg, Erik Lithander och jag) initiativet till att ta fram ett HBT-program. Det blev en mycket bred uppslutning kring förslaget som bland annat resulterade i rapporten om "Bögknackarstaden Göteborg", HBT-nätverket och det som sedan några år är HBT-festivalen

Hbt-personers rättigheter är mänskliga rättigheter. Konstigare än så är det inte. Men det finns fortfarande mycket att göra för att motverka fördomar och bidra till att alla människor kan leva ett liv i frihet och värdighet, oavsett sexuell läggning eller könsidentitet.

Att vi nu hissar Regnbågsflaggan här på Gustaf Adolfs torg är en viktig symbolhandling som visar att vi är på rätt väg – och det är också starten på årets HBTQ-festival.

Men det är det vardagliga mötet - när festivaken är över - som allra viktigast! Hur vi bemöter varandra, om och hur vi agerar mot fördomar och diskriminering.

För det handlar om kärlek mellan människor , glöm inte det. Och ja, jag blir alldeles varm och lycklig över att nu äntligen få se Regnbågsflaggan vaja för vinden!
I nyhetsflödet: GP, GP2,

fredag, maj 27, 2011

Nolltolerans mot klotter

Förutom att nedklottringen i många avseenden förfular miljön är det också dyrt – väldigt dyrt. Stadens samlade kostnader för klottret var förra året 23 miljoner kronor. Pengar motsvarande kostnaden för 230 förskoleplatser läggs alltså på att reparera och återställa miljöer efter nedklottring. Värt att notera är att detta bara är kommunens kostnader. Till detta kommer fastighetsägares kostnader. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Jonas Ransgård (FP), David Lega (KD) och Kristina Tharing (M).

Vi i Alliansen vill ha nolltolerans och en regel där allt klotter saneras och skadegörelse åtgärdas inom ett dygn från det att det anmäls till stadens servicenummer.

tisdag, maj 24, 2011

Dags att lyfta Göteborgs företagsklimat

I jämförelse med övriga storstadsregioner har Göteborg lägst andel nyföretagande. Under 2010 hade Stockholm tre gånger fler nyregistrerade företag än Göteborg. De andra två storstäderna klättrar också i rankingen. Stockholm från plats 43 till 31 och Malmö från plats 72 till 51. Tyvärr saknas det hos vänstermajoriteten en politisk vilja att förenkla och uppmuntra företagande i staden. Exempelvis är upphandlings­processerna utformade så att det sällan lockar till deltagande från småföretag. Dessutom avfärdar den politiska majoriteten helst alla alternativa driftsformer inom såväl hemtjänst som skola vilket minskar utrymmet för företagande. Det skriver jag i dag på GT debatt tillsammans med Jonas Ransgård (M) och David Lega (KD).

torsdag, maj 12, 2011

Fredrik, Jan, Maud och Göran kom på besök

I dag kom Alliansens partiledare Fredrik Reinfeldt, Jan Björklund, Maud Olofsson och Göran Hägglund på besök till Göteborg inför valet på söndag. De fyra talade inför en fullsatt Kungsportsplats. Själv var jag konferncier och frågade ut de fyra partiledarna som alla var på strålande humör - precis som vädret. På söndag röstar vi för ett maktskifte i regionen!


Jan Björklund talar på scenen.

Jag hälsar alla välkomna till Kungsportsplatsen.


Det var många som hade samlats.


Ett viktigt budskap - går och rösta!


onsdag, maj 04, 2011

Desperat idé om storförskola i Frihamnen!

Lokalsekretariatet har tillsammans med Fastighetskontoret påbörjat ett arbete för att hitta ny mark att bygga förskolor på. Det är bra och borde ha gjorts för länge sedan. Men en del av förslagen är något desperata. En idé som prövas är att anlägga storförskolor med 10 till 15 avdelningar på strategiska platser runt om i Göteborg. Ett område som diskuteras är en tillfällig storförskola i Frihamnen. Ett annat är Heden.

På dagens kommunstyrelse ställde jag frågor om hur det var tänkt egentligen. 10-15 avdelningar på samma ställe skulle betyda mellan 200-300 barn, i åldern 1-5 år, på samma plats! Det bor väldigt lite barn i detta området, kommer familjer som erbjuds plats men bor i norra delen av Lundby tvingas acceptera en plats där för att räknas som köande? Självklart ser vi fördelar med att en förskola har flera avdelningar så att man kan samsas om ex kök och ha flexibla öppettider. Men dessa jätteförskolor - förlåt storförskolor hette det visst - är vi mycket negativa till! Var tog barnperspektivet vägen?
Till skillnad från majoriteten vill vi öppna för ökad mångfald och fler alternativ, vilket skulle underlätta såväl valfrihet i utbud som fler platser. Samtidigt blir det tydligare och tydligare att enda sättet att verkligen få fram fler platser och samtidigt minska barngrupperna är att öronmärka resurserna till förskolan.

Från folkpartiets sida har vi också lagt förslag om att införa ett sk barntal, så att det redan från början är klart hur många barn som får plats per avdelning och att det (givetvis) planeras in förskolor när man ska bygga nya bostäder. Men fler familjer väljer att bo kvar i ex Majorna/Linné när familjen växer så prognoserna haltar. Då ökar risken att SDN hamnar man i snabba, smått desperata och akuta lösningar. Förskolepeng hade löst det.

Vi behöver minska barngrupperna - inte skapa allt större avdelningar. Det är varken bra för barnen eller personalen såväl ur ett pedagogiskt-, trygghet- som hälsoperspektiv. Göteborg behöver ett förskolelyft där vi satsar på kvalitét och småskalighet.

Några ljusglimtar fanns också i rapporten. Nämligen att se om kan använda delar av äldreboenden till förskola. En tanke vi fört fram tidigare även när man ska bygga nytt, eftersom både barn och gamla blir gladare i varandras sällskap. 

tisdag, maj 03, 2011

Stärk rättigheterna för utsatta barn!

I dag har jag presenterat rapporten, Alla barn har rätt till en trygg uppväxt, och den innehåller flera förslag för att stärka utsatta barn och ungdomar runt om i landet. I Göteborg finns fler än 1200 barn (enligt socialstyrelsen) och unga som är omhändertagna. Både Stadsrevisionen och Skolinspektionens granskningar av stadens verksamheter visar att det finns brister att rätt till. Därför har Folkpartiet även lagt en motion till fullmäktige med flera förslag på reformer för att säkerställa att utsatta barn får tillräckligt stöd.

Vi vill att stadsdelsnämnderna säkerställer att familjehemmen får den handledning och det stöd som de har behov av. Vi vill ha tydliga rutiner för att förebygga, upptäcka och hantera missförhållanden på ett HVB, eller i ett familjehem. Placerade barn ska få veta sina rättigheter och stadsdelarna ska följa upp att det sker på ett sätt som barn förstår.

Stadsdelsnämnderna och Utbildningsnämnden ges också i uppdrag att göra en studieplan för varje placerat barns skolgång och undervisning. Vi vill också att nämnderna i samverkan med Västra Götalandsregionen ska se till att varje barn som placeras får en hälsoundersökning och att barnets hälsa fortsatt följs under placeringen.

Sedan tidigare har jag tillsammans med Cecilia Wigström lagt en motion om att ge alla placerade barn rätt till en ”egen” socialsekreterare och att kommunstyrelsen ges i uppdrag att ta fram kommungemensamma riktlinjer för hur staden hanterar och följer upp placerade barn och deras skolgång. Vi måste vara uppriktiga och erkänna att vi som är politiker, oavsett politisk färg, inte har lagt tillräcklig politisk kraft på att komma till rätta med bristerna i den sociala barn- och ungdomsvården. Vår uppfattning är att ytterligare åtgärder behöver vidtas för att placerade barn och ungdomar ska få sina rättigheter tillgodosedda.

Fler bloggar om rapporten: GL, Carina Sandor,

måndag, maj 02, 2011

Upptakt inför omvalet

I helgen samlades liberaler för valupptakt på Kungsportsplatsen i Göteborg. Jag samtalade med regionrådet Jonas Andersson och våra toppkandidater från Göteborg. Självklart lyste solen!

Du kan se hela valupptakten på bambuser eller delar av Jonas Anderssons tal nedan.

onsdag, april 20, 2011

Gör om! Gör omvalet rätt!

Den 11 mars föreslog vi (FP, M, KD) att Valnämnden i Göteborg skulle återkomma till kommunstyrelsen med redovisning om hur den lokala valmyndigheten avser att säkerställa valprocessen enligt vallagens bestämmelser.

I vårt förslag beskrev vi en rad klagomål och felaktigheter som anmälts till valprövningsnämnden efter höstens val. Röster som tappades bort, familjeröstning som förekommit utan att valförrättare ingripit, att valhemligheten inte kunnat säkrats då det inte funnits skärmar och att förtidsröstningen haft för få valförrättare på plats. Hela yrkandet finns här

När kommunstyrelsen behandlade ärendet förklarade majoriteten att de inte ställde upp på beskrivningen men ställde upp på förslaget att be Valnämnden att komma till kommunstyrelsen och redovisa. Samtidigt förklarade kommunstyrelsens ordförande Anneli Hulthén sig jävig och lämnade rummet. (Hon är gift med Bill Werngren, som är chef på valkansliet)

På onsdag den 27 april är det tänkt att kommunstyrelsen ska få redovisningen - väl sent med tanke på att förtidsröstningen börjar den 5 maj!

I vallagen står det klart att : 7 § Väljarnas valhemlighet skall skyddas. I varje röstningslokal skall det finnas ett lämpligt antal avskilda platser (valskärmar) där väljarna utan insyn kan lägga in sina valsedlar i valkuvert.

Till Dagens Nyheter (19/4) säger företrädare för Göteborgs stad att det inte finns behov av tydliga avgränsningar med skärmar. Enligt  (valprövningsnämndens) beslutet måste ett röstningsställe ”vara klart avgränsat, till exempel genom avskärmning eller på liknande sätt”. Men i Göteborg ser ansvariga för valet ingen anledning till att följa beslutet.
– Jag ser inte vitsen med det. Man kan inte bygga upp skärmar på alla ställen, säger Bill Werngren, chef för valkansliet i Göteborgs stad.
I Valmyndighetens egen handledning inför omvalet i Västra Götalands står att: "Möblera lokalen på lämpligt sätt om det inte redan är gjort. Placera valskärmarna så att väljarna kan stå bakom dem utan risk för insyn, varken inifrån lokalen eller utifrån genom något fönster".

Gör om - gör rätt!

Vi får inte vara så naiva och tro att inga fel kan begås, bevisligen har fel begåtts. Det är därför som 1,2 miljoner väljare ska rösta igen i Västra Götaland den 5-15 maj! Då är skärpta rutiner en grundförutsättning men vi måste också öppna för att ändra vallagen och säkerställa valsystemet. Cecilia Wigström och jag skrev en artikel på newsmill om detta 22 mars. Slutsatsen just nu är att om vi inte själva klarar av att genomföra fria och rättsäkra val är det dags att också öppna för att bjuda in internationella valobservatörer.

Vi lyfter nu förslaget både i kommunstyrelsen och i valnämnden i Göteborg. Demokrati är begärd - och ska verkställas!

I nyhetsflödet: GT, GP, DN1, DN2

fredag, april 15, 2011

Allt fler barn väntar på förskoleplats

Den 1 april hade 751 barn väntat mer än fyra månader i förskolekön. Av dessa hade 427 barn erbjudits plats någonstans i hemstadsdelen, men tackat nej. Kön till förskolan är rekordlång, skriver GP, som i dag publicerar den senaste statistiken från Stadskansliet. 

Skolinspektionen ska nu granska förskolorna i Göteborg och det är välkommet, det har inte gjorts sedan 2004. Förskolesystemet har havererat och det är tack vare dagliga hjälteinsatser från förskolelärare, förskolechefer och tålmodiga föräldrar som verksamheten trots allt kan rulla vidare.

Tyvärr är detta egentligen ingen nyhet. Socialdemokratiska kommunalråd har kommit och gått – men förskolekön har bestått. Folkpartiet och Alliansen ser däremot bristerna och vill ge stadens förskolor bättre förutsättningar att bedriva sin verksamhet. Bland annat vill vi öronmärka resurserna till varje barn. Ett förstärkt uppdrag väntar förskolan. Vi hade önskat bättre förutsättningar för att möta ett sådant kvalitetslyft. Har bloggat en del om förskola tidigare. Du hittar en del här

I förra veckan skrev jag tillsammans med Kristina Tharing (M) och David Lega (KD) på GT debatt om situationen inom förskolan och alla löften om bättring. Artikeln är värd att läsa!

I nyhetsflödet: GP1, GP2,

tisdag, april 12, 2011

Alliansen vill att Götheborg seglar vidare

Alliansen i Göteborg kommer i Kommunstyrelsen föreslå fortsatt seglats för Ostindiefararen Götheborg. Alliansen vill att SOIC (Svenska Ostindiska Companiet AB) ges ett bidrag på 15 Mkr, samt en förlustgaranti på ytterligare 15 Mkr för att säkerställa att seglatserna till OS i London 2012 och USA 2013 genomförs. Tanken är att Göteborgs stad står för 2/3 av bidraget och förlustgarantin och att Västra Götalandsregionen står för resterande tredjedelen.


Om man minns hur mycket folk som tog emot Götheborg när hon kom tillbaka från Kina så förstår man hur mycket hon betyder för staden. Det är klart att hon ska få segla vidare. Samtidigt måste vi nu börja förbereda för var hon ska ligga mer permanent när hon är tillbaka.


Skeppet har ett enormt marknadsföringsvärde för Göteborg och det ska vi använda till OS i London nästa år och sedan under resan till USA.


I nyhetsflödet: GP, GT,

onsdag, april 06, 2011

Äntligen beslut om miljövänliga färjor!

Redan 2005 föreslog Folkpartiet att vi skulle ha miljövänliga färjor i skytteltrafik mellan norra och södra älvstranden. Läs hela förslaget här


Då hade S, V och MP bara gång- och cykelbron i tankarna och förslaget lades i malpåse. Hur det gick med GC-bron vet vi. En väldigt dyr utredning med överklaganden försenade en bra idé med 6 år. Synd. Hade ju varit värt att pröva färjorna under tiden GC-bron utreddes tycker jag.


Men idag är vi glada!
Att cykla är härligt och att fler och fler gör det mellan Lindholmen och Linnéstaden gör att vi nu är helt eniga om att ha skyttlar som klarar både passagerare till fots och med cykel. Även om MP fortfarande vill ha en bro...

onsdag, mars 30, 2011

Förskolekön har kompletterats med kö till personalens knä

I dag presenterade Skolverket ny förskolestatistik. För Göteborgs stad är det tyvärr en väldigt mörk läsning. Sifforna visar tre oroande trender:
  • Barngrupperna blir allt större.
  • Redan stora barngrupper blir än större.
  • Personaltätheten minskar.
Folkpartiet har sedan tidigare krävt fler åtgärder för att komma till rätta med situationen inom förskolan både kommuncentralt och runt om i våra tio stadsdelar. Inläggen på vår SDN-bloggen bekräftar också att stora barngrupper inte är något enstaka fenomen, utan finns i flera stadsdelar. Nu lyfter jag frågan till fullmäktige. 

Skolverkets statistik visar att 20 procent av förskoleavdelningarna i Göteborg har fler än 21 barn i barngrupperna. Även småbarnavdelningarna (0 till 3 år) ökar kraftigt och i Göteborg har 24 procent av enheterna fler än 17 barn.

Anneli Hulthén och socialdemokraternas vallöften om "fler sagostunder" var bara tomma ord. Kön till en förskoleplats har nu kompletterats med kö till personalens knä. Utvecklingen är fullständigt oacceptabel och måste stoppas. Det är inte möjligt att bedriva pedagogisk förskoleverksamhet i en sådan miljö.

Från den första 1 juli kommer den nya skollagen att träda i kraft och då kommer en ny läroplan tillämpas i förskolan. Det innebär ett förstärkt uppdrag för förskolan och som det ser ut nu kommer inte Göteborg att lyckas med det.

Tillväxt lyfter Göteborg och bekämpar utanförskap

Göteborg är en av Sveriges mest segregerade städer och behöver en politik som aktiverar människor och skapar tillväxt. Vi måste skapa bättre förutsättningar för att höja sysselsättningen och sänka trösklarna in till nya jobb. Där är tillväxt och ett växande lokalt näringsliv med initiativrika småföretagare oerhört viktigt. Tillväxt skulle kunna lyfta hela Göteborg, men det försvårar när Miljöpartiet är tillväxtfientligt och motsätter sig ett växande Göteborg. En växande stad är bra för oss alla och leder till fler invånare och därmed nya idéer men framförallt till fler jobb. Något som de flesta insett, men tyvärr inte Miljöpartiet och något som Socialdemokraterna anpassar sig till. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Hampus Magnusson i en slutreplik.

tisdag, mars 29, 2011

Göteborgs elever allt sämre på matematik

På förmiddagen presenterade SKL sin senaste rapport, Öppna jämförelser, som i år har fokus på matematik. Andelen elever som uppnått minst godkänt i matematik i årskurs 9 i Göteborg sjunker - så även stadens ranking. Göteborg hittas nu på 139:e plats långt efter Stockholm. Det är en allvarlig trend som fortsätter åt fel håll och som vi inte kan vara nöjda med. Det behöver sättas in ett flertal insatser för att både lyfta intresset för ämnet men också förbättra undervisningen. Samtidigt visar flera undersökningar att även högpresterande elever blir sämre, vi måste utmana och vi måste stimulera. Vi vill mer.

Nu behövs ett närmare samarbete med Nationellt centrum för matematik i Göteborg och vi behöver säkerställa att lärarna som undervisar i matematik är behöriga, allt för många lärare kvackar i ämnen de inte är behöriga i. Förhoppningsvis kommer insatserna av regeringens läsa-skriva-räkna satsning fått effekt bland våra yngre barn - en första indikation på det får vi när de nationella proven i år tre är klara.

torsdag, mars 24, 2011

Alliansen vill hjälpa Polstjärnan att få säker skolväg

Montessoriskolan Polstjärnan ska få gång- och cykelbanan till skolan färdigställd, därför har jag, Jonas Ransgård (M) och Maria Berntsson (KD) tillsammans lämnat in en motion till Göteborgs Kommunfullmäktige vid dagens sammanträde med en ansökan om 100 000 kronor ur Wilhelm Röhss´ donationsfond till Letsegårdsvägens Oskyddade Trafikanter Ekonomisk Föreningen (LOTEF).

Montessoriskolan Polstjärnan är belägen i Billdal. Till skolan tar man sig längs med Letsegårdsvägen som är en smal liten lokalväg utan vare sig gång- eller cykelbana eller ens en ordentlig vägkant. På den vägen samsas skolans drygt 180 barn med bilarna på väg till och från skolan. LOTEF bildades för att på privat initiativ bygga en separat skyddad gång- och cykelbana (grusväg) längsmed Letsegårdsvägen. Projektet startade i december 2008 med en trafikmätning. Enligt den passeras skolan varje dag av 850 bilar. Mindre än hälften av bilarna höll rekommenderad hastighet om 30 km/h trots inte mindre än sju vägbulor i området.

Gång- och cykelbanan blir en säkrare väg för oskyddade trafikanter, framför allt skolbarnen, längs med Letsegårdsvägen. Den kommer också att bidra till att skapa en bättre infrastruktur i området eftersom den blir ett komplement och en anknytning till den populära Säröbanan, något alla vinner på. Sammanlagt vill man bygga ca 1.3 km gång- och cykelbana. Hittills har föreningen lyckats samla ihop ca 95 000 kronor från privatpersoner och företag. För denna summa har man byggt nära 200 meter av vägen.

tisdag, mars 22, 2011

Demokrati har begärts och ska verkställas

I samband med valet hösten 2010 inkom en mängd rapporter om misstag, feltolkningar av vallagen och tveksamma förfaranden. Det finns ingen anledning att ifrågasätta valsystemets legitimitet, men det finns flera brister som gör att rättssäkerheten inte är tillräckligt god och dessa brister måste rättas till. Det är dags att säkerställa valsystemet och åtgärda bristerna. Det skriver jag tillsammans med Cecilia Wigström (FP) med anledning av omvalet i Västra Götalandsregionen på Newsmill.

Ett historiskt omval till regionfullmäktige närmar sig med stormsteg. Söndagen den 15 maj har närmare en och en halv miljon västsvenskar chansen att lägga sin röst. Vi hoppas att kommunerna i Västsverige tillsammans med Valmyndigheten tar på sig ansvaret att säkerställa valprocesserna så att vi kan få ett rättvist och rättssäkert omval. För om vi inte själva klarar av att genomföra fria och rättvisa val är det dags att öppna gränserna och ta emot internationella valobservatörer. Demokrati har begärts och ska verkställas!

Vill du göra en insats för Folkpartiet i valet? Fyll i formuläret!

fredag, mars 18, 2011

Dags för studentrabatt på kollektivtrafiken!

Nu på morgonen åkte jag med på den spårvagnskampanj som genomförs av Göteborgs förenade studentkårer som har syftet att införa studentrabatt inom kollektivtrafiken. Det är en kampanj som vi från Alliansen stödjer helhjärtat och vi vill införa en studentrabatt. Det är svårt att försvara att nära 10 000 studenter behöver betala mer än sina kurskamrater som är under 26 år. Att studera vidare är något ska uppmuntras oavsett var i livet man befinner sig.

Andra studentstäder runt om i landet har redan inför rabatter och Folkpartiet har sedan flera år drivit frågan. För Göteborg innebär det en konkurrensfördel när blivande studenter ska välja lärosäte samtidigt som det kan bidra till att öka resandet med spårvagnar, bussar och båtar. Dessutom underlättar det i studenternas plånbok.
SSCO bloggar om förslaget.

I nyhetsflödet: SR, GPTV, SR 2,

Hade sällskap ombord tillsammans med Kristina Tharing (M) och Hampus Magnusson (M)

onsdag, mars 16, 2011

Vem ska laga maten?

Jöran Fagerlund (V) föreslår att skolor och förskolor ska erbjuda hämtmat för att ge småbarnsfamiljer mer tid tillsammans. Föräldrar ska i samband med hämtning av sina barn kunna köpa med sig middagsmat hem till ett rimligt pris, ca 30 kr per portion. Fin tanke, det är bara det att det är olagligt!

Kommunens uppgift är primärt att ge offentlig service till invånarna, t.ex. barn- och äldreomsorg, och för dessa ändamål ta ut en kommunalskatt av medborgarna. I kommunens uppdrag ingår inte att se till att medborgarna äter middag. Det är heller inte kommunens uppgift att tillaga Göteborgarnas middagsmåltider för att se till att de äter ekologiskt och näringsriktigt...

I en marknadsekonomi finns företag som erbjuder varor och tjänster, som exempelvis livsmedel och restauranger, i fri konkurrens. Ett kommunalt system för hämtmat till självkostnadspris strider både mot kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. Endast undantagsvis ska en kommun tillhandahålla en vara eller tjänst på den öppna marknaden och dessa undantag regleras i särskilda lagar. Rätten att driva bostadsföretag är ett exempel på ett sådant undantag.

Men visst har Jöran rätt i att det kan vara tufft att få ihop tiden när man är småbarnsförälder. Det var ju delvis därför som alliansregeringen införde RUT-avdraget 2007. Fler och fler väljer att köpa hushållsnära tjänster. Det är framför allt barnfamiljer och pensionärer som köper tjänsterna. Individer i alla olika samhällsgrupper väljer att anlita någon för att utföra t.ex. städning, så att familjen får mer tid att göra annat tillsammans. Branschen har satt tusentals människor i arbete och ökat tryggheten för de som tidigare jobbade svart.

Hemnära service efterfrågas, det är helt sant, några företag har specialicerat sig på hemleverans av matkassar som man kan abbonera på, andra driver pizzeria eller för den delen erbjuder storhandling via nätet med hemtransport. Här finns redan en fungerande marknad, låt den blomstra!

Fler bloggar: Fetsmart, Jöran Fagerlund,

måndag, mars 14, 2011

Lyft integrationsfrågorna!

Forskning och internationella erfarenheter visar att arbete, goda språkkunskaper och relevant utbildning är nycklar till en lyckad integration. Sedan Alliansens maktskifte 2006 har fokus flyttats från bidrag till arbete. Mottagandet har förändrats och nyanlända blir inte längre bara ett nummer på socialförvaltningen utan en viktig del av arbetskraften. Omhändertagandementaliteten har gått före eget ansvar. Nu inriktar sig politiken på att se vad människor kan bidra med i stället för vilket bidragssystem man ska hamna i.

Vi menar att det är dags att lyfta upp integrationsfrågorna på den politiska dagordningen och ta fram en offensiv integrationsstrategi för Göteborg och samla arbetet direkt under kommunstyrelsen i en politisk styrgrupp. Detta till skillnad från majoriteten som vill flytta debatten om den segregerade staden till ett råd som ska återkomma med en utvärdering lagom till valet 2014. Det skriver jag på GP debatt i dag tillsammans med Hampus Magnusson.

I nyhetsflödet: SR,

söndag, mars 13, 2011

Säkerställ valprocessen

På onsdag kommer kommunstyrelsen besluta om att ge Valnämnden rätt att använda eget kapital samt skjuta till extra medel för att kunna genomföra omvalet till regionfullmäktige som äger rum den 15 maj. Det är bra att det tillförs mer resurser – men mer måste till för att säkerställa valprocessen. För i samband med valet i höstas slogs det rekord i antal klagomål. Tyvärr kan listan över fel göras väldigt lång.

Röster tappades bort, budröstning manipulerades och vallagens kvalitetskrav tillämpades inte. I vallokalerna var det oordning och familjeröstning upptäcktes och det fanns flera fall av bristande kontroll av legitimationer. En annan allvarlig brist var att förtidsröstningen hade för få utsedda röstmottagare. Tidvis var det endast en person som hade hand om hela valförrättningen i respektive förtidsröstningslokal och vallokaler öppnades för sent.

Att genomföra val är en omfattande och komplicerad process. Utan lämpliga lokaler och mer personal som är ordentligt utbildad, skadas valens demokratiska legitimitet. Vi har lagt ett förslag som ska behandlas samtidigt och som enkelt går ut på att Valnämnden i Göteborg får i uppgift att säkerställa valprocessen.

Daniel Andersson, FP-kandidat till regionfullmäktige, bloggar också om att stärka valprocessen.