tisdag, mars 29, 2011

Göteborgs elever allt sämre på matematik

På förmiddagen presenterade SKL sin senaste rapport, Öppna jämförelser, som i år har fokus på matematik. Andelen elever som uppnått minst godkänt i matematik i årskurs 9 i Göteborg sjunker - så även stadens ranking. Göteborg hittas nu på 139:e plats långt efter Stockholm. Det är en allvarlig trend som fortsätter åt fel håll och som vi inte kan vara nöjda med. Det behöver sättas in ett flertal insatser för att både lyfta intresset för ämnet men också förbättra undervisningen. Samtidigt visar flera undersökningar att även högpresterande elever blir sämre, vi måste utmana och vi måste stimulera. Vi vill mer.

Nu behövs ett närmare samarbete med Nationellt centrum för matematik i Göteborg och vi behöver säkerställa att lärarna som undervisar i matematik är behöriga, allt för många lärare kvackar i ämnen de inte är behöriga i. Förhoppningsvis kommer insatserna av regeringens läsa-skriva-räkna satsning fått effekt bland våra yngre barn - en första indikation på det får vi när de nationella proven i år tre är klara.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar