onsdag, mars 16, 2011

Vem ska laga maten?

Jöran Fagerlund (V) föreslår att skolor och förskolor ska erbjuda hämtmat för att ge småbarnsfamiljer mer tid tillsammans. Föräldrar ska i samband med hämtning av sina barn kunna köpa med sig middagsmat hem till ett rimligt pris, ca 30 kr per portion. Fin tanke, det är bara det att det är olagligt!

Kommunens uppgift är primärt att ge offentlig service till invånarna, t.ex. barn- och äldreomsorg, och för dessa ändamål ta ut en kommunalskatt av medborgarna. I kommunens uppdrag ingår inte att se till att medborgarna äter middag. Det är heller inte kommunens uppgift att tillaga Göteborgarnas middagsmåltider för att se till att de äter ekologiskt och näringsriktigt...

I en marknadsekonomi finns företag som erbjuder varor och tjänster, som exempelvis livsmedel och restauranger, i fri konkurrens. Ett kommunalt system för hämtmat till självkostnadspris strider både mot kommunallagen och konkurrenslagstiftningen. Endast undantagsvis ska en kommun tillhandahålla en vara eller tjänst på den öppna marknaden och dessa undantag regleras i särskilda lagar. Rätten att driva bostadsföretag är ett exempel på ett sådant undantag.

Men visst har Jöran rätt i att det kan vara tufft att få ihop tiden när man är småbarnsförälder. Det var ju delvis därför som alliansregeringen införde RUT-avdraget 2007. Fler och fler väljer att köpa hushållsnära tjänster. Det är framför allt barnfamiljer och pensionärer som köper tjänsterna. Individer i alla olika samhällsgrupper väljer att anlita någon för att utföra t.ex. städning, så att familjen får mer tid att göra annat tillsammans. Branschen har satt tusentals människor i arbete och ökat tryggheten för de som tidigare jobbade svart.

Hemnära service efterfrågas, det är helt sant, några företag har specialicerat sig på hemleverans av matkassar som man kan abbonera på, andra driver pizzeria eller för den delen erbjuder storhandling via nätet med hemtransport. Här finns redan en fungerande marknad, låt den blomstra!

Fler bloggar: Fetsmart, Jöran Fagerlund,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar