torsdag, mars 29, 2012

Inför ett fjärde år på teknikprogrammet

På utbildningsnämndens senaste sammanträde föreslog Folkpartiet tillsammans med Moderaterna att Göteborgs stad ska ansöka om att få starta ett fjärde år på Teknikprogrammet. Det gjorde vi för fyra år sedan och då röstade den rödgröna majoriteten nej till förslaget. Nu hoppas vi att S, MP och V tänker om. Förslaget ligger bordlagt till nästa möte.

För om Göteborg och Sverige ska vara en framgångsrik industrination på 2000-talet måste vi förse industrin med duktiga ingenjörer. Uppskattningar som har gjorts visar att drygt 10 000 till 18 000 ingenjörer kommer att saknas år 2020. Framför allt handlar det om tekniskt utbildade chefer på verkstadsgolvet. Deras uppgifter kräver kvalificerad teknisk kunskap, men ingen högskoleexamen.

Det pågår nu en försöksverksamhet på Teknikprogrammet och utbildningen finns i dag på 20 orter i landet, dock inte inom Göteborgsregionen. Vi menar att ett fjärde år på Teknikprogrammet skulle ge våra elever möjligheter till en bra yrkesutbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Extra året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att senare klara av en civilingenjörsutbildning. Det är dags att återinföra en gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg!

måndag, mars 19, 2012

Planmonopolet och ansvaret för bostadsbristen

HSB, en medlemsägd kooperativ organsation för bostadsbyggande och förvaltande, presenterade i början av mars ett bostadsbyggindex*, en lista över de bästa kommunerna - ur ett bostadsbyggperspektiv.
Topp tre på listan är alliansstyrda kommuner. Av 70 kommuner hamnar Göteborg på 47e plats. Detta i kontrast till de rödgrönas debattartikel idag i GP  Av topp 25-kommunerna styrs en majoritet av allianspartier.


Kommunerna har med sitt planmonopol en särställning och en nyckelroll i bostadsbyggandet.


1. Helsingborg (alliansen)
2. Täby (alliansen)
3. Höganäs (alliansen)
...
15. Stockholm (alliansen)
...
47. Göteborg (rödgrön)
HSB skriver "För att uppmuntra kommunerna att aktivt motarbeta bostadsbristen har HSB tagit fram ett bostadsindex där fyra parametrar med relevans för bostadsmarknaden vägs samman. HSB lanserar idag (8 mars) ett nytt bostadsindex där Helsingborg och Täby hamnar i topp i första mätningen. Kommunerna har brist på bostadsmarknaden i dagsläget, men har ett högt planerat byggande och har varit relativt bra på att få 2011 års planer för byggandet påbörjade."
*I indexet fördelas poäng baserat på planerat byggande, påbörjande av tidigare byggplaner, bostadssituationen för unga och riktlinjer för bostadsförsörjning.

torsdag, mars 15, 2012

Unga ska ha jobb!

Under decennier har Sverige haft högre ungdomsarbetslöshet än flera jämförbara länder i Europa. Arbetsförmedlingens statistik från januari 2012 visar att det fanns 4 467 ungdomar i Göteborg som är öppet arbetslösa och sökande i program med aktivitetsstöd. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Ann Catrine Fogelgren och Adam Cwejman.

Vi menar att det är bättre att en 19-åring får jobb, med något lägre lön, än att 19-åringar ska behöva gå arbetslösa med socialbidrag. Göteborgs stad är den största arbetsgivaren i kommunen och vi menar att det är rimligt att staden gör allt för att ge ungdomar ett riktigt jobb och fäste på arbetsmarknaden. Det offentliga behöver ta sitt ansvar genom att skapa riktiga jobb – i stället för dyra projekt.

Därför har Folkpartiet lagt förslag om att se över möjligheten att inför särskilda ungdomsavtal i Göteborg, där lönen ska vara minst 75 procent av lägstalönerna i avtalen. Det blir en låg lön för den unga personen, men avtalet ska vara tidsbegränsat och innebär att unga personer som i dag är arbetslösa får in en fot på arbetsmarknaden.

onsdag, mars 07, 2012

Se till mig som liten är…

I två motioner (nr 1 och nr 2) till fullmäktige har vi i Folkpartiet lagt flera förslag för att stärka och förbättra familjehemsplacerade barns rättigheter och vardag i Göteborg.

Under flera år har vi kunnat se i Stadsrevisionens återkommande rapporter att redan utsatta barn drabbas och glöms bort. På kommunstyrelsen i dag redogjorde revisionen för sin årliga granskning och åter riktas kritik mot en stadsdel (SDN Askim-Frölunda-Högsbo) som brister i sitt arbete med placerade barn. Vi har en skyldighet att noga följa den vård placerade barn får. Tyvärr fortsätter bristerna.

I januari debatterades en av våra motioner och då sa Dario Espiga (S) att ”skulle det visa sig att vi inte har lyckats med detta när det är implementerat i alla stadsdelar - då får vi naturligtvis reagera och hantera det!” Mir Dusim (MP) som älskade förslaget, men röstade emot, menade att ”Om vi inte har det överallt i Göteborg om ett år, då är jag redo att gå till skampålen och säga: Vi gjorde fel. Jag tror inte att det kommer att gå så långt.”

Förvaltningarna menade i sina remissvar att det är en svårighet att bygga upp stödet lokalt i stadsdelarna. Därför såg dem med glädje att det kanske skulle tas fram riktlinjer kring hur de placerade barnen följs upp. S, MP och V röstade som sagt mot förslaget.

För oss är det glasklart, vi behöver inte vänta, frågan behöver hanteras nu. Vi behöver få systematiska rutiner och kontrollsystem för att på ett tidigt stadium förebygga risk för vanvård och ge dessa barn det stöd som behövs. Utsatta barn ska vara trygga i våra händer.

fredag, mars 02, 2012

255 barn väntar på en förskoleplats

I dag tog jag del av den senaste förskolestatistiken. Den visar att 772 barn har väntat i mer än fyra månader. Av dessa har 517 barn erbjudits plats men tackat nej. Det innebär att det finns 255 som har väntat i mer än fyra månader och inte fått ett skäligt erbjudande. Endast två av tio stadsdelar lever upp till lagens krav. Det är inte okej eller acceptabelt. Det behövs en ny förskolepolitik.