torsdag, mars 29, 2012

Inför ett fjärde år på teknikprogrammet

På utbildningsnämndens senaste sammanträde föreslog Folkpartiet tillsammans med Moderaterna att Göteborgs stad ska ansöka om att få starta ett fjärde år på Teknikprogrammet. Det gjorde vi för fyra år sedan och då röstade den rödgröna majoriteten nej till förslaget. Nu hoppas vi att S, MP och V tänker om. Förslaget ligger bordlagt till nästa möte.

För om Göteborg och Sverige ska vara en framgångsrik industrination på 2000-talet måste vi förse industrin med duktiga ingenjörer. Uppskattningar som har gjorts visar att drygt 10 000 till 18 000 ingenjörer kommer att saknas år 2020. Framför allt handlar det om tekniskt utbildade chefer på verkstadsgolvet. Deras uppgifter kräver kvalificerad teknisk kunskap, men ingen högskoleexamen.

Det pågår nu en försöksverksamhet på Teknikprogrammet och utbildningen finns i dag på 20 orter i landet, dock inte inom Göteborgsregionen. Vi menar att ett fjärde år på Teknikprogrammet skulle ge våra elever möjligheter till en bra yrkesutbildning som ger mycket stora möjligheter att få ett jobb direkt. Extra året ger också praktiska kunskaper som gör det lättare att senare klara av en civilingenjörsutbildning. Det är dags att återinföra en gymnasieingenjörsutbildning i Göteborg!

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar