tisdag, oktober 30, 2012

Utmärkelsen gick till...Vinnare i kategorin arbetsliv- Eklandia
I samband med konferensen Mötesplats Skola delade jag ut priset Utmärkelsen som i år gick till Ugglums Skola i Partille, Nösnäsgymnasiet i Stenungsund och Eklandia Fastighets AB för sitt samarbete med Brunnsboskolan.

Utmärkelsen delas ut av Skola-arbetslivsrådets som har till uppgift att stärka mötesplatser mellan skola och arbetsplatser för att främja Göteborgsregionens konkurrenskraft och tillväxt.

måndag, oktober 29, 2012

Nystart för skolan i Göteborg!

I söndags inledde Göteborgs-Posten en granskning av skolan i Göteborg med anledning av Skolinspektionens svidande rapporter. Precis som jag säger i dagens tidning så är det dags att tänkt nytt och annorlunda. Skolan i Göteborg behöver en nystart. Vi behöver en skolpolitik som utmanar alla elever oavsett om de behöver extra stöd eller fler utmaningar. Istället för att sänka ambitionerna ska vi ha höga förväntningar och krav på alla elever!

Vi har fantastiska rektorer och lärare. Problemet är att det pedagogiska ledarskapet och pedagogerna inte har de förutsättningar som krävs för att lyckas. Mycket av den kritik som har framförts av inspektionen är inte ny – den har framförts tidigare, både av oss och av Skolverket, utan några större förändringar. Nu lovar Socialdemokraterna bättring (igen) och det är inte heller första gången.

Folkpartiet har år efter år pekat på problemen och krävt att resurserna till skolan ska öronmärkas. Skolan ska inte behöva slåss med andra sektorer i stadsdelarna som har stora behov. Det är även dags att lyfta ansvaret från stadsdelarna och inrätta en central grundskolenämnd – så stärker vi likvärdigheten. Folkpartiet vill att staten tar över huvudmannaskapet för skolan.

Det kommer inte att räcka. I jämförelse med andra kommuner är skolan underfinansierad. Skillnaden mellan Stockholm och Göteborg är cirka 15 200 kronor per elev. Pengar löser inte alla problem, men tusentals kronor mer per elev, skulle göra skillnad.

Vi kommer också att behöva fler lärare i Göteborg. Om vi inte lyckas förändra vårt anseende som skolkommun kommer vi att få det tufft framöver. Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Därför har Folkpartiet som enda parti i fullmäktige avsatt pengar för att höja lärarnas löner. Med det nya läraravtalet har vi alla förutsättningar för att höja yrkets status. Nu gäller det att prioritera.

Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för lärande. Det är alltid elever som har svårast i skolan som förlorar om det är stökigt under lektionerna. Tyvärr är det vardagsmat för många lärare och elever i skolan. Mobbing och kränkningar kan aldrig accepteras. Vi behöver förbättra elevstödet och kvalitetssäkra elevhälsan.

Alla barn har rätt att växa därför behövs tidigt stöd och utmaningar. Vill Göteborg vara en stad med höga ambitioner och ha ett utbildningsväsende i världsklass krävs förändring. Den förändringen vill vi starta. Skolan förtjänar bättre!  

Ta gärna del av Folkpartiets förslag på utbildningsområdet i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4,GP5, GP6, GP7,

fredag, oktober 26, 2012

En rund skyskrapa bör ersätta Gasklockan


Sedan 1993 har Gasklockan varit ur drift och frågan om att riva den välkända siluetten väcktes redan 1999. Rivningslovet hanterades aldrig av Stadsbyggnadskontoret för att det saknades en detaljplan för området. Det gör det fortfarande.

GöteborgEnergi
, som fortfarande äger byggnaden, vill nu upplåta gasklockefastigheten till lagring och uppställning i samband med verkställandet av Västsvenska paketet och byggandet av den nya Älvstaden.  

Vi skulle gärna se att det byggs ett stort bostadshus på samma plats som ersätter dagens siluett med något nyare och modernare. En rund skyskrapa! Kvarteret Gasklockan är väl ett självklart namn på området som kan växa fram kring den nya och redan välkända siluetten.  

I nyhetsflödet: GP, SR,

torsdag, oktober 25, 2012

Alla barn har rätt till skolgång!


I går presenterade regeringen och Miljöpartiet äntligen en överenskommelse om gömda barns rätt att gå i skolan, det är ett efterlängat beslut. Alla barn ska ha rätt att gå i skolan och lära sig att läsa, skriva och räkna.

Överenskommelsen gäller dels barn som finns i landet och som har sökt uppehållstillstånd men fått avslag och dels barn som finns här, men som ännu inte har sökt tillstånd.

Regeringen gör bedömningen att det kan handla om runt 2000 till 3000 barn i Sverige. Några av barnen finns redan i våra klassrum tack vare lärare och rektorer som gjort det möjligt. Men det kan inte vara upp till enskilda eldsjälar att fatta dessa beslut. Därför är överenskommelsen välkommen. Alla barn i Sverige har rätt till kunskap!

onsdag, oktober 24, 2012

Styr & Ställ är en succé – utvidga systemet!Systemet med Styr & Ställ har blivit en succé. Cyklarna som är tillgängliga är uppskattade av både göteborgare och turister. Folkpartiet vill se över möjligheten att hålla igång systemet året runt, med dubbdäck och fortsätta utbyggnaden av stationer och cyklar utöver det som nu planeras.

Vi tror också att det skulle vara attraktivt att bygga fler stationer utanför citykärnan som exempelvis Hisingen, Frölunda eller Kortedala. Där vill vi också testa om el-cyklar kan locka ännu fler att använda Styr & Ställ.

tisdag, oktober 23, 2012

Pröva kammarrättens dom om hemundervisning

I förra veckan beslutade kammarrätten i Göteborg att riva upp både SDN Majorna-Linné och förvaltningsrättens beslut om att inte tillåta hemundervisning för barn som tillhör en konservativ del av en religion. Beslutet från kammarrätten kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Alla barn i Sverige har rätt till skolgång och barnens föräldrar har en skyldighet att se till att deras barn är i skolan. På många håll i världen är rätten att gå i skolan inte alls självklar, än mindre självklart att både flickor och pojkar får den möjligheten.

I den nya skollagen har möjligheterna till hemundervisning skärpts. Numera krävs, synnerliga skäl, för att hemundervisning ska erbjudas. Därför är det väldigt olyckligt att kammarrätten nu bedömer att religion kan vara en anledning till att hålla familjens barn hemma isolerade från omgivningen och samhället i övrigt.

Även Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till utbildning och i konventionen kan vi läsa att ”Undervisningen bör förbereda barnet för ­livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, ­tolerans och vänskap mellan ­folken.” Barn har inte bara rätt till sin skolgång – vi ska också säkerställa att alla barn får tillgång till skolgång. Vi kan därför inte tillåta att föräldrar håller barn borta från skolundervisningen av religiösa skäl.

Folkpartiet anser att domen ska överklagas och att frågan ska prövas i
Högsta förvaltningsrätten. Annars riskerar vissa elever, ofta flickor, att hållas hemma från skolan i religionens namn. Det är inte acceptabelt!

Lotta Edholm bloggar om ärendet och SvD skriver om beslutet.

Uppdatering 26/10. I dag skriver GT:s ledare om fallet.

fredag, oktober 12, 2012

Nu är det lärarnas tur!

I veckan krävde vi att det nya läraravtalet ska finansieras centralt och att de lokala skolbudgetarna ska fredas. Annars är risken uppenbar att det nya avtalet kommer att finansieras genom besparingar. Avtalet mellan SKL och lärarfacken möjliggör ett långsiktigt arbete för Göteborgs stad att lyfta läraryrkets status och lärarnas löner. Avtalet kräver att vi arbetar strategiskt och långsikt med att förbättra villkoren för stadens lärare. Det ansvaret ska Göteborgs stad ta.

Under flera decennier har lärarnas löneutveckling halkat efter andra jämförbara yrkesgrupper och det har skett med många politikers goda minne. Det nya avtalet som innebär löneökningar på 4,2 procent ligger under den budgeterade lönekompensationen för 2012 och 2013. Därför menar vi att avtalet ska finansieras centralt och att det tillförs nya pengar för att finansiera lönelyftet. Annars tvingas stadsdelsnämnder och fackförvaltningar att spara på andra verksamheter eller kvaliteten i klassrummen. Det är inte okej.
Det är viktigt att se till att det nya avtalet inte blir ett tak – utan ett golv. En väg att underlätta den utvecklingen är att inrätta karriärtjänster inom yrket, en satsning som regeringen nyligen presenterade. Genom att inrätta förstelärartjänster och lektorat i Göteborg kan lönen höjas med 5 000 kronor per månad för en förstelärare och 10 000 kronor per månad för en lektor. Det ger möjligheten för bra lärare att göra karriär i yrket och därmed förbättra undervisningen.

Lärarnas lönehöjningar ska inte stå tillbaka för att budgeten ska gå ihop lokalt eller konkurrera med andra behov. Nu är det lärarnas tur!

Jag skriver mer om kravet på central finansiering på GT debatt och GP debatt.

tisdag, oktober 09, 2012

Elevhälsan kritiseras av Stadsrevisionen

Stadsrevisionen riktar kritik mot elevhälsan efter en granskning i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby och Östra Göteborg. Revisionen menar att det saknas tydliga rutiner för elever som utreds för särskilt stöd. Det saknas strukturer för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, dokumentationen är bristfällig och arbetet följs inte upp systematiskt!

Redan förra året riktade jag kritik mot Socialdemokraterna i fullmäktige eftersom vi redan då fått rapporter om att den nya regelverket inte följdes och att likvärdigheten var satt ur spel. Jag krävde då att få en uppföljning, den fick vi aldrig. Robert Hammarstrand (S) menade i debatten att "vi kan falla tillbaks på en väldigt tydlig budgetskrivning från majoritetens sida". Budgeten har verkligen gjort susen och är ännu ett tecken på att ansvaret för grundskolan behöver lyftas från stadsdelarna. Däremot visste vi att revisionen skulle granska den nya elevhälsan. Nu när revisionen presenterar sin granskning "Vi arbetar fortfarande främst med akututryckningar" är det faktiskt tråkigt att konstatera att vår kritik stämde. 
En fungerande elevhälsa är avgörande för att eleverna ska må bättre och nå bättre resultat i skolan. Nu krävs snabba insatser och åtgärder. Sen kanske majoriteten ska lyssna lite oftare på oppositionen eller ännu bättre - ta semester efter valet 2014.