fredag, oktober 12, 2012

Nu är det lärarnas tur!

I veckan krävde vi att det nya läraravtalet ska finansieras centralt och att de lokala skolbudgetarna ska fredas. Annars är risken uppenbar att det nya avtalet kommer att finansieras genom besparingar. Avtalet mellan SKL och lärarfacken möjliggör ett långsiktigt arbete för Göteborgs stad att lyfta läraryrkets status och lärarnas löner. Avtalet kräver att vi arbetar strategiskt och långsikt med att förbättra villkoren för stadens lärare. Det ansvaret ska Göteborgs stad ta.

Under flera decennier har lärarnas löneutveckling halkat efter andra jämförbara yrkesgrupper och det har skett med många politikers goda minne. Det nya avtalet som innebär löneökningar på 4,2 procent ligger under den budgeterade lönekompensationen för 2012 och 2013. Därför menar vi att avtalet ska finansieras centralt och att det tillförs nya pengar för att finansiera lönelyftet. Annars tvingas stadsdelsnämnder och fackförvaltningar att spara på andra verksamheter eller kvaliteten i klassrummen. Det är inte okej.
Det är viktigt att se till att det nya avtalet inte blir ett tak – utan ett golv. En väg att underlätta den utvecklingen är att inrätta karriärtjänster inom yrket, en satsning som regeringen nyligen presenterade. Genom att inrätta förstelärartjänster och lektorat i Göteborg kan lönen höjas med 5 000 kronor per månad för en förstelärare och 10 000 kronor per månad för en lektor. Det ger möjligheten för bra lärare att göra karriär i yrket och därmed förbättra undervisningen.

Lärarnas lönehöjningar ska inte stå tillbaka för att budgeten ska gå ihop lokalt eller konkurrera med andra behov. Nu är det lärarnas tur!

Jag skriver mer om kravet på central finansiering på GT debatt och GP debatt.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar