måndag, oktober 29, 2012

Nystart för skolan i Göteborg!

I söndags inledde Göteborgs-Posten en granskning av skolan i Göteborg med anledning av Skolinspektionens svidande rapporter. Precis som jag säger i dagens tidning så är det dags att tänkt nytt och annorlunda. Skolan i Göteborg behöver en nystart. Vi behöver en skolpolitik som utmanar alla elever oavsett om de behöver extra stöd eller fler utmaningar. Istället för att sänka ambitionerna ska vi ha höga förväntningar och krav på alla elever!

Vi har fantastiska rektorer och lärare. Problemet är att det pedagogiska ledarskapet och pedagogerna inte har de förutsättningar som krävs för att lyckas. Mycket av den kritik som har framförts av inspektionen är inte ny – den har framförts tidigare, både av oss och av Skolverket, utan några större förändringar. Nu lovar Socialdemokraterna bättring (igen) och det är inte heller första gången.

Folkpartiet har år efter år pekat på problemen och krävt att resurserna till skolan ska öronmärkas. Skolan ska inte behöva slåss med andra sektorer i stadsdelarna som har stora behov. Det är även dags att lyfta ansvaret från stadsdelarna och inrätta en central grundskolenämnd – så stärker vi likvärdigheten. Folkpartiet vill att staten tar över huvudmannaskapet för skolan.

Det kommer inte att räcka. I jämförelse med andra kommuner är skolan underfinansierad. Skillnaden mellan Stockholm och Göteborg är cirka 15 200 kronor per elev. Pengar löser inte alla problem, men tusentals kronor mer per elev, skulle göra skillnad.

Vi kommer också att behöva fler lärare i Göteborg. Om vi inte lyckas förändra vårt anseende som skolkommun kommer vi att få det tufft framöver. Ingen annan faktor är så viktig för skolans kvalitet som en kompetent och engagerad lärarkår. Därför har Folkpartiet som enda parti i fullmäktige avsatt pengar för att höja lärarnas löner. Med det nya läraravtalet har vi alla förutsättningar för att höja yrkets status. Nu gäller det att prioritera.

Trygghet och studiero i skolan är en förutsättning för lärande. Det är alltid elever som har svårast i skolan som förlorar om det är stökigt under lektionerna. Tyvärr är det vardagsmat för många lärare och elever i skolan. Mobbing och kränkningar kan aldrig accepteras. Vi behöver förbättra elevstödet och kvalitetssäkra elevhälsan.

Alla barn har rätt att växa därför behövs tidigt stöd och utmaningar. Vill Göteborg vara en stad med höga ambitioner och ha ett utbildningsväsende i världsklass krävs förändring. Den förändringen vill vi starta. Skolan förtjänar bättre!  

Ta gärna del av Folkpartiets förslag på utbildningsområdet i Göteborg.

I nyhetsflödet: GP1, GP2, GP3, GP4,GP5, GP6, GP7,

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar