tisdag, oktober 09, 2012

Elevhälsan kritiseras av Stadsrevisionen

Stadsrevisionen riktar kritik mot elevhälsan efter en granskning i stadsdelarna Askim-Frölunda-Högsbo, Lundby och Östra Göteborg. Revisionen menar att det saknas tydliga rutiner för elever som utreds för särskilt stöd. Det saknas strukturer för elevhälsans förebyggande och hälsofrämjande arbete, dokumentationen är bristfällig och arbetet följs inte upp systematiskt!

Redan förra året riktade jag kritik mot Socialdemokraterna i fullmäktige eftersom vi redan då fått rapporter om att den nya regelverket inte följdes och att likvärdigheten var satt ur spel. Jag krävde då att få en uppföljning, den fick vi aldrig. Robert Hammarstrand (S) menade i debatten att "vi kan falla tillbaks på en väldigt tydlig budgetskrivning från majoritetens sida". Budgeten har verkligen gjort susen och är ännu ett tecken på att ansvaret för grundskolan behöver lyftas från stadsdelarna. Däremot visste vi att revisionen skulle granska den nya elevhälsan. Nu när revisionen presenterar sin granskning "Vi arbetar fortfarande främst med akututryckningar" är det faktiskt tråkigt att konstatera att vår kritik stämde. 
En fungerande elevhälsa är avgörande för att eleverna ska må bättre och nå bättre resultat i skolan. Nu krävs snabba insatser och åtgärder. Sen kanske majoriteten ska lyssna lite oftare på oppositionen eller ännu bättre - ta semester efter valet 2014.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar