tisdag, oktober 23, 2012

Pröva kammarrättens dom om hemundervisning

I förra veckan beslutade kammarrätten i Göteborg att riva upp både SDN Majorna-Linné och förvaltningsrättens beslut om att inte tillåta hemundervisning för barn som tillhör en konservativ del av en religion. Beslutet från kammarrätten kan få mycket allvarliga konsekvenser.
Alla barn i Sverige har rätt till skolgång och barnens föräldrar har en skyldighet att se till att deras barn är i skolan. På många håll i världen är rätten att gå i skolan inte alls självklar, än mindre självklart att både flickor och pojkar får den möjligheten.

I den nya skollagen har möjligheterna till hemundervisning skärpts. Numera krävs, synnerliga skäl, för att hemundervisning ska erbjudas. Därför är det väldigt olyckligt att kammarrätten nu bedömer att religion kan vara en anledning till att hålla familjens barn hemma isolerade från omgivningen och samhället i övrigt.

Även Barnkonventionen slår fast att alla barn har rätt till utbildning och i konventionen kan vi läsa att ”Undervisningen bör förbereda barnet för ­livet, utveckla respekt för mänskliga rättigheter och fostra i en anda av förståelse, fred, ­tolerans och vänskap mellan ­folken.” Barn har inte bara rätt till sin skolgång – vi ska också säkerställa att alla barn får tillgång till skolgång. Vi kan därför inte tillåta att föräldrar håller barn borta från skolundervisningen av religiösa skäl.

Folkpartiet anser att domen ska överklagas och att frågan ska prövas i
Högsta förvaltningsrätten. Annars riskerar vissa elever, ofta flickor, att hållas hemma från skolan i religionens namn. Det är inte acceptabelt!

Lotta Edholm bloggar om ärendet och SvD skriver om beslutet.

Uppdatering 26/10. I dag skriver GT:s ledare om fallet.

5 kommentarer:

 1. Bra!!
  Alla ungar har rätt till skolgång.
  /M

  SvaraRadera
 2. Tänk vad man kan vrida på begrepp om man tillåts... Jag undrar om ordet skolgång betyder "att gå till en skolbyggnad och få sitta i ett klassrum med flera stökiga ungar och kanske få chans att någon gång lära sig något", eller betyder det "att få utbildning"? Varför skall man hålla alla ungar i skolan (som brister i resurser och tillsyn) i sekularismens namn?

  SvaraRadera
 3. Skrämmande, vad ska det vara bra för? men att "bara" vrida på begrepp att dölja vad människan vet, för att det inte passar en viss del av religion? 800 år varade medeltiden pg a att "bara" kyrkan skulle ha "rätt" kunskap. jag hoppas och önskar att fria ordet får förbli fritt, men inte till detta pris.

  SvaraRadera
 4. Sveriges skolform är förlegad och följer inte med utvecklingen internationellt. Hemundervisning är en internationellt sett växande och framgångsrik undervisningsform. Svenskar som av olika pedagogiska eller andra skäl väljer att hemundervisa idag jagas ut ur landet, exempelvis till våra nordiska grannländer vilka har en mer öppen skolpolitik; undervisningsplikt istället för skolplikt.

  SvaraRadera
 5. Hej Helene,

  Jag fick nyligen nys om det här fallet och ditt engagemang i frågan när jag läste om det i metro och kände att jag ville göra ett inlägg i debatten. Jag har läst runt litet på bloggen och vill till att börja med ge dig en eloge för ditt starka ställningstagande för barns rättigheter och det arbete du gör för att värna om att alla barn ska ges möjlighet till fullgod undervisning anpassat efter barnets specifika behov och förmågor i en miljö fri från våld och mobbning. Jag blir därför också litet ställd över att du verkar vara en så ivrig motståndare till hemundervisning?

  Jag kan helt instämma i argumentet att inga barn bör hållas isolerade i hemmet eller på annat sätt få sina grundläggande mänskliga rättigheter kränkta på grund av föräldrarnas ideologiska värderingar, men detta är väl knappast heller tanken bakom hemundervisning och bevisligen inte heller något vi kan undvika genom obligatorisk skolgång? Vi är vid det här laget smärtsamt medvetna om att kränkningar och övergrepp mot barn sker så väl i skolan som i hemmet, helt oavhängigt av barnets skolform, och vi arbetar därför i Sverige ständigt med att uppdatera lagstiftning och i övrigt anpassa samhället för att stärka barnens skydd.

  Jag utgår från att ett av skälen till att du förordar obligatorisk skolgång framför hemundervisning är att man på detta sätt (genom skolpersonalens observationer) får en ökad insyn i barnets liv och däför ges en möjlighet att uppmärksamma missförhållanden i hemmet som annars kunnat gå oupptäckta? Detta är ett klart giltigt skäl, men om vi istället för att förbjuda hemundervisning bedrev den under kontrollerade former med insyn från relevant myndighet skulle detta helt ersätta den insynsroll som skolan idag har. Att i lagstiftning förbjuda hemundervisning för att motverka risken av att ett barn kan fara illa i hemmet blir därför ungefär lika verksamt som att stänga skolorna för att motverka den mobbning och det våld som förekommer i skolan.

  Det vi återkommer till varje gång denna fråga diskuteras är att det faktiskt inte finns några stuider som har visat att barn som undervisas i hemmet skulle fara illa i högre grad än barn som får undervisning i skola, och inte heller några belägg för påståenden om att barnet skulle utvecklas sämre socialt eller kunskapsmässigt. Tvärtom pekar en överväldigande majoritet av de studier som gjorts på att barn som undervisas i hemmet får en högre social kompetens och bättre betygsgenomsnitt än barn som undervisats i skola, varför det blir svårt att förstå orsaken till det motstånd mot undervisningsformen som finns i Sverige.

  Det är möjligt att jag helt har missförstått på vilka argument du baserar ditt motstånd mot hemundervisning? Då får du gärna rätta mig på den punkten.

  Jag utläser från din blogg att du är en ivrig förespråkare för individanpassad undervisning och tror starkt på barns (och vuxna människors) rätt att utvecklas som självständiga fria individer i ett öppet och demokratiskt samhälle. Ett direkt citat från artikeln i metro (vilket i och för sig kan betyda att du blivit felciterad) lyder: "Barn och ungdomar ska ha rätt att forma sina egna liv". Hur väl rimmar det med att förbjuda en undervisningsform som i minst lika hög grad som skolundervisning ger barnen dessa möjligheter?

  Vänlig hälsning,
  /Linus

  SvaraRadera