måndag, augusti 31, 2009

Skolk är dyrt!

Skolverket driver sedan 2006 en nationell satsning på samverkan och i dagarna presenterades den första sammanställningen av erfarenheter från lokala samverkansprojekt runt om i landet. Verket har också låtit nationalekonomer räkna ut vad det kostar att inte arbeta förebyggande med exempelvis skolkare. Prislappen blir i genomsnitt 12 till 15 miljoner kronor per borttappad elev!

Det är glädjande att Skolverket nu konstaterar att tidiga insatser - och samverkan -krävs för att dels ge stöd för de elever som är på glid och dels att insatserna är en väldigt bra affär på lång sikt. En djupare analys av de samhällsekonomiska effekterna kommer i december, den väntar jag redan på.

I fullmäktige har Mikael Janson och jag motionerat om att ta fram modeller för att bättra kunna värdera olika insatser för unga i riskzon eller på glid ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tyvärr var det något som den styrande majoriteten inte ville ha.

I Utbildningsnämnden har vi lagt flera förslag för att komma tillrätta med den omfattande frånvaron vi har på våra gymnasieskolor, några är genomförda andra återstår. Exempelvis får föräldrar till omyndiga elever nu SMS när deras ungdomar är frånvarande, de har också möjligheten att följa närvaron på skolplatsen.se. Vi har även lagt förslag om att skriva in olovlig frånvaro i terminsbetygen, men ännu inte fått majoritet för detta. Vi menar att det skulle vara en tydlig signal till eleverna att de ska finnas på plats och att vi inte accepterar skolk i Göteborg. Det är en förutsättning om eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen att de faktiskt går på sina lektioner.

Skolk är en del i ett destruktivt beteende som kan tyda på att det finns andra och kanske större problem i ungdomarnas liv. Vi behöver fortfarande i Göteborg fler möjligheter att kunna sätta fingret på ett allvarligt problem och ge hjälp i tid. Annars blir det precis som Skolverkets siffror tydligt pekar på; det blir väldigt dyrt. Miljonerna skulle vi istället kunna lägga på förebyggande insatser om socialdemokraterna bara ville.

Intressant?
Skolk, Skolverket
Länkar till artiklar;
Skolverket GP SVD TV4 Nyhetskanalen

torsdag, augusti 27, 2009

Omvandla tomma kontor till bostäder!

Stadshusalliansen i Göteborg vill inventera stadens fastighetsbestånd. Målet är att skapa nya bostäder. På sammanträdet med kommunstyrelsen den 2 september finns vårt förslag att Stadskansliet ska få uppdraget att undersöka vad som kan omvandlas till bostäder i kommunens vakanta lokalutbud. Poängen är att hitta lokaler som går relativt snabbt och enkelt att omvandla. Vi behöver också vara kreativa och se till att få fram fler studentlägenheter eller studentrum. Göra om delar av äldreboende kanske?

I vårt pressmeddelande säger vi:
– Det är sannolikt att det finns mycket kontorsytor i före detta villor och flerbostadshus som skulle kunna omvandlas till bostäder igen för rimliga kostnader. Det skulle innebära ett oplanerat tillskott av bostäder vilket naturligtvis är positivt, säger Jan Hallberg (M).

– Vi lägger uppdraget eftersom det är brist på bostäder och många kontorslokaler står outhyrda. Vakansen av kontorslokaler överstiger snart 10 procent, samtidigt som arbetslösheten stiger. Omvandlingar av lokaler skulle också skapa jobbtillfällen och byggkostnaderna kan bli betydligt lägre än vad de hade varit under en högkonjunktur, säger Helene Odenjung (FP)

– Det finns även ett utbrett behov av renoveringar i stadens fastighetsbestånd. Detta, tillsammans med vakanta kontor, skapar förutsättningar för omvandling. Vi hoppas att detta kan leda till fler bostäder med mycket konkurrenskraftiga priser, avslutar Carina Liljesand (KD).

Göteborg har kontorslokaler på en yta som motsvarar 4,9 miljoner kvm. I normalläge varierar vakansen på mellan 6 – 7 procent. Nu är den 10 procent och beräknas öka. Samtidigt sökte 84 000 personer bostad i Göteborg förra året och bara en av tio fick en lägenhet, enligt en rapport från Hyresgästföreningen.
------------
intressant?
bostäder, studentbostäder, kontorisering

tisdag, augusti 18, 2009

25-30 miljarder till infrastruktur i Göteborgspaket!

Idag kallades vi (politiker i Västsverige) till möte med Banverket och Vägverket för en information om infrastrukturpaketet för Göteborg och Västsverige.

Paketet innehåller mer än vi vågat hoppas på!
Både Västlänken och Marieholmstunneln! Plus satsningar på kollektivtrafikomställning, en ny Göta Älvbro (som vi egentligen skulle betala själva i Göteborg) och anslutningar kring Marieholmstunneln. Dessutom förbättringar av framkomlighet, miljö och trafiksäkerhet. Äntligen!

Göteborg och Västsverige har under lång tid varit kraftigt missgynnade av tidigare regeringar och infrastruktursatsningar. Därför har arbetet med den nya propositionen och infrastruktuplanen varit befriande nytänkande när man tidigt tar med den lokala nivån. Men det ska erkännas att jag inte vågat tro att vi skulle få allt.

Hur ska det finansieras då?
Idén är att införa brukaravgifter för dem som passerar - det måste dock kallas trängselskatt eftersom det är så det heter i Stockholm - och för de intäkter det ger ca 12 miljarder så skjuter staten till lika mycket.

Kia Andreasson (MP) är inte lika glad. Hon vill absolut ha trängselskatt - men inga nya vägar. Har tidigare bloggat om det här. För mig är det lite tvärtom. Jag är egentligen inte alls förtjust i trängselskatt men har ändå under resans gång accepterat någon form av brukaravgifter. Vi har behov av så mycket infrastruktursatsningar i Västsverige att vi får acceptera att vara med att betala för att få satsningarna gjorda. Framförallt snabbare.

GP skriver om nyheten här
Intressant?
Andra som bloggar om infrastruktur, trängselskatt, Västlänken, älvförbindelse