måndag, augusti 31, 2009

Skolk är dyrt!

Skolverket driver sedan 2006 en nationell satsning på samverkan och i dagarna presenterades den första sammanställningen av erfarenheter från lokala samverkansprojekt runt om i landet. Verket har också låtit nationalekonomer räkna ut vad det kostar att inte arbeta förebyggande med exempelvis skolkare. Prislappen blir i genomsnitt 12 till 15 miljoner kronor per borttappad elev!

Det är glädjande att Skolverket nu konstaterar att tidiga insatser - och samverkan -krävs för att dels ge stöd för de elever som är på glid och dels att insatserna är en väldigt bra affär på lång sikt. En djupare analys av de samhällsekonomiska effekterna kommer i december, den väntar jag redan på.

I fullmäktige har Mikael Janson och jag motionerat om att ta fram modeller för att bättra kunna värdera olika insatser för unga i riskzon eller på glid ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Tyvärr var det något som den styrande majoriteten inte ville ha.

I Utbildningsnämnden har vi lagt flera förslag för att komma tillrätta med den omfattande frånvaron vi har på våra gymnasieskolor, några är genomförda andra återstår. Exempelvis får föräldrar till omyndiga elever nu SMS när deras ungdomar är frånvarande, de har också möjligheten att följa närvaron på skolplatsen.se. Vi har även lagt förslag om att skriva in olovlig frånvaro i terminsbetygen, men ännu inte fått majoritet för detta. Vi menar att det skulle vara en tydlig signal till eleverna att de ska finnas på plats och att vi inte accepterar skolk i Göteborg. Det är en förutsättning om eleverna ska tillgodogöra sig undervisningen att de faktiskt går på sina lektioner.

Skolk är en del i ett destruktivt beteende som kan tyda på att det finns andra och kanske större problem i ungdomarnas liv. Vi behöver fortfarande i Göteborg fler möjligheter att kunna sätta fingret på ett allvarligt problem och ge hjälp i tid. Annars blir det precis som Skolverkets siffror tydligt pekar på; det blir väldigt dyrt. Miljonerna skulle vi istället kunna lägga på förebyggande insatser om socialdemokraterna bara ville.

Intressant?
Skolk, Skolverket
Länkar till artiklar;
Skolverket GP SVD TV4 Nyhetskanalen

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar