torsdag, augusti 27, 2009

Omvandla tomma kontor till bostäder!

Stadshusalliansen i Göteborg vill inventera stadens fastighetsbestånd. Målet är att skapa nya bostäder. På sammanträdet med kommunstyrelsen den 2 september finns vårt förslag att Stadskansliet ska få uppdraget att undersöka vad som kan omvandlas till bostäder i kommunens vakanta lokalutbud. Poängen är att hitta lokaler som går relativt snabbt och enkelt att omvandla. Vi behöver också vara kreativa och se till att få fram fler studentlägenheter eller studentrum. Göra om delar av äldreboende kanske?

I vårt pressmeddelande säger vi:
– Det är sannolikt att det finns mycket kontorsytor i före detta villor och flerbostadshus som skulle kunna omvandlas till bostäder igen för rimliga kostnader. Det skulle innebära ett oplanerat tillskott av bostäder vilket naturligtvis är positivt, säger Jan Hallberg (M).

– Vi lägger uppdraget eftersom det är brist på bostäder och många kontorslokaler står outhyrda. Vakansen av kontorslokaler överstiger snart 10 procent, samtidigt som arbetslösheten stiger. Omvandlingar av lokaler skulle också skapa jobbtillfällen och byggkostnaderna kan bli betydligt lägre än vad de hade varit under en högkonjunktur, säger Helene Odenjung (FP)

– Det finns även ett utbrett behov av renoveringar i stadens fastighetsbestånd. Detta, tillsammans med vakanta kontor, skapar förutsättningar för omvandling. Vi hoppas att detta kan leda till fler bostäder med mycket konkurrenskraftiga priser, avslutar Carina Liljesand (KD).

Göteborg har kontorslokaler på en yta som motsvarar 4,9 miljoner kvm. I normalläge varierar vakansen på mellan 6 – 7 procent. Nu är den 10 procent och beräknas öka. Samtidigt sökte 84 000 personer bostad i Göteborg förra året och bara en av tio fick en lägenhet, enligt en rapport från Hyresgästföreningen.
------------
intressant?
bostäder, studentbostäder, kontorisering

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar