lördag, september 18, 2010

Nu är valet ditt!

Under dagen har jag träffat massor av göteborgare och pratat om varför Göteborg behöver maktskifte samt vad Folkpartiet och Alliansen vill driva för politik när vi tar över. Här kommer några sista argument - men imorgon är valet ditt! Tack för alla trevlig samtal.

Alliansen är redo att ta över Göteborg

Det behövs nya idéer för att utveckla Göteborg. Den gamla mygelkulturen ska bort. Göteborg ska åter bli en stad där människor och företag får möjlighet att ta initiativ och förverkliga sina idéer, det skriver jag i dag tillsammans med Jan Hallberg (M), Carina Liljesand (KD) och Anders Flanking (C) på GP Debatt.

Till dig som tänker rösta för ett fortsatt framgångsrikt Sverige. Men önskar något annat för Göteborg.

I måndags var vi ganska många som satte frukostkaffet i vrångstrupen. En SIFO mätning i GP visade att många som tänkte rösta på Alliansen i riksdagsvalet – övervägde att rösta rödgrönt i Göteborg.

Så därför gör nu vi i Göteborgsalliansen ett försök att påverka dig med de argument vi själva upplever väger tyngst. Vi ber dig, ödmjukt, att läsa och reflektera. Om du och någon procent av de som läser GP idag ändrar sig, vaknar du i framtidens Göteborg på måndag.

Socialdemokraterna pratar med stolthet om Göteborg som sitt ”skyltfönster”.Vi andra som bor här undrar vad det är de är så stolta över? De rekordsstora dagisgrupperna? Var femte niondeklassare saknar gymnasiekompetens när de går ur skolan? De lååånga bilköerna? Den enorma kommunala bolagsfloran? Alla byggkranarna som finns i Stockholm och Malmö men saknas i Göteborg? Listan är alldeles för lång och kan bara förklaras med ett styrande parti som suttit för länge och tagit makten för självklar. Vill du ha förändring? Rösta in Alliansen istället.

Jan Hallberg (M)
Helene Odenjung (FP)
Carina Liljesand (KD)
Anders Flanking (C)

PS. Möt GöteborgsAlliansen på Kungsportsplatsen i dag kl 11.00

fredag, september 17, 2010

Är du nöjd med Göteborg?

Är det verkligen viktigt med ett maktskifte i Göteborg? Det korta och enkla svaret är: Ja!
Ett långt maktinnehav är inte bra. Efter 16 år av rödgrönt styre är det dags att Göteborgarna verkligen får chansen att avgöra viktiga saker själva, inte att politiker i olika rödgröna nyanser fattar beslut åt dem. Politiker vet inte bäst.

Men är det så viktigt att byta styre? Det går givetvis inte att jämföra med att "byta" tex kläder bara för att man kan. Demokratin är viktig att försvara. Vart fjärde år kan vi rösta in de personer vi tycker för den bästa politiken för vårt land, vår region och vår stad. Är du inte nöjd ska du tänka till!
  • Det är dags att vända vikande kunskapsresultat i skolan, en skola som möter elever med positiva och höga förväntningar, där stödet sätts in så fort det behövs. En skola som utmanar alla - även den som har lätt i skolan - där arbetsro är en förutsättning och där det råder nolltolerans mot mobbing.
  • Det är dags att bryta utanförskapet, se till att fler lämnar gymnasieskolan med en bra grund för högskolestudier eller yrkesutbildning med sig, inte som idag nära hälften hoppar av. Fler praktikplatser och motprestation införs för socialbidrag för den som är frisk och arbetsför.
  • Att ge alla äldre rätt att bestämma inte bara med vad, utan vem som ska komma hem och hjälpa dem när de behöver. Ut-och gå-garanti, välja-mat-garanti och parboendegaranti. Stötta anhörigvårdare och fler avlastningsplatser.
  • De 16 år långa förskoleköerna ersattes med rekordstora barngrupper...
  • Göteborg leder ligan med kommunala bolag. 137 st.
  • Göteborg halkar efter både Stockholm och Malmö när det gäller företagsklimat och som tillväxtregion
De rödgröna har styrt i Göteborg i 16 år. Är du nöjd med hur det ser ut, så ska du givetvis fortsätta rösta på dem. Är du inte nöjd och stolt med hur det ser ut? Rösta på Alliansen i Göteborg. Gärna på Folkpartiet!

Andra bloggar om:
Alliansen, folkpartiet, förskola, skola, Göteborg
Läs också:
GP GP GP

Vad vill de rödgröna med Göteborg?

Jag tillsammans med Anders Flanking (C), Carina Liljesand (KD)
och Jan Hallberg (M).
Alliansen i Göteborg är enad och har presenterat en gemensam valplattform inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad vänsterminoritet som i olika konstellationer suttit vid makten i Göteborg i 16 år. I dag ställde vi följande frågor till de rödgröna i Göteborg:


1.      Kommer kommunalskatten att höjas?

2.      Kommer ni att bygga fler bostäder i centrala Göteborg?

3.      Vill ni att LOV, lagen om valfrihets system, ska införas?

4.      Vill ni sälja kommunala bolag?

5.      Ska Göteborgs stad etablera ett eget byggbolag?

6.      Ska kvinnor anställda i Göteborgs stad få starta eget?

7.      Inför ni en kommunal bostadskö?

8.      Ska det införas 6 timmars arbetsdag i Göteborg?

9.      Behövs Marieholmstunneln?

10.    Ska göteborgarna få välja förskola och skola?

Miljöstyrningen i Göteborgs stad är otydlig


Miljöpartiet ska göra Göteborg världsbäst på miljö, skriver Kia Andreasson och Valter Mutt på GP Debatt. Med tanke på att Andreasson redan har varit miljökommunalråd i åtta år kan man ju fundera över vad det är som har hindrat henne från att genomföra visionen för länge sedan. Visionen om miljöstaden delar vi, liksom det mesta av det konkreta innehållet i Miljöpartiets artikel. Bevarande av biologisk mångfald, fler naturreservat, fler träd, energieffektivt byggande, utveckling av förnybar energi och grön spetsteknologi är förslag som kunde vara hämtade från Folkpartiets lokala valplattform. Det är när visionen ska bli verklighet som MP har visat sig få problem. Vår slutsats är att visionen om en världsledande miljöstad förverkligas bäst med ett starkt Folkparti i ett alliansstyrt Göteborg. Det skriver jag i dag i en replik tillsammans med Helena Holmberg på GP debatt.

Morgonkampanj på Drottningtorget

I dag på morgonen kampanjade utanför Centralstationen och mötte morgonpigga Göteborgare.

torsdag, september 16, 2010

Tio frågor till de rödgröna i Göteborg


Alliansen är enad och har presenterat en gemensam valplattform inför nästa mandatperiod. Mot oss står en splittrad vänsterminoritet som i olika konstellationer suttit vid makten i Göteborg i 16 år. De saknar helt gemensamma svar inom flera viktiga områden.

Imorgon, fredag den 17 september, kommer därför företrädarna för Alliansen i Göteborg att ställa tio frågor till de rödgröna i staden. Det är tio frågor som väljarna förtjänar att få svar på innan vallokalerna stängs på söndag.

tisdag, september 14, 2010

Debatt om förskolan i TV4

I dag har jag debatterat förskolan och barnomsorgen med Ann Lundgren (S) i TV4 Göteborg. Ann och socialdemokraterna lovar satsningar på förskolan i Göteborg - men hon gör det med pengar som inte finns. Hon gör det med pengar som Mona Sahlin har utlovat. Folkpartiet vill ha förskolelyft.


GP,

5 skäl att rösta på Folkpartiet i Göteborg

Framtiden börjar i klassrummet

Om Göteborg ska stå starkt i framtiden måste arbetet med att förbättra skolan fortsätta. En bra skola öppnar möjligheter för alla oavsett familjebakgrund eller ekonomi. En bra skola lägger grunden för framgångsrika företag och en trygg välfärd. Därför är skolan valets viktigaste fråga. Det är där allting börjar.

En röst på Folkpartiet är en röst på kunskap i skolan, fler lärlingsjobb för unga, integration och valfrihet även för de äldre. Människor kan och vill bestämma själva.

Göteborg behöver maktskifte och en nystart. 16 år av socialdemokratiskt styre med V och MP har satt sina spår. Göteborg kan bli bäst i klassen. Rösta för förändring och det kan du göra fram till och med den 19 september.


1. Maxtak på barngrupperna, tidigare betyg och arbetsro.

Vi vill minska förskolans barngrupper och införa maxtak på 14 barn i småbarnsgrupp och max 18 barn för de lite äldre barnen. Göteborg ska ha en skola i världsklass. För det krävs fokus på kunskap, tidigt stöd till svaga elever som halkat efter samt kunniga och engagerade lärare. Folkpartiet vill öronmärka resurserna genom en skolpeng och införa betyg från årskurs 6.

2. Unga ska ha jobb – fler lärlingar.

Ungdomar som inte orkar med gymnasieskolans teoretiska krav och hoppar av i förtid har svårt att få ett jobb. Fler måste få chansen att gå klart gymnasieskolan och lära sig ett yrke som lärling på en arbetsplats. Fler lärlingar – ger jobb åt unga.

3. Jobbkrav för socialbidrag.

Kommunen ska ställa krav på motprestation för arbetsföra personer som får socialbidrag för att bryta utanförskap och passivt bidragsberoende. Att ställa krav är att bry sig.

4. Rätt att bestämma själv. Även för äldre.

Äldres rättigheter måste stärkas. Att få välja vilken mat man vill ha, att få komma ut i friska luften varje dag men också vem som ska komma hem och hjälpa till borde vara självklarheter i äldreomsorgen. Äldre par ska ha rätt att bo tillsammans hela livet – även när den ene behöver mer vård.

5. Inför en stadsarkitekt.

Göteborg ska växa samman de kommande åren och för det arbetet krävs en stadsarkitekt. Vi vill bygga minst 12 000 bostäder under mandatperioden och låta fler göteborgare äga sin bostad. Vi vill bygga en stad som hänger samman och är tillgänglig för alla - men som ständigt förändras.

Fler bloggar om att rösta på FP: Rosie,

lördag, september 11, 2010

Kampanj vid FP:s valstuga på Järntorget

I dag har jag kampanjat vid valstugan på Järntorget. Det är första gången som FP har en valstuga just där. Det blev flera och bra diskussioner under timmarna jag var där. På bilden syns även Ann Catrine Fogelgren och Kent Wetterskog.

onsdag, september 08, 2010

Göteborg behöver en ny skolpolitik!

Ann Lundgren (S), påstår att eleverna i Angered kommer att få cirka 100 miljoner kronor mindre om resurserna till skolan öronmärks. Hon väljer att inte nämna de stödresurser som ska gå till dem som behöver det. Det är inte första gången som den högst ansvarige skolpolitikern i Göteborg nämner den siffran utan någon som helst grund. Tidigare har hon också hävdat att den låga skolpengen för gymnasiet beror på att regeringen har minskat det statliga stödet. Skolpengen har historiskt alltid varit låg i vår kommun och sanningen är att det rödgröna styret har prioriterat bort skolan. Lundgren måste ha drabbats av valfeber och säger nu vad som helst för att vinna poäng och röster i debatten. Vad Göteborgs stad behöver är en ny skolpolitik som fokuserar på kunskap. Det skriver jag i dag på GP debatt tillsammans med Kristina Tharing (M) och Carina Liljesand (KD).

Satsningen på framtiden handlar om att vi behöver kraftsamla för att verkligen få en kunskapsskola som vi kan vara stolta över. Alliansregeringen har styrt om politiken på nationell nivå med tydligare fokus på kunskap - den inriktningen måste fortsätta. Tidigare kunskapskontroller, tidigare betyg från årskurs sex och ett nytt betygssystem är viktiga signaler till föräldrar och elever att vi prioriterar skolan. Men Alliansens politik har inte fått genomslag i Göteborg eftersom socialdemokraterna stretar emot. Det är ingen hemlighet att vi vill öronmärka resurserna till skolan. Vi vill inte att stadsdelarna ska kunna omfördela dem efter eget huvud.

tisdag, september 07, 2010

Göteborg kan bli en kunskapsstad i världsklass

Folkpartiets politik med tydliga kunskapskrav i skolan, ökade resurser, trygga klassrum och satsningar på lärarna är vägen till framtiden med tillväxt och välfärd. Kunskapsresultaten i Göteborg blir allt sämre, till skillnad från Stockholm och Malmö. Var femte elev lämnar grundskolan utan behörighet till gymnasiet. Vi vill att skolan ställer höga kunskapskrav och har positiva förväntningar på alla elever. TV4 presenterade i går en undersökning som visar att göteborgarnas förtroende för skolpolitiken är i botten. Den svenska skolan reformeras av regeringen men det krävs förändring även i Göteborg. Folkpartiet gör skillnad.

Vi försvarar elevens och vårdnadshavarnas rätt att välja pedagogik och skola. För att stärka valfriheten och likvärdigheten i hela Göteborg vill vi införa en förskole- och skolpeng, som garanterar ett grundbelopp lika för alla elever och ett stödbelopp som varierar efter elevens behov. Vi vill så långt som det är möjligt erbjuda blivande gymnasieelever plats på sitt förstahandsval. I går intervjuades jag av TV4 Göteborg om vår skolpolitik. 

fredag, september 03, 2010

Björklund på besök i Göteborg

I dag var Jan Björklund på besök i Göteborg där han bland annat besökte Hvitfeldtska gymnasiet. Jan svarade på elevernas frågor om burka i klassrummet, integration, jobb, kärnkraft och praktiska elevers högskolebehörighet och vikten av att gå och rösta.Sen åkte jag vidare till ett företagsbesök på Tanumsfönster tillsammans med lokala företrädare från Folkpartiet i Bohuslän. Där fick vi en väldigt intressant genomgång i fabriken och hur företaget producerar sina fönster. Vill byta ut mina fönster hemma! Nu blir det besök i valstugan i Kungshamn.
Jag på plats i Kungshamn tillsammans med Lars Tysklind som är riksdagsledamot för Bohuslän.
 

torsdag, september 02, 2010

På skolbesök i Lilla Edet

Från att ha varit en skola med låga meritvärden har Tingbergsskolan, i Lilla Edet, under senare år visat på mycket goda resultat med fler gymnasiebehöriga elever än riksgenomsnittet. En viktig framgångsfaktor är det fokus som lagts på läs- och skrivinlärning. Det var ett väldigt och intressant besök på Tingbergsskolan.

onsdag, september 01, 2010

Göteborg behöver ett förskolelyft!


Under de år som jag har varit politiskt aktiv och förtroendevald i Göteborg stad har jag engagerat mig särskilt i förskole- och utbildningsfrågor. Göteborgs oförmåga att leva upp till barnomsorglagen - att erbjuda plats i inom fyra månader - är ett resultat av bristen på ledarskap av den rödgröna majoriteten i Göteborg. 16 år av lagbrott har lett till att Skollagen ändrats. Nu kan kommunen få vite om man inte erbjuder plats i tid.

Köerna har lett till regeländringar och begränsningar. Ex måste en familj köa till hela stadsdelen för att räknas "på riktigt", syskonförturen har slopats, tiderna begränsats för de barn vars föräldrar söker arbete och till slut har lösningen varit att knö in ännu fler barn i grupperna. Listan kan göras lång. Kön i sig skapar också kö. Föräldrar måste kunna lita på att det finns en förskoleplats när de behöver den. Klarar inte kommunen det ska föräldrarna få skadestånd. Inte i efterhand, som nu, utan under tiden de väntar så att de kan betala någon som hjälper dem med barnomsorgen. 

I dag presenterade jag rapporten, Göteborg behöver ett förskolelyft, som innehåller Folkpartiets 20 förslag för en bättre förskola och barnomsorg.

Vi vill öronmärka resurserna till förskolan genom att införa en förskolepeng som följer med varje enskilt barn till den förskola som familjen valt (och ett stödbelopp som varierar efter barnets behov av extra stöd). Ett sådant pengsystem skulle både vara mer rättvist och skapa bättre förutsättningar för vår personal att göra sitt viktiga arbete. Men det krävs fler reformer för att stärka och utveckla förskolans kvalitét.

Barngrupperna i förskolan har under de senaste åren vuxit så att det i praktiken är omöjligt för pedagogerna att stimulera varje barn. Förskolan ska vara en plats för lek och pedagogisk utveckling – därför måste vi minska barngruppernas storlek.
Folkpartiet vill införa ett maxtak på 14 barn i småbarnsgrupper och max 18 barn för de lite äldre barnen under mandatperioden. Det finns inte plats för fler vuxna på våra avdelningar – barnen i grupperna måste bli färre.

Vinner vi valet kommer förskolan få ett lyft som kan bidra till att utveckla Göteborgs förskolor till bäst i klassen. Rapporten kan du läsa här.