fredag, januari 29, 2016

Liberalerna presenterar en kraftig ambitionsökning av bostadsbyggandet


Göteborg måste kraftigt höja sina ambitioner om det ska vara möjligt att möta en större befolkning. Vi ser en potential på bostäder för över 300 000 göteborgare. Det behövs bostäder till både unga, gamla, barnfamiljer och singlar. Det är hög tid att bygga samman Göteborg, bryta med utanförskap och skapa framtidstro.

Nuvarande bostadspolitik leder till ökat utanförskap och segregation. Ska vi lyckas nå målet om ett jämlikt Göteborg behöver bostadspolitiken läggas om. De långsiktiga planerna som finns nu täcker bara en tredjedel av behovet. 


I dag presenterade jag tillsammans med Axel Darvik och Ann Catrine Fogelgren en ny liberal bostadspolitik som innebär en kraftig ambitionsökning av bostadsbyggandet i Göteborg. Utbyggnaden ska ske enligt UN Habitats fem principer för hållbara städer och områdesplaner ska användas.

torsdag, januari 28, 2016

Sjukfrånvaron bland stadens förskolelärare och barnskötare är oroande

I dag på eftermiddagen debatterade kommunfullmäktige min interpellation om arbetsmiljön och den ökande sjukfrånvaron bland stadens förskolepersonal. Tyvärr är frågan inte ny. Sedan 2010 har utvecklingen av den totala sjukfrånvaron bland förskollärare och barnskötare ökat kraftigt. Det är en oroande utveckling som måste tas på största allvar.

Den totala sjukfrånvaron bland stadens förskolelärare är 9,2 % respektive 10,1 % för barnskötare. Det motsvarar över 500 tjänster. Det är väldigt mycket kompetens, erfarenhet och händer som förskolan saknar.

Förslitningsskador, stress, hög arbetsbelastning och höga ljudnivåer är vanligt förekommande arbetsmiljöproblem som leder till ohälsa. Allt större barngrupper, längre vistelsetider och öppettider, brist på utbildade vikarier och vikarieanskaffningen är bara några faktorer som påverkar att allt fler förskolelärare och barnskötare i Göteborg är sjukskrivna.

Liberalerna tillsammans med Moderaterna och Kristdemokraterna har gång på gång påtalat situationen, krävt handling och lagt fram olika förslag.

Fullmäktiges rödgröna partier har sagt nej. Först sa de nej till att bygga ut förskolan, sen var det nej till att erbjuda andra alternativ, sen var det nej till att barngrupperna blev större, nej till att öronmärka förskolans pengar, nej till att införa maxtak på barngrupperna och nej till att införa barntal.  När kommunstyrelsen beslutade att ta bort ramtiderna för förskolans öppettider, för bara några månader sedan, sa rödgröna nej till att följa upp vad det kan få för konsekvenser.

Det har varit nej, nej och nej.

När små barn blir dåligt behandlade så ställer de sig inte upp och marscherar mot barrikaderna. De strejkar inte. De kräver inga politikers avgång. De startar inte facebookgrupper. De gråter kanske en skvätt och sover lite sämre. Förskolan i Göteborg förtjänar bättre. Barn och förskolans personal måste få en bättre arbetsmiljö. S, MP, V och FI är ansvariga och när det gäller förskolan så har de inte tagit det ansvar. Göteborg behöver en ny förskolepolitik.

onsdag, januari 27, 2016

Hederskulturen i Göteborg ska kartläggas

För 14 år sedan mördades Fadime Sahindal av sin far för att hon ville leva sitt eget liv. Fortfarande i dag lever alltför många unga i Göteborg och i Sverige i ofrihet, där de inte kan bestämma över sina egna liv. Det är oacceptabelt!

Därför är jag glad att kommunstyrelsen idag sagt ja till motionen som Kristina Bergman Alme, Piotr Kiszkiel och och jag tog initiativ till i augusti. Debatt och beslut om vårt förslag att kartlägga hederskulturen i Göteborg blir det i kommunfullmäktige 25 februari.

torsdag, januari 14, 2016

Maktfullkomligt Livs förstör på arbetsmarknaden

Alliansen i Göteborg arbetar hårt för att skapa bättre förutsättningar för att fler små företag ska etablera sig och verka i Göteborg. Samtidigt använder fackförbundet Livs sin makt och gör det motsatta. I början av veckan satte fackförbundet Livs Göteborgsföretaget Baka stenugnsbageri i blockad för att tvinga ägaren att teckna avtal med dem – trots att avtal redan finns med ett annat fackförbund inom LO. Det är inget annat än maktfullkomlighet. Det skriver jag på Dagens Samhälle debattsida i dag tillsammans med mina kollegor Alliansen i Göteborg.

Jag kommenterar även blockaden mot BAKA i GT.